Examen juny 2006 (2006)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Fisio. vegetal
Año del apunte 2006
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

Codi assignatura: 23815 Biologia II Part de Fisiologia Vegetal Juny 2006 12-6-06 Cognoms........................................................................ Nom.............................................
1. Expliqueu en detall els diferents tipus de plantes fotosintètiques (no cal detallar el cicle de Calvin) i expliqueu com aquestes diferències afecten a la fotorespiració.
2. Auxines: estructura, catabolisme, transport, funcions i mecanisme d’acció.
3. Indiqueu abreujadament les diferències més importants per a cada un dels següents parells de conceptes: a) Potencial osmòtic i potencial hídric.
b) Transport actiu primari i transport actiu secundari de nutrients.
c) Pr i Pfr.
d) Plasmodesmes i puntuacions.
Comenceu a escriure en aquest full. No entregueu l’examen escrit a llapis.
...