Solucions Llista 1 (2016)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Micro III
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 03/07/2017 (Actualizado: 16/09/2017)
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

LLISTA 1 PER ENTREGAR MICRO III 1. Un consumidor té unes preferències lexicogràfiques sobre els plans de consum (x1,x2). És a dir, la relació satisfà (x1,x2) ≥ (x’1,x’2) si x1 > x’1 o bé si x1 = x’1 i x2 ≥ x’2.
a) Dibuixar el conjunt de plans de consum que són dèbilment preferits a (1,2).
b) Quins axiomes (completitut, reflexivitat, transitivitat, monotonia, continuïtat, convexitat) satisfà aquesta relació de preferències? c) Es poden representar aquestes preferències mitjançant una funció d’utilitat continua? Quina passa de la prova d’existència de la funció d’utilitat falla? 2. La funció d’utilitat d’un consumidor és de tipus Cobb-Douglas: u = x10,5 x20,5 Els preus del dos béns son p1 i p2, respectivament i la seva renda és m.
a) Obtenir les funcions de demanda marshallianes.
b) Calcular la funció indirecte d’utilitat c) Comprovar la identitat de Roy d) Calcular les funcions de demanda compensades (hicksianes) i la funció de despesa.
e) Comprovar el lema de Shephard f) Comprovar l’equació de Slutsky g) Inicialment els valors dels paràmetres són: m=100, p1=1 , p2 = 4. Calcular el nivell d’utilitat assolit pel consumidor.
h) Suposem ara que el preu del bé x1 puja fins a 4 (p1 = 4), però la resta de paràmetres romanen constants. Quina és la renda addicional que el consumidor hauria de rebre per poder mantenir el mateix nivell d’utilitat (quina és la Variació Compensatòria)? 3. Per a quins preus i quina renda (x1,x2) = (50,75) maximitza la següent funció d’utilitat: u = (x1,x2) = √𝑥1 𝑥23 4. La funció indirecta d’utilitat d’un consumidor és: v(p1,p2,m) = - ln (p1 + p2) + ln m Calcular les demandes marshallianes, les hicksianes i la funció de despesa.
...

Tags: