Model examen en General (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments Psicobiologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 02/10/2014
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

MODEL D’EXAMEN 1. Què és la psicobiologia? 2. En què consisteixen els mecanismes de sumació temporal i espacial?   3. Què és la sinapsi? Comenta quins tipus existeixen segons dos criteris de classificació.
4. La malaltia d’Alzheimer es caracteritza per la mort de neurones colinèrgiques en determinades àrees cerebrals. De les dues substàncies que es presenten a continuació, quina penses que seria la més adequada pel seu tractament.
Justifica la teva resposta: - Inhibidor de l’acetilcolinesterasa - Antagonista dels receptors muscarínics 5. L’encèfal i la medul·la espinal estan protegits de les forces externes pel crani i la columna vertebral, però a més existeixen d’altres sistemes de protecció que estabilitzen la forma i la posició del teixit nerviós. Enumera’ls i comenta la seva estructura i funcions.
6. A quin tipus de pla  o visió cerebral correspon cada subapartat de la següent imatge?  A      B    Situa al costat del nom de cada estructura de la següent llista el número que li correspon en el dibuix. Fixa’t que en els dibuixos hi ha més números que estructures a localitzar; només has d’escriure UN SOL número per a cada estructura.
  Cos callós Lòbul temporal Tàlem Ventricle lateral Lòbul parietal B A 9 6 7 ...

Tags: