Filtració (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 2º curso
Asignatura Fisiología Humana II
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 22/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PRESIÓ DE FILTRACIÓ EN EL GLOMÈRUL DE LA NEFRONA Pressió hidrostàtica de la sang sobre els capil·lars, pressió oncòtica que fan les proteïnes x mantenir el líquid dins del capil·lar, pressió del líquid de dins de la càpsula de bowman.
Si augmenta la pressió hidrostàtica, augmenta la filtració i augmenta el líquid que va als túbuls de la nefrona i s’excreta.
Si volem augmentar la pressió arterial retenim líquid.
MÀCULA DENSA REGULA EL FLUX Arteriola aferent (arriba la sang).
Les cel de la macula densa regulen el diamatre de l’arteriola aferent i eferent. Secreten substancies d’accio paracrina que tenen efecte sobre el diàmetre. La variació en el diàmetre té una consquencia sobre la pressió hidrostàtica dins del glomèrul i podem regular el líquid que entra i que surt.
Si augmenta la pressió arterial , circula més líquid per l’asa de henle, s’activen les cel. De la macula densa i secretarà substàncies que faran un efecte vasoconstrictora a l’arteriola aferent.
42 TAXA DE FILTRACIÓN GLOMERULAR I PRESIÓ ARTERIAL La pressió arterial es manté constant ( entre 120-180) perquè sigui constant el volum de líquid que surt del ronyó.
EL RONYÓ I LA REGULACIÓ DEL VOLUM SANGUINI Si disminueix el volum de sang, augmenta la osmolaritat, activa osmoreceptors de l’hipotàlem i es desencadenen dos mecanismes.
Set: reposar el volum de sang q estem perdent Els osmoreceptors activen la neurohipòfisis que activa la hormona diürètica que fa que es retingui l’aigua als túbuls de la nefrona.
Per tant augmenta el volum sanguini i disminueix la osmolaritat.
43 EL RONYÓ I LA PRESSIÓ ARTERIAL Si baixa la pressió arterial, hi ha menys sortida de líquid al glomèrul, menys líquid circulant als túbuls de la nefrona i s’activa l’aparell juxtaglomerular. Augmenta la pressió al glomèrul. L’aparell juxtaglomerular secreta renina que converteix l’angiotensinogen que secreta el ronyo en angiotensina I. Als pulmons hi ha l’enzim que converteix l’angiotensina I en II.
L’angiotensina II (hormona) té dos funcions: - Vasoconstrictor general: augmenta la resistència perifèrica, augmenta la pressió arterial - Actua sobre el còrtex suprarenal i augmenta l’aldoesterona (hormona) que afavoreix la retenció d sal i aigua, augmenta el volum sanguini.
EL RONYÓ I EL COR A l’aorta i al seno carotídeo tenim receptors d’alta pressió.
A la sortida de la vena cava quan arriba a l’aurícula dreta, a les arteries pulmonars i a l’aurícula esquerra (on va la sang provinent del pulmó) tenen receptors de baixa pressió, informen sobre 44 la quantitat de sang que arriba al cor. I tindran un efecte indirecte sobre la retenció d’aigua al ronyó.
SI no hi ha gravetat es veu afavorit el retorn venós. El cor s’omple més i es produeix un estirament de l’aurícula esquerra. Si s’activen els receptors de l’aurícula esquerra faran q disminueixi la secreció de l’hormona antidiürètica , fabriquen PNA .
45 ...