TEMA 3 (4) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

dÁA» Conpooe§1s asladono{¿ ¿) €s+lfi\aot6 'f4 st +u€ = 9;-lit1'1 tend¿¡ ^ H[-l C 6* <oo$ruqc.ó <» c.¡lcr¡trcr, (& q ob*irgu+g o'bc$S a pc¡.d(r dc, Lr cq,tc¡r.0c( -¿^ -r¡ tc^ m\{J c¡na / e»-h'acrtcr ¿ 4/5 sdcrs 1a.r el¿r,,,rrr¿q E t st*ui -¡5 Sr i co Codcl (nctsx d.t vnt\'&rrt ecrr<spore¡*.! (}¡g -) óscitaucns q* p.ax-r".rJa \o- ü¡e s\ u^ p¿-rí 4 d€ ¿" {«r+J &*<¡-¡¡¿i*a-4 ( gtu e\ úa * ¡r e{-fn t t rN¿i"(dde ( * o*.t ) o&r{a.cJá e¡toc.rboa.L LtuJ' : I §= s| sa.
< -! =.*' §i'-1 = §*-§ t clix¿ loclex dl (so-rr'ocrC aatcrrrc.§qQ ñe{ :L ( <.L?r¡rnc. qA o o fn ?oo€,r\-tg t fi(Íiuia¡^.
cer-fftt{ {. :Lveu } ᧿ "6.
éxe{nale st+ ur=?t, V,"pg..* Y¡cca.
§¡ (tl - T tqcp.trl = Y'oq - to{4 t( 21 .
- t,[i,,u s qr6t - t6'5q = -orqt t,r) Y¿oo.: --*., 5 :r :E -z\3¿< zs r--I t9 t¿6 - or - otz6L5- B'¿q315 ¿S -otz?5 - ¿\¿ScZS 3'4?t5 + 3t6GZ5+ I - o' r itts - Zt z¿sZS - ¡'¿4 3'c66 " t4' 3 I - to't325 = B'41+5 (s1+Uq 3r ¿q3?§ 3 -r¡ sr, = - or¿3t+5 i -ra strr = -f'26?i.t3 -x St{ = - [te13l$ - T= I S z sL* B 4iQ,r6,¡ - crr¿3115 - z'¿695t3 - l\or 3?S : 4 ,\ Sf . -L Si'S = gt4nit(? "t otoro+zq = 3t4q S6 :- -o\¿tt sg = - zt2g7 SIS = -!'@3 uc0c+zf _ oto rgl ¿q ...