DNS, que significa i com s’utilitza (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 10/06/2014
Descargas 1

Descripción

DNS, que significa i com s’utilitza

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 4 A la sessió 4 hem après sobre DNS, que significa i com s’utilitza.
DNS (Domain Name System o Sistema de noms de domini) és un arbre base de dades jeràrquic que serveix per gestionar recursos i assignar una nomenclatura, que és utilitzada per a la connexió d'un ordinador a una Xarxa Privada, a un Servei determinat, o bé per al seu Connexió a Internet.
Cada domini es separa per “.”, poden haver un màxim de 127 labels (dominis) els quals tenen un màxim àxim de 63 caràcters LDH (Letters, Digits, Hypen).
Ex: Per cada nom de domini hi ha un o varis responsables, la persona física i els NS (Name Servers); i perquè no hi hagi màxima responsabilitat en un servidor, es posen varis, per si cau. Sinó, per exemple, si google tingués un únic NS i caigués, ningú podria entrar a google. Per això cada NS té esclaus (slaves) que si cau, pregunten la IP que volen trobar al següent.
El DNS protocol serveix per obtenir la IP del Name Domain que volem; Per fer-ho, fer la màquina mira a la memòria caché si té guardat el mapa de la IP amb el nom del domini, sinó, la màquina mira el fitxer de configuració, i si tampoc el té, li pregunta al NS, i espera la resposta.
• • El NS, quan li pregunten per la IP del domini busca si la sap, en cas contrari, respon a la màquina que ha fet la petició que li pregunti al seu següent Servidor, Servidor i així en forma iterativa fins que algú ho sàpiga. La forma ITERATIVA té el problema de que l’últim no sàpiga la resposta, i que els NS no aprenen.
La forma RECURSIVA, és la que més s’utilitza, perquè quan un Servidor sap la resposta, torna enrere al Servidor anterior, i aquest aprèn la resposta. El gran problema és que utilitza molta memòria.
Missatges (Records) A Address Nom + IP 32 bits (IP L4) AAAA Address 128bits (IP L6) MX Mail Exchange servidor de correu del domini CNAME Alias (posar alias als dominis per fer una cerca més optima i ràpida) NS llista de DNS, per poder passar la pregunta al següent server PTR Reverse lookup per saber quin Domini pertany la IP (inversa que normalment) Per si algun cop ens salta un warning de que alguna IP està fent alguna cosa dolenta.
Daniel Martinez Heredia Treball extra 1. Quina és la mida màxima d’un nom de domini? La mida màxima serà els màxims dominis permesos (127) per el número de caràcters que pot tenir un domini (63) = 127x63= 8001 caràcters. (no sé si tindria que sumar-li els punts que fan de separadors. Si fos així, serien 8127 caràcters. Per Internet he trobat que esta restringit a que la longitud total del nom del domini no passi dels 255 caràcters.
2. Explicació de la Zone Trasnference (transferència de zona).
Una transferència de zona és el procediment mitjançant el qual el "contingut de zona DNS" es copia des d'un servidor DNS principal a un servidor DNS secundari.
Les causes per les quals es pot produir una transferència de zona són: • • • • Un servidor DNS secundari és arrencat Quan finalitza el temps d'actualització d'una zona (diguem que caduca la informació) Quan es produeix un canvi en una zona i cal que s'actualitzi a la resta Quan un administrador o "atacant maliciós" el provoca.
Si el servidor DNS estigués ben configurat només hauria de permetre la transferència de zona DNS entre aquells servidors DNS de confiança de la xarxa privada. Una petició de transferència de zona que no provingui d'un servidor DNS autoritzat no hauria de ser servida, però anem a comprovar que això no passa sempre.
...