Derecho originario (0)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Comunitario
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 03/06/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

LLIÇÓ 14. El dret originari. Els tractats constitutius. Característiques. L'àmbit d'aplicació territorial, material i temporal. La revisió del Tractat de la Unió Europea.
Els actes de dret originari són: - Els Tractats Constitutius de les Comunitats Europees  CECA  CEE  CEEA (EURATOM) - Tractats o actes que modifiquen parcialment els Tractats Constitutius  Conveni de Roma de 1957  Tractat pel qual es constitueix Consell únic i Comissió única de 1965  Tractat de 1979 que modifica les disposicions pressupostàries  Decisió del Consell de 1970  Decisió del Consell de 1976 - Tractats o actes que modifiquen els Tractats Constitutius mitjançant un procediment de revisió  Acta Única Europea  TUE  Tractat d’Amsterdam  Tractat de Niza  Tractat de Lisboa - Actes d’adhesió mitjançant les quals es modifiquen els Tractats Constitutius Procediment de revisió dels tractats - Procediment ordinari - Procediment simplificat  Art. 48.6  Art. 48.7 - Procediment autònom Àmbit d’aplicació - Àmbit d’aplicació territorial 1. Art. 52 TUE 2. Art. 349 i 355 TFUE 3. Art. 355 TFUE - Àmbit d’aplicació temporal 1. CECA 2. CEE i CEEA 3. TUE ...