Quadres Semiologia (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicopatologia d'adults
Año del apunte 2013
Páginas 12
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 7
Subido por

Descripción

Consciència allò extern/intern, Orientació, Atenció, Memòria, Percepció, Pensament, Llenguatge, Motricitat, Son, Agressivitat, Afectivitat

Vista previa del texto

CONSCIÈNCIA ALLÒ EXTERN TIPUS Vigilància o vigil (arousal) SUBTIPUS DESCRIPCIÓ POSSIBLE TR. ASSOCIAT Estat psicològic del que depen el fet de que siguem conscients o no del món que ens rodeja i del que succeeix dins de nosaltres mateixos. Avaluació quantitativa de la consciència.
estat Hipovigilància Vigilància disminuida. Has d'anar estimulant perquè es mantingui despert Somnolència Estat intermig entre el son i la víspera on la persona no ha perdut del tot la Ingesta substàncies, falta descans, consciència.
intoxicacions, variació cardíaca normal, Parcialment orientada amb possibles errors. Reducció moviments espontanis i es insolacions, efectes secundàris fàrmacs, conserva la resposta al dolor, els reflexes i to muscular quadres pre-migranyosos Obnubilació Claredat mental incompleta amb alteracions perceptives i a les actituds.
Tr. orgànics (alteracions SNC), Tendència a adormir-se, atenció desordenada, lentitud motora, obediència ordres intoxicacions, ingesta substàncies, TCE, senzilles descoordinada. Resposta dolor i reflexes però - to muscular isquemies o tr. Rec cerebral, crisis DIF. Anterior = no argumentació, frases concretes epilèptiques, meningitis...
Estupor Entre l'adormiment i el coma. Disminució a tots nivells.
Intoxicació, catatònica Coma Total absència de resposta a E externs o interns. Consciència nul·la Mesura per Escala de Glasgow Més greu = Mort cerebral Hipervigilància Claredat consciència fàrmacs, DM, Vigilància augmentada.
Manía / Hipomanía, Taquipsiquia, associació idees desordenada, impressió subjectiva de memòria i agitat descompensació aguda mental, hiperactivitat intoxicacions esquiz.
episodi esquiz., Claredat amb que la persona percep els E de l'ambient Quadres confusionals Sobre un tr. estat vigilia s'agrega una disminució de claredat de consciència: activitat No sap qui és ni com es diu ni on es desordenada, fantàstica o limitada de la consciència, amb afectació total o parcial troba Quadres confusioonírics A un q. Confusional s'agrega: Pensament desorganitzat i incoherent, tr. Percepció, Tr. orgànics del SNC, intoxic., sd. de agitació psicomotora, hiperactivitat vegetativa, tr son-vigilia (no dif. Oníric i real) privació i abstinència Tr. qualitatiu. Limitacions en l'extensió i quantitat d'E externs als que la consciència té accés Camp de consciència Quadres crepusculars Estat confusional parcial. Estretament del camp de consciència amb disminució de respostes als E. Externs i pensaments confusos en grau variable on el pacient només Tr. orgànics cerebrals, tr. Del son, tr.
enfoca l'atenció a determinades vivençes interiors i la disminueix a l'entorn. Dissociatius, pseudodemència i Hipovigilant i confús. Duren pocs minuts i acostumen a acabar en son amb amnèsia reaccions agudes postraumàtiques.
d'episodi CONSCIÈNCIA ALLÒ INTERN (del jo) TIPUS Consciència corporal SUBTIPUS del jo del POSSIBLE TR. ASSOCIAT La persona percep malament el seu físc de manera global o parcial.
Anognòsia Consciència psíquic DESCRIPCIÓ jo No consciència de l'alteració d'una part del cos (pèrdua).
TCE, membre fantasma La persona percep malament la seva realitat psíquica, de manera global o parcial: pèrdua de la continuitat de la pròpia personalitat.
Despersonalització Desrealització Tr. identitat del jo Estranyesa de si mateix, allunyat de si mateix, impressió que paraules i pensaments són introjectats (des de fora). Sensació que pot sortir del cos o veure's a si mateix.
Esquizo., TPT, TAG, crisis angoixa, Normal a adolescència intoxicació Estranyesa de l'ambit habitual. Impressió de que les coses han canviat, tot i que no sap concretar en què.
No reconeixement d'un mateix, sensació de canvi de cos (físic i psíquic) o no és real.
Descartar tr. Orgànic cerebral Prima en avaluar: Si està afectada, les altres també ho estaran Observació Entrevista Exploració complementària Esquizo., DM, Intoxicació, Tr. Identitat gènere, Tr. dissociatiu ORIENTACIÓ TIPUS DESCRIPCIÓ POSSIBLE TR. ASSOCIAT Temporal Dia (no es puntua en primera instància), mes, dia de la setmana, any, matí o tarda Sd. D psicomotriu, Sd. Esquizo, Confusional, demència en fase inicial Espaial Lloc on és, barri, ciutat, país Sd. esquizo., Sd. Confusional, demència en fase mitjana Alopsíquica No sap qui l'acompanya, qui és l'entrevistador, situació concreta que viu Situacions d'estrès, quadre confusional, tr.
dissociatiu Autopsíquica Consciència del jo (no patològic). No saber a quina fase del cicle es troba (sóc avi, estic casat, vaig a cole....) Sd. Demència fase final Alteracions SNC (metge o neuròleg) Exploració a través de familiars, acompanyants, pacient...
Sd.
ATENCIÓ TIPUS SUBTIPUS Hipoprosèxia DESCRIPCIÓ POSSIBLE TR. ASSOCIAT Atenció disminuida Inhibició atencional El subjecte mostra falta d'interès, dificultat per fixar estímuls Esquizofrència, Depressió Labilitat atentiva Labilitat en la fixació d'estímuls Ansietat Distraibilitat Intoxicacions, quadres maníacs Hiperprosèxia Atenció augmentada Q. maníac, tr. Pànic, intoxicacions, inquietud psicomotriu Paraprosèxia Atenció desviada. Incapacitat per desviar l'atenció d'un punt TOC, Agitació Capacitat per concentrar l'activitat psíquica en un determinat objecte, experiència o situació.
MEMÒRIA TIPUS SUBTIPUS DESCRIPCIÓ Amnèsia Pèrdua de memòria POSSIBLE TR. ASSOCIAT Alteracions quantitatives Retrògrada Pèrdua dels records previs a l'amnèsia (dies, hores abans de l'accient) Anterògrada Pèrdua de memòria en el mateix moment de fer o aprendre alguna cosa (posterior) Ex. Acabes de dinar fa 1 minut, et pregunten el què i no ho saps Global Suma de les anteriors Postraumàtica Progressiva Pèrdua progressiva de memòria Lacunar Pèrdua de memòria d'un període concret (no accient). Ex. No recordo gens el viatje Orgànica Conseq. De malaltia orgànica.
Hipermnèsia Tumor cerebral Augment de la capacitat d'evocació. Increment anormal en fixar informació.
Permanent global / Increment en totes les àrees (no patològic).
Superdotats Selectiva Inrement en àrees concretes TOC, deficiències mentals lleus Paroxística Aparició de molta informació / detalls d'un episodi concret TEPT Alteracions qualitatives Paramnèsia Alteracions en la qualitat i/o tipus de record. Fallades, distorsions, errors en gran grau Confabulació Quan hi ha una amnèsia, el subjecte inventa allò que no recorda / fabulació Dejà-vue Vivència d'una situació com ja coneguda, encara que sap que no és cert Jemais vue Vivència d'una situació com a mai viscuda, encara que se sap que no és cert Situacions d'estrès, tensió emocional, cansament i epilèpsia TR. SNC Llacunes alcohòliques Disminució en la capacitat de fixar degut a alcoholisme crònic Sd. de Korsakov Alteració permanent de memòria degut a alcoholisme crònic Seqüeles de TEC (tècnica electro-comvulsiva) Pot produir episodis de pèrdua de memòria de la nova informació D profunda, esquizo catat, manía extr.
PERCEPCIÓ TIPUS SUBTIPUS DESCRIPCIÓ Alteracions quantitatives POSSIBLE TR. ASSOCIAT Fan referència a la intensitat Hiperestèsia Sensibilitat augmentada. Descens llindar perceptiu (tèrmica, tàctil, dolorosa) Epilèpsia, TAG, Hipocondria, histèria, tòxics, fibromiàlgia, addicció estimulant Hipoestèsia Sensibilitat reduïda. Augment llindar perceptiu.
DM, addicció relaxants Alteracions qualitatives Hipoalgèsia Reducció sensibilitat + dolor Anestèsia Abolició sensibilitat Analgèsia Abolició sensibilitat + dolor Fan referència a la interpretació Il·lusions Interpretació equívoca d'un E real que es converteix en error perceptiu (miratges). Es pot donar sota forta càrrega emocional, cansament. Ex: il·lusonisme (objectes reals, mala interpretació) Al·lucionacions Certesa d'existència per part del subjecte d'un E que no existeix. Visuals, auditives, Alcoholisme, tòxics, TOC, esquizo., tàctils.
epilèpsia, delirium tremens PENSAMENT TIPUS SUBTIPUS DESCRIPCIÓ Curs del pensament POSSIBLE TR. ASSOCIAT Alteracions del procés del pensament. S'analitza el “com” pensa i no el què pensa.
Bradipsiquia Lentitud en associació d'idees, en la parla, dificultat per pensar.
Depressió, Sd. Catatònic, intoxicació Taquipsíquia Acceleració de les funcions mentals. Hiperprosèxia, motricitat accelerada, ràpida Quadres maníacs, intoxicacions resposta (no sempre patològics, com cicle vital en gent gran).
Fuga d'idees Grau extrem de la taquipsíquia. No s'enten el que diu per excessiva rapidesa en la Quadres maníacs greus parla produida per pensament ràpid. Hiperprosèxia.
Disgregació Es perd la idea general del discurs, malgrat les frases de forma aïllada si tenen sentit, Esquizofrènia però no de forma conjunta Incoherència Es perd la idea general i les frases de forma aïllada no tenen sentit. Incomprensible Quadre confusional, esquizofènia Perseveració Dificultat per tenir fluidesa en el pensament. Fixació en una idea Esquizofrènia, TOC Bloqueig del pensament Sensació de ment en blanc, que no produeix pensament.
Associacions laxes Assocació d'idees il·lògiques Esquizofrènia Contingut del pensament Preocupacions, temors, dubtes Idees sobrevalorades Sobreimportància a un fet que provoca malestar Idees fixes Idees repetitives, incòmodes, molestes. Pensaments intrusius Fòbies Pors o temors infundats, o desproporcionat a l'E que els desencadena Obsessions Pensaments no desitjats que s'imposen al pensament, il·lògics, absurds, que es TOC repeteixen amb alta freqüència Idees delirants Idees falses que el pacient descriu amb convicció. Resistents a la lògica.
Autoreferencial: sentir-se el centre d'interès “em volen a mi, si no hagués sigut per mi...” Persecució: sentir-se vigilat, objectiu d'un complot “van a per mi” Grandiositat: Megalomaníacs. Creença de posseir una gran condició personal. “Jo sóc Napoleó” Gelosia: Convicció d'infidelitat Messiànic: Tinc la missió de salvar Nihilista: “El món va malament perquè jo sóc aquí, estic mort per dins” Perjudici: “Tothom em vol arruinar Erotomaníac: Tothom em desitja Querulant: Pleits per tot Paranoia, esquizofrènia LLENGUATGE TIPUS SUBTIPUS DESCRIPCIÓ Hiponímia Pobresa mímica o expressió disminuida Amímia Rostre sense expressió Pobresa del llenguatge Llenguatge simple, pobre, d'escàs contingut i baix nivell educacional Verborrea Parla accelerada Estereotips verbals Repetició sense objecte d'una paraula o frase Palilàlia Repetició de l'última paraula de la frase Ecolàlia Repetició automàtica del que se sent Mutisme Suspensió de la funció verbal per causa psicopatològica Neologismes Creació i ús de noves paraules que tenen un significat concret pel pacient i que provenen d'al·lucinacions auditives Pararespostes El pacient diu una resposta deslligada i inconnexa en relació al que se li pregunta POSSIBLE TR. ASSOCIAT Comunicació no verbal Comunicació verbal Paràlisis supranuclear Alzheimer, Parkinson progressiva, MOTRICITAT TIPUS SUBTIPUS DESCRIPCIÓ Hiperactivitat Activitat intensa o escessiva Agitació psicomotriu Inquietud Excitació Agitació Inquietut, nerviosisme, preocupació Inhibició psicomotriu Estereotipíes Conducta repetitiva no funcional Manierismes Exageració del moviment Catatonia Absència voluntat i movilitat Tics Moviments involuntaris i sense motiu de grups musculars. Convulsius, inoportuns i excessius. La distracció o l'esforç de voluntat els disminueixen Tremolor Moviments involuntaris oscil·lants, regulars i rítmics. D'una o diverses parts del cos Convulsions Contracció violenta i involuntària d'un o més musculs d'un o més membres del cos POSSIBLE TR. ASSOCIAT SON TIPUS SUBTIPUS Insomi DESCRIPCIÓ POSSIBLE TR. ASSOCIAT Dificultat per induir o mantenir el son De primera hora Intermedi De segona hora Somnolència diürna excessiva. Migdiades intencionales, prolongades i no reparadores.
Episodis prolongats de son que s'acompanya de problemes a l'hora de llevar-se.
Baix nivell d'alerta i de rendiment i pobre concentració.
Hipersòmnia Narcolepsia Tr. del son que causa somnolència de forma sobtada. Atacs de son de 5 a 10 min. De durada i despertat sobtat. Aparició entre 15 i 30 anys.
Cataplexia (pèrdua sobtada del to muscular voluntari). Al·lucinacions viscudes durant l'inici de l'insomni o en despertar-se. Breus episodis de paràlisi total al començament o al final del somni Malsons Aparició repetida de somnis terrorífics, llargs i elaborats que provoquen una intensa Relacionat amb símptomes ansietat o terror i desperten a l'individu. A la fase REM i es recorden correctament.
depressió, ansietat o TEPT Al despertar es pot produir taquicàrdia, suduració, etc.
Terrors o pors nocturnes Aparició repetida de despertars bruscs que solen estar precedits per crits i plors d'angoixa.
Acompanyats d'activació vegetativa i manifestacions comportamentals de por intensa.
Solen aparèixer durant el primer terç del son.
Durant l'episodi, es difícil despertar o calmar l'individu i, quan desperta, no recorda el contingut del terror o només imatges fragmentades i es mostra desorientat i confús.
Agitació motora durant el malson. Suor, acceleració cardíaca, plor, emisió de paraules.
* Sovint són manifestacions secundàries d'altres trastorns com Associats a consum de tòxics, tr. Son, estrès, fatiga, TEPT, tr. Ansietat i tr. De la personalitat.
Associat a sonambulisme, personalitat depenent i esquizoide.
AGRESSIVITAT TIPUS SUBTIPUS DESCRIPCIÓ POSSIBLE TR. ASSOCIAT AFECTIVITAT TIPUS SUBTIPUS DESCRIPCIÓ POSSIBLE TR. ASSOCIAT Respostes sobtades, brusques, desencadenades per una percepció interna o externa, i es manifesten amb manifestacions fisiològiques. Suor, lagrimeig, taquicàrdia, pal·lidesa, diarrera...
Emocions Humor i estat d'ànim Ansietat1 / Angoixa2 1Etiqueta relacionada amb l'àmbit psíquics. On la inseguretat, la inquietud i el nerviosistme series aspectes definitoris.
2Etiqueta relacionada amb l'àmbit somàtic. És un afecte desagradable que pot tenir relació amb una situació traumatitzant actual o estar lligada a un temor irracional.
A l'actualitat s'utilitzen indistintament. Tradició llatina: angoixa / Tradició anglosaxona: Ansietat (no sempre patològica) Tristesa patològica Emoció prolongada no sempre justificada que es caracteritza per un estat d'abatiment, infelicitat, desgana i baixa energia permanent.
Eufòria patològica Exaltació de l'humor sense relació amb la situació externa de l'individu i que li provoca una clara desadaptació. Es caracteritza per augment d'autoestima, sensació Quadre maníac d'omnipotència, alegria exagerada, generositat, expansivitat, irritabilitat.
Anhedònia Incapacitat per a experimentar plaer Labilitat afectiva Canvis afectius sobtats Distímia Anomenada anteriorment neurosis depressiva. Depressió de característiques persistents (no episòdica), però de menor intensitat que la DM.
Disfòria Malestar, neguit Aprosòdies Incapacitat per a transmetre o interpretar correctament la prosòdia (accent, to, entonació) Alexitimia Incapacitat per a expressar afectes mitjançant paraules. Estic content, trist...
Altres ...