Python-Funcions (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Física - 1º curso
Asignatura Informatica
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Funcions Funcions: permeten la reutilització del codi (codi més compacte i legible) 1. Definició d'una funció 1- def nom_funció (): 2- descripció funció “””text“”” 3- sentències que componen la funció print “” print “” 2. Retorn d'una funció Retorn: crida una funció executada anteriorment def nom_funcio() return nom_funcio 3. Exemples def func1(a): print(a) func1("Hola") def func2(): return("Hola") print func2() def suma(a,b,c=2): print ((a+b)*c) suma(1,1) def cosa(a): if a=="cosa": print "que cosa?" else: print ("esto es un/a %s."%(a)) cosa("cosa") cosa("perro") ...