HH (2007)

Otro Otro
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 5º curso
Asignatura HH
Año del apunte 2007
Páginas 2
Fecha de subida 19/10/2014
Descargas 22
Subido por

Vista previa del texto

Bioquímica, 2013-14 PRÀCTIQUES DE FISIOLOGIA VEGETAL Determinació del potencial hídric en vegetals a) CONCENTRACIÓ DE SACAROSA ( ) 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 (mg) -0,243 -0,486 -0,729 -0,973 -1,216 -1,459 3850 4330 4150 5020 4240 4070 (mg) 4000 4350 4030 4260 3150 3010 150 20 -120 -760 -1090 -1060 3,90 0,46 -2,89 -15,14 -25,71 -26,04 b) Representem els valors del potencial del medi en funció de l’increment de pes (hem omès els valors per les concentracions de sacarosa de 0,5 i 0,3 per obtenir una recta de regressió més definida, no tan desviada): 10 y = 25,698x + 11,096 R² = 0,9884 5 0 -1,4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 ΔP (%) -1,6 -0,2 -5 -10 -15 -20 -25 -30 ᴪmedi (MPa) c) Sabem que per , aleshores : 1 0 Bioquímica, 2013-14 Estudi de la reacció de Hill en cloroplasts aïllats i la seva inhibició per DCMU a) AMB LLUM SENSE LLUM ABSORBÀNCIA 0 0,5 1 SC SA 0,422 0,754 0,717 1,021 0,406 0,790 1,120 1,106 2 3 1,043 1,091 1,103 1,224 1,078 1,067 b) 1,2 1 Abs 590 0,8 Llum 0,6 SA SC 0,4 Foscor 0,2 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 [DCMU] (μg/mL) El gràfic mostra el valor d’absorbància de SC (sense cloroplasts) i de SA (sense acceptor), que són constants, SC és el blau del DPIP oxidat i SA el verd dels cloroplasts.
També ens mostra una recta constant, que és la de les diferents concentracions de DCMU amb cloroplasts i acceptor a la foscor. Al ser a la foscor no hi ha reacció i també és constant (els valors obtinguts en realitat varien, a la taula hi ha representada la mitjana: 1,119; malgrat tot, aquesta recta hauria de ser igual a SC + SA).
Finalment, el gràfic mostra els diferents valors per les diferents concentracions de DCMU a la llum, on sí que hi ha hagut reacció, l’últim valor és molt proper a la recta de la foscor, ja que el DPIP està totalment inhibit i l’absorbància mostrarà el color verd + blau del DPIP oxidat.
2 ...