TEMA 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Estructura de la comunicació
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 1

Vista previa del texto

TEMA 2. El paper i impacte dels mitjans de comunicació en la societat 1. Els mitjans de comunicació com a mediadors Els mitjans de comunicació són les institucions mediadores interessades en posar en presencia de l’espectador, la realitat. Mitjançant ja siguin les sèries, les pel·lícules o les notícies, ens expliquen què passa a la societat.
La representació d’aquesta societat però s’està veient qüestionada pel seu nivell de fidelitat amb la realitat. És per això què usem diverses metàfores, per referir-nos als MC, depenent el seu grau de fidelitat.
Parlarem de finestra quan el grau de manipulació sigui 0 i per tant ens sigui possible conèixer el món que ens envolta.
Parlarem de pantalla o barrera quan el grau de manipulació sigui 100 i per tant hi hagi una desconnexió amb la realitat per causa de l’opacitat que generen.
Els mitjans són mediadors per tant si depenem força de la informació que ens transmeten per crear la nostra opinió, es podrà veure delimitada per un límit d’informació. Com a receptors hem de ser capaços de qüestionar-nos els missatges que transmeten.
2. Els efectes dels mitjans Els efectes principals què tenen els mitjans són els següents:    Efectes a llarg termini: contínuament estem exposats als mitjans.
Interdependència entre mitjans i societat Tendenciositat voluntària i involuntària Com aquests efectes influeixen en diferents àmbits socials o institucionals: A. Efectes en la societat: A.1. Creació de l’agenda temàtica: els mitjans, en donar visibilitat a uns temes per sobre d’uns altres, incideixen en les preocupacions de la societat. Creen fins i tot realimentacions de temes insignificants però alhora influenciables. Ells decideixen els criteris amb els quals decideixen què una noticia és important o no.
A.2. Formació de climes d’opinió (espiral del silenci): per evitar l’exclusió social, tendim a expressar les nostres opinions quan percebem que són dominants i a no expressar-les quan percebem que són minoritàries. Per tant es pensa contínuament que pensa el col·lectiu per no ser exclòs.
Els mitjans són la font més assequible a l’hora d’avaluar quin és el clima d’opinió.
Aquests poden influir a l’espiral del silenci, poden amplificar o reduir l’espiral depenent de quins temes d’opinió extreguin o si els hi fan ressò.
A.3. Desigualtats cognitives: Els mitjans poden anivellar o desnivellar les desigualtats en els coneixements fruït de desigualtats socioeconòmiques. Els diferents grups socials es veuen diferenciats en coneixements degut als diferents accessos què els hi ha permès arribar a l’educació. Els mitjans poden contribuir a remarcar aquesta diferència o a eliminar-la. Normalment els públics igualaran aquest coneixement, en canvi els privats la remarcaran.
A.4. Construcció de la realitat: Els mitjans són fonts d’estàndards, models i normes socials. Poden visualitzar o invisualitzar grups socials, donar-ne una imatge diversa o estereotipada. Quan es parla d’aquesta construcció el què s’analitza són els valors i com es parla o es tracta els diferents grups socials a través dels mitjans. Analitzen si es representen o no, si creen diversos rols per un mateix o sempre es el mateix. Reflexió de rols i estereotips. El debat gira al voltant de les representacions.
B. Efectes en altres institucions socials Les institucions que volen aparèixer representades en els mitjans s’han d’adaptar a la lògica mediàtica. Aquest és el cas de la política on cada vegada més, s’ha vist obligada a passar pels mitjans de comunicació per tal de fer-se visible i mediàtic. Això els obliga a desenvolupar-se segons les pautes què estableixen els mitjans. Amb l’arribada de la TV les campanyes electorals i els partits polítics es van veure transformats en la seva posada en societat. Els efectes causats han estat:  Personalitzar: s’ha convertit la política en un concurs entre candidats, retransmès en directe, en comptes d’un partit i la seva ideologia.
 Estètica de la simplificació: comunicar amb “slogans”, frases curtes, espots.
Cada vegada tenen menys temps i per tant han de crear discursos amb declaracions contundents que apareguin i la societat recordi.
 Cursa de cavalls (joc estratègic): les campanyes i la pròpia campanya electoral s’ha convertit pels mitjans amb un joc estratègic on sembla què apostin per una cursa de cavalls.
3. Les funcions assignades als mitjans Aquests són alguns dels punts què s’espera que transmetin els mitjans: Informació Coherència Activar consum Educar Canvis Sentit crític Entretenir Visualitzar col·lectius minoritaris Vehicular la llengua El paper i funció dels mitjans en la societat: tot depèn des de quina posició teòrico-ideològica es mira 1.Funcionalisme  creuen en una societat com a engranatge i subratllen les operacions de cooperació.
2.Determinisme tecnològics  creuen en un canvi social de classes a través de la concepció dels mitjans i la seva forma de control.
3.Teories d’arrel marxista  No està d’acord amb el funcionament què s’està portant a terme a través dels mitjans. Té una teoria crítica a la economia política i té un punt de vista sociocèntric.
En aquestes funcions hi ha conceptes força amples que es troben en un cert acord entre les regulacions dels mitjans, o no.
  Què s’espera dels mitjans per tal que ajudin al bon funcionament de les societats occidentals (tradició liberal i socialdeocràtia)? Ens permeten entendre les regulacions a les que se sotmet els mitjans en aquests països? Per tant.. són funcions establertes des d’una perspectiva funcionalista.
3.1. Funcions socials: A. Cohesió:    Integració normativa: els mitjans forgen allò que tenim en comú amb els altres membres de la societat. És una forma de vincle entre els membres d’un mateix grup, però sense arribar a conèixer-se.
Integració funcional: absència de conflictes. Aconseguir establir un coneixement mutu entre els col·lectius.
Rituals mediàtics.
B. Control:   Manteniment de l’ordre i l’estabilitat social (els mitjans com a força conservadora).
Donar prestigi i legitimitat a les institucions.
C. Innovació:  Afavorir el canvi i progrés social, transmetre nous valors. (contraposat amb la funció del control) 3.2. Funcions culturals: A. Identitats culturals:  Difusió i manteniment de la llengua, cultura i l’imaginari. (lluita pel manteniment de la llengua) 3.3. Funcions polítiques: A. Esfera pública:    Els mitjans són un espai en el que es discuteixen temes rellevants per a la societat.
Punt de trobada entre institucions polítiques i societat.
Lligat a la lliure formació d’opinió.
B. Vigilància del poder:   Els mitjans com a “gos guardià”.
És el límit a la funció de control social.
...