tema 8 bh (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Biologia humana
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 05/04/2016
Descargas 23
Subido por

Vista previa del texto

-Biología Humana- TEMA 8: ARBRES FILOGENÈTICS Primers dos esquemes: models més defensats sobre l’origen de l’home actual. El primer parla de la continuïtat donant lloc als aborígens africans actuals. L’altre model és el de substitució i per tant hi haurà un moment en que un homínid surt d’Àfrica i substitueix els que hi ha fora, el d’Etiòpia seria el candidat. El segon esquema explica més o menys el mateix.
Model sortida d’Àfrica         És el més difós. Basat en les observacions de Louis Leakey fa més de 30 anys.
Desenvolupada per Stringer (1989), una persona que domina molt el tema de neandertals.
Recolzada en els primers estudis de DNA mitocondrial (Cann et al. 1987) i per la majoria de genetistes biòlegs moleculars, genetistes, antropòlegs que es basen en restes europees.
Model en forma d’arc, van situar totes les espècies i van veure similituds i diferències.
És el model de substitució Eva mitocondrial: segons la genètica humana va ser una dona africana que en la evolució humana correspondria a l’ancestre comú més recent femení que contenia els mitocondris dels quals descendeixen totes les de la població humana actual.
La transformació de formes arcaiques en formes anatòmicament modernes d’Homo sapiens va passar a Àfrica fa 100mil a 200mil anys. Es parla d’Homo neanderthalensis.
Tots els humans provenen d’aquesta població hauria substituït a totes les poblacions d’Homo.
1 -Biología Humana- Model multirregional         Treballs realitzats per Franz Weidenreich fa més de 50 anys.
Desenvolupada per Thorne i Wolpoff (1981).
Recolzada amb el registre fòssil, si bé també ha rebut recolzament de genetistes com Nordborg i Templeton que reinterpreten o reanalitzen les dades mitocondrials.
Hi ha continuïtat en el temps.
La transició de formes arcaiques a la forma moderna va succeir dins d’un sol llinatge evolutiu que es remonta a uns 2 milions d’anys.
Aquesta espècie ocupava totes les regions del vell Món i les seves poblacions estaven connectades per flux genètic (migració).
Ens defensa que la sortida d’erectus estaven escampats arreu del mon però no vol dir que amb moviment de poblacions no mantinguessin contacte. Ells juguen amb la genètica, hi ha intercanvi però no per substituir una espècie per una de nova. Mai ha hagut suficient aïllament per mantenir relacions.
L’home actual té més d’un milió d’anys  parlem d’homo sapiens neanderthalensis.
2 -Biología Humana- Exemples d’arbres Arbre molt determinista.
Samburupithecus  Orrorin  preanthropus  Homo 2 branques a part: Ardipithecus  pan Australopithecus No ens diu qui dona lloc a qui.
Permet veure qui es solapa amb el temps.
Ens ubica espai- temps.
Ubicació en base al crani. 2 arbres diferents.
Esquema bastant genèric en forma d’arbre i aspectes del crani. Casos no clars s’indica amb interrogant.Garhi surt de la branca d’africanus.
Es planteja d’on surt Homo, per això l’interrogant.
3 -Biología Humana- Ardipithecus dins d’australopitecus.
la branca Es planteja la línia d’africanus.
Un cop localitzat sediba.
No tothom està d’acord amb homo habilis. Alguns autors parlen de paranthropus.
Possiblement Industria lítica no exclusiva de l’home sinó abans.
4 ...