Estudi Previ Practica 3 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 1º curso
Asignatura Electromagnetismo - EM
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 03/12/2014
Descargas 26
Subido por

Vista previa del texto

Rocco Clemente i Marc Peig. Grup 71 Exercicis Previs – Pràctica 3 Electromagnetisme P3 a) Un vector B (en 2D) té un mòdul B = 16 G i està orientat de tal manera que forma un angle φ=30º amb l’eix X.
- Quines són les components Bx i By d’aquest vector? Bx = B*cos30º = 13,86G By = B*sin30º = 8G - Quines són les components Bx’ i By’ segons un sistema de referència girat un angle de -45º respecte a l’anterior? Bx’ = B*sin30º = 8G By’ = B*cos30º = -13,86G P3 b) S’han mesurat els components del camp magnètic en un punt i s’ha obtingut Bx = 40 +/- 3 G i By = - 25 +/- 3 G.
Sobre el mateix punt s’ha mesurat el camp segons unes coordenades girades +30º respecte a les anteriors s’obté Bx’ = 32 +/- 3 G i By' = - 34 +/- 3 G. Són coherents els resultats? Els resultats no creiem que siguin coherents ja que, si els eixos roten +30º significa que les components que hauria de dependre del cosinus de 30º. Per tant, els resultats no concorden amb els que es proposen en l’enunciat.
P3 c) A partir de l’expressió de Br i Bθ, trobeu les components Bx i By a un punt de coordenades (r, θ) per a un dipol magnètic m orientat segons la direcció Y.
Br = (μo/4π)*(m/r^3)*2cosθ Bθ = (μo/4π)*(m/r^3)*sinθ Realitzem el canvi de base mitjançant les expressions d’Euler, de polars a cartesianes: X= r cosθ Y = r cosθ Així: Bx = (μo/4π)*(m/((cosθ)/x)^3)*2cosθ By = (μo/4π)*(m/(sinθ/y)^3)*sinθ ...