ÍNDEX (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Història del Món Actual
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 12/03/2015
Descargas 17
Subido por

Vista previa del texto

MÓN ACTUAL BLOC 1. La derrota del nazisme i el feixisme.
TEMA 1. El nou món sorgit després de la Segona Guerra Mundial.
TEMA 2. La formació dels governs de fronts populars a Europa.
TEMA 3. La creació de l’ONU. La creació de l’estat d’Israel i la Declaració Universal dels Drets Humans.
TEMA 4. La constitució de la República Popular Xinesa.
BLOC 2. La Guerra Freda (1947-1962).
TEMA 1. La Guerra Civil grega. La Doctrina Truman.
TEMA 2. El bloqueig de Berlín. La constitució de l’RFA i de l’RDA.
TEMA 3. La política de blocs. L’OTAN i el Pacte de Varsòvia.
TEMA 4. La guerra de Corea.
TEMA 5. El maccarthisme.
TEMA 6. La revolta de Budapest (1956).
TEMA 7. El conflicte dels míssils nuclears a Cuba BLOC 3. L’esclat del Tercer Món.
TEMA 1. La Conferència de Bandung. Els moviments de països no alineats.
TEMA 2. El panarabisme. Nasser. El conflicte araboisraelià.
TEMA 3. La descolonització britànica: l’Índia i el Pakistan.
TEMA 4. La descolonització francesa: Vietnam i Algèria.
TEMA 5. El paper de l’ONU en els processos de descolonització.
TEMA 6. La revolució cubana.
BLOC 4. La construcció política de la Unió Europea.
TEMA 1. Els orígens de la Comunitat Econòmica Europea.
TEMA 2. El Tractat de Roma (1957).
TEMA 3. L’estat del benestar.
TEMA4. La societat del benestar BLOC 5. La coexistència pacífica i els conflictes regionals.
TEMA 1. Les regles del joc de la política de blocs.
TEMA 2. La lluita pels drets civils als EUA.
TEMA 3. Burocràcia i triomf de la nomenklatura soviètica. L’era Brejnev (1964-1982).
TEMA 4. La guerra del Vietnam.
TEMA 5. L’Amèrica Llatina sota la influència dels EUA.
TEMA 6. Conflictes a l’Àfrica Subsahariana. L’assassinat de Lumumba i la política de l’apartheid a Sud-àfrica.
TEMA 7. La primavera de Praga (1968) i la primavera xilena (1970-1973).
BLOC 6. La crisi econòmica dels anys setanta i la revolució neoliberal.
TEMA 1. La fi d’una il·lusió. La fi del creixement econòmic il·limitat.
TEMA 2. La factura del petroli i els costos laborals.
TEMA 3. Nous temps. Nous paradigmes. Nous líders. Margaret Thatcher i Ronald Reagan.
TEMA 4. El reescalfament de la Guerra Freda.
BLOC 7. La desaparició de l’URSS.
TEMA 1. La perestroika de Mikhaïl Gorbatxov.
TEMA 2. La fallida de l’URSS.
TEMA 3. L’obertura del mur de Berlín i les transicions a l’Europa de l’Est.
TEMA 4. La reunificació alemanya.
TEMA 5. La implosió dels Balcans.
TEMA 6. El ressorgiment de la Xina.
TEMA 7. La fi de l’apartheid a Sud-àfrica.
BLOC 8. El món després de l’11-S.
TEMA 1. L’atemptat de l’11-S de 2001.
TEMA 2. El món unipolar i la guerra preventiva.
TEMA 3. L’ocupació militar de l’Afganistan i l’Iraq.
TEMA 4. Llums i ombres en la construcció de la UE.
TEMA 5. La caiguda de Wall Street. La globalització de la crisi financera.
...