CONTROL HORMONAL DEL CREIXEMENT (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia Humana
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

CONTROL ENDOCRÍ DEL CREIXEMENT. HORMONA DEL CREIXEMENT L’hormona del creixement(GH o somatotropina) és una hormona segregada per cèl·lules de l’adenohipòfisi. Exerceix una sèrie de funcions: - Efectes generals sobre el creixement de tot l’organisme.
- Canvis metabòlics - Hiperfuncióà Augment de secreció.
Gegantisme: Augment de secreció quan estem creixent.
Acromegàlia: Augment de secreció quan ja som adults.
Diabetis : Diabetis per excés de GH - Hipofuncióà Falta de producció de l’hormona de creixement.
Nanisme: Falta de producció durant el creixement.
Què fa l’hormona del creixement? La GH actua sobre el teixit cartilaginós que es troba a la part distal i proximal dels ossos.
Els efectes sobre el creixement són deguts a: - Captació AA Síntesi de proteïnes Síntesi d’àcids nucleics Síntesi de condroitin sulfat Síntesi de col·lagen Proliferació de condròcits Mecanisme d’acció La GH actua de forma indirecta sobre el fetge.
Aquest sintetitza somatomedines(hormones que tenen efecte directe sobre el creixement)à IGF-I i IGF-II (Efectes similars als de la insulina).
IGF-I (Insulina like growth factor): - Estructura similar a la proinsulina.
- Receptors similars a la insulina.
- Efectes similars a la insulina.
- Hipertròfia hepàtica i renal.
- Reparació de ferides.
- Hiperplàsia tiroidea.
- Creixement i diferenciació granulosa ovari.
Les IGF son responsables del creixement del cartílag.
Efectes directes de la GH(sobretot metabòlics) - Inhibició de la captació de glucosa al múscul i teixit adipós a diferència de la insulina.
Glucogenolítica hepàtica.
Disminució de la sensibilitat a la insulina.
Hiperglucèmia( diabetògena) Lipòlisi Síntesi proteicaà Igual que la insulina.
Regulació de l’ hormona del creixement - Hormona hipofisiària que depèn de l’hipotàlem.
Té un factor estimulador(GHRH) i un d’inhibidor( Somatostatina).
Les somatomedines en concentracions elevades inhibeixen la producció de GH.
La pròpia insulina augmenta la producció de somatomedines.
La son i la febre augmenten la GH quan som petits.
Relacions GH-insulina Si augmenta la concentració de glícids, disminueix la hormona del creixement i la insulina augmenta.
Si disminueix la hormona del creixement, disminueix la somatomedina, però un augment d’insulina augmenta les somatomedines.
Si fem una dieta rica en proteïnes, augmenta GH i també les somatomedines. També augmenta la insulina i, per tant, les somatomedines.
...