6. ppl. permanent revisable i local perm (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 2º curso
Asignatura Penologia
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

PENES PRIVATIVES DE LLIBERTAT: PRESÓ PERMANENT REVISABLE I LOCALITZACIÓ PERMANENT PRESÓ PERMANENT REVISABLE: Concepte: S’ha acabat fent una pena indefinida, ja que la persona jutjada no sap quan acabarà la seva pena. Mínim estarà tancat durant 25 anys. Pot acabar amb la suspensió o amb un indult particular, però la persona castigada no sap quanta pena viurà a la presó. Està reservada per alguns delictes especialment greus i centrat a la PC amb la incapacitació físicament a autors de determinats delictes, deixant en un plànol secundari el principi constitucional de rehabilitació, reeducació i reinserció, que havia de inspirar al legislador al construir les penes privatives de llibertat.
Antecedents en el Dret penal espanyol: El CP ha anat evolucionant durant els anys. Al principi contemplava la pena perpetua, i el pres havia de portar una cadena metàl·lica que el marcava de perpètua. El CP de 1870 la manté. 1938 amb Primo de Rivera manté la pena de mort però suprimeix la perpètua. En 1932 s’aboleix la pena de mort (II REP).
1944 amb el franquisme es torna a introduir. A partir del 78 es torna a treure llevat el que pugui disposar el codi militar en temps de guerra. Finalment el 2015 introdueix la presó revisable.
Dret comparat: podem trobar la mateixa idea bàsica duna pena potencialment perpetua, però ne moments de revisió. A Alemanya, amb efectes pràctics només un 0.5 arriben a complir una pena de 30 anys.
Posicionament TEDH Aquestes penes han arribat al tribunal de drets humans europeu. En el seu article 3 prohibeix el tracta inhumà o penes inhumanes.
El TEDH considera que la pena de cadena perpetua revisable no vulnera l’art 3 del conveni tracte inhuma o degradant, sempre i quan es compleixin dues condicions:  Que la persona sàpiga quan se la condemna que tingui algun tipus de possibilitats de sortir de la presó. El coneixement de que una persona sap que es passarà la resta dels seus dies, tancat es un tracta inhumà  L’estat ha de posar els mecanismes necessaris perquè la persona tancada a cadena perpètua es rehabiliti. S’han d’arbitrar les institucions necessàries de tractament.
Posicionament TC: S’ha posicionat amb persones que anaven a tenir cadena perpetua en una altre pas extraditades. El posicionament fins ara ha estat que si la legislació en qüestió contempla la possibilitat de revisió, allò és constitucional. El TC sempre argumenta que l’article 25.2 és només una de les moltes de les orientacions que pot seguir el legislador. Es pot veure inspirat en aquest article, però no té la obligació de seguir-lo al peu de la lletra.
La retribució o amenaça pot inspirar en la legislació espanyola. Sempre que es mantingui la mínima esperança de revisió serà constitucionalment legítima.
Posicionament de la doctrina a Espanya: La doctrina s’ha pronunciat en contra d’aquesta, és una manera d’ocultar la introducció de la cadena perpetua, que vulnera pràcticament tots els principis que han de inspirar el sistema de penes, és indeterminada i imprecisa.
REGULACIÓ LEGAL Àmbit aplicació: Part especial. Del CP  Delictes d’assassinat quan la víctima és menor de 16 anys o persona especialment vulnerable.
 Violació i després assassinat.
 Quan l’assassinat és múltiple.
 Delictes contra la corona.
 Matar a un cap d’estat internacional o una persona protegida pel dret internacional en territori espanyol.
 Delictes de genocidi.
 Delictes de terrorisme que causen la mort d’una persona Revisió: 1. Requisits temporals. Ha de passar un temps determinat sense sortir de la presó (retribució)  Criteri general: 25 anys de presó efectiva. En el cas de terrorisme, 25 anys de pena efectiva.
 Quan ha estat castigada amb més d’una pena: El temps efectiu ha de ser de 28 anys, i en cas de terrorisme, de 35 anys.
2. Classificació en 3r grau.
 Quan PPR és única pena (o les altres no excedeixen de 5 anys): 15 anys de presó efectiva (20 anys per terrorisme)  Quan PPR coincideix amb pena de més de 5 anys: 18 anys presó efectiva (24 per terrorisme)  Quan PPR coincideix amb penes superiors a 15 anys: 20 anys de presó efectiva (24 anys per terrorisme)  Quan PPR coincideix amb penes superiors als 25 anys/dos o més PPR: 22 anys de presó efectiva (32 en cas per terrorisme) 3. Pronòstic individualitzat de reinserció social. Els professionals han de fer informes que permetin el jutge que la persona no reincidirà. Permet al jutge fer un pronòstic favorable de reinserció Requisits específics en cas de terrorisme (art. 92.2 CP) En els casos de delictes de terrorisme, el CP exigeix que durant els 25 anys manifestin signes inequívocs d’haver abandonat les finalitats i mitjans terroristes. Declaració publica expressa. Exigeix col·laboració en la prevenció d’altres delictes i esclariment de delictes de la banda.
També s’exigeix una petició expressa a les víctimes o els seus familiars.
Accés als permisos de sortida (art. 36.1 CP):  A partir dels 8 anys de presó efectiva  A partir dels 12 anys de presó efectiva (per a delictes de terrorisme) SUSPENSIÓ DE LA PPR (LC) Durada: En el cas que en els 25 anys la persona aconsegueix aquesta llibertat condicional. Aquesta suspensió de la condemna pot durar entre 5 i 10 anys, i per tant el pres estarà vigilat.
Possibilitat d’aplicar regles de conducta o obligacions. Quan se suspèn una pena de presó, es pot imposar certes regles de conducta. Obligar a seguir un tractament, prohibir accedir a certs llocs, obligar a que comparegui cada 15 dies al jutjat, etc. Que totes elles poden ser modificables amb les circumstàncies. Depenent del pronòstic que es vagi fent Revocació de la suspensió. Si la persona incompleix les regles de conducta, el CP aplicarà les normes generals de la suspensió, recollides a l’article 86.
Hi ha 3 circumstàncies que portaran al jutge a revocar la seva suspensió:  Durant aquest període, la persona hagi comès un nou delicte. En principi no és automàtica, depèn de la naturalesa  Incompliment greu o reiterat de les regles de conducta  Sèrie de conductes deshonestes que poden portar al jutge a prendre la decisió de la revocació.
En aquestes circumstàncies, el jutge ordena que torni a la presó i que hagi de complirles anys de vigilància que li queda de pena. Si porta 9 anys i mig de suspensió i el fan tornar a la presó, tornarà en el moment en què se li va donar la llibertat els 25 anys de presó) i haurà de seguir complint la pena, tot i que cada dos anys se li haurà de seguir revisant.
L’art 92.3 afegeix una especial circumstància de tirar enrere la llibertat condicional.
Es produeix en el penat un canvi de circumstàncies individuals que portin al jutge a pensar que ha augmentat el risc de residencia Remissió definitiva de la pena. Article 87 CP. Quan ha passat el marge de 5-10 anys de llibertat condicional, el jutge mana la seva remissió, extingint la seva responsabilitat penal.
LOCALITZACIÓ PERMANENT Concepte: 37 CP. Establir que pot durar fins a 6 mesos. Comporta l’obligació del penat de romandre en el domicili o en el lloc que el jutge fixi en la sentència durant el temps que duri la pena.
Antecedents i justificació. Es fa introduir en la reforma del 2003. Fins aquell moment hi havia arrestos de caps de setmana i domiciliaris. D’alguna manera ja existia, tot i que es va presentar com a gran novetat. La seva introducció coincideix amb la introducció de diferents ordenaments jurídics que també ho introdueixen. Anys de creixement penitenciari, amb la taxa d’empresonament també puja la despesa pública.
Relacionat amb la idea populisme punitiu, es comença a exigir que les penes comunitàries tinguin un dolor més gran. Poder fer mal sense enviar a la gent a la presó.
Alternatives, però més contundents penalment. I finalment, ajuda aquesta expansió que sorgeix una tecnologia i una industria que fa possible controlar el compliment d’aquestes penes de manera massiva.
Figures similars en dret comparat: aquestes detencions temporals abunden en el dret comparat.
 Curfew orders (Anglaterra i Gal·les): Penes que obliguen a al persona a estar a domicili o lloc que jutge indiqui durant unes hores al dia, entre 2 i 12, en el lloc determinat. Totes les fan complir amb mecanismes de control electrònic.
 Placement sous surveillance électronique: A França penes de llibertat fins a 2 anys, sota control electrònic i romandre en el domicili unes hores al dia. No han de deixar la seva vida rutinària però han d’estar sota vigilància.
Àmbit d’aplicació:  Pena principal: directa. el que abans eren les faltes i ara són delictes lleus. Per exemple: amenaça o coacció.
 Forma de compliment de la RPSIM. Art 53 cp. Podem arribar com a pena principal quan hem impagat una multa. Abans de la reforma de 2015, era una manera per substituir penes de presó, tot i que no es va arribar a utilitzar massa.
Lloc de compliment:  Domicili del penat. Concepte de domicili material, habitualment  Lloc determinat pel jutge en la sentència: o Casos de persones sense sostre o Quan la víctima i l’autor tinguin el mateix domicili o Compliment en centre penitenciari. Que el jutge faci complir la localització permanent en un centre penitenciari els caps de setmana i els dies festius. Multi reincident per faltes de furs, per exemple, i feia dissuadir o espantar més que una altra pena. Això no agrada al jutge ni a la doctrina. La possibilitat en aquests moment està latent, no hi ha cap delicte que permeti el tancament en un centre penitenciari. Requereix una reforma dels articles de la part especial.
 En cas de reiteració delictiva  Exigeix que l’article en qüestió de la part especial provingui aquesta possibilitat de fer complir en un centre penitenciari Compliment discontinu.
 Possibilitat ex art 37 II CP: Si el penat ho sol·liciti i les circumstàncies ho aconsellin, el jutge o tribunal sentenciador podrà acordar que la condemna es compleixi durant els dissabtes i diumenges o de manera continuada.
Control del compliment de la pena:  Mitjans tradicionals: Policia local. Comprovar que la persona hi és.
 Mitjans electrònics. Art 37 CP. N’hi ha de dos tipis: o Control de veu o Control electrònic de tipus estàtic (braçalet) i dispositiu a la vivenda.
L’ incompliment:  Indefinició de supòsits d’incompliment  Remissió a l’art 468 CP: Presó 6 mesos a 1 any.
...