Preguntes per l'avaluació final (2014)

Otro Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Historia Economia d'Espanya
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 11/11/2014
Descargas 34
Subido por

Descripción

Preguntes per l'avaluació final, dividides entre primer parcial i segon, per a l'assignatura d'Historia Economica Espanya

Vista previa del texto

P R E G U N TA S H I S T O R I A 1r Període 1939-1951 1- Importància de la despesa militar 2- Model d’autarquia 3- Economia de guerra perquè característiques 4- Racionament d’aliments que es perquè lògica respon 5- Sistema de cupos (igual racionament per matèria primera) 6- Nacionalització d’empreses /creació INI 7- Intervencionisme perquè extrem intervencionisme (semblant a la 3), es intervenció perquè se sent una economia amenaçada.
8- Recuperació dels nivells microeconòmics de pre-guerra (reconstrucció econòmica) 9- Convergència economia real (si primer període fins 46 no després) 10- que son els tipus de canvi múltiples perquè s'introduïen i finalitat 11- Inversió estrangera que passa (no n’hi ha, hi ha desinversió argumentar) 12- Coeficient d’obertura exterior (molt baix a tot el període) 13- Agrarització de l’economia Espanyola, augment important de la població ocupada a l’agricultura, perquè.
14- Dèficit d’habitatges, perquè amb escassetat de vivendes no creix el sector de la construcció, política anti-inflacionista del govern congelació d’arrendaments.
15-Intervenció agrària Servicio Nacional del Trigo. Aparició mercat negra aliments.
16- Congelació tarifes elèctriques. També política anti-inflacionista.
17-Condicions prioritàries de finançament i proveïment per les industries estatals, industries privades subordinades a la resta de proveïments. Alt intervencionisme estatal. Nacionalització d’empreses.
18- Monetització indirecte del dèficit emetent deute pignorable i com es finançava aquest deute (emetent bitllets, gran inflació només es pot devaluar per arreglar).
2n Periode: 51-59 19- Contrapartida en finançament per cessió de bases als estats units.
20-Substitució d’importacions.
21- Canvis en l’hisenda de l’estat, menys despesa militar.
22- Nou sistema de tarifes elèctriques que liberalitza el sistema.
23- Mesures pre-estabilitzadores de 1957, com s’intenta posar fre al dèficit exterior i la inflació.
24-Esgotament de les reserves, de divises impossibilitat model autàrquic continuat, pla d’estabilització i final autarquia.
25- Convergència Espanya-Europa. Any 1960 Espanya més pobre que mai. A partir de llavors la convergència creix molt.
26- Expulsió massiva de la força de treball del camp, industrialització, moviments migratoris entre regions, canvis demogràfics reducció natalitat.
27- Continuació problemes d’habitatge, barraquisme per moviments migratoris.
28-Canvi estructural de la indústria, creixement accelerat industria pesada respecte béns de consum.
29- Augment utilització i producció d’energia.
30- Modificació substancial de la naturalesa de l’INI.
31- Al eliminar el tancament exterior, creix el comerç exterior en proporció al PIB? No, creixen molt més les importacions que les exportacions. Com es finància això? Següent pregunta 32- Transferències públiques rebudes en el període, procedència importància (USA).
Tercer període (1960-1973) 33- Conseqüències curt i llarg termini pla d’estabilització.
34- Creixement econòmic Espanyol. Espanya líder creixement econòmic Mundial.
35- Convergència econòmica real amb la UE? (Si) 36- Canvis en la societat agrària, emigració interior molt més intensa i de direccions semblants, però a més emigració a l’exterior.
37- Efectes econòmics economia de procedència d’aquests emigrants.
38- Canvi estructural dels treballadors Espanyols, més sector industrial menys agrari mes ciutat menys camp.
39- Devaluacions de la pesseta al període? Cap, gran importància i potència de l’economia espanyola.
40- No hi ha dèficit públic, però el comerç presenta el dèficit més gran de fins aleshores. Això gràcies a gran entra de balança serveis (turisme) remeses d’emigrants i balança de transferències de capitals. Augmenten més que mai a la història les reserves d’or i de divises el banc d’Espanya.
41- Gran importància del turisme, entrada turistes estrangers baixa sortida de turistes Espanyols.
Els guanys del turisme són molt més grans.
42- Societat de consum. Nivells de despesa familiar encara molts baixos però més pròxims a la UE.
43- Canvis radicals en la concessió de l’empresa pública. Estat abandona de l’esfera productiva.
Gran creixement a favor de l’urbanització, creixement ciutats, hostaleria (turisme) i mitjans de transport (carreteres i autopistes).
Segona part Que es el desarmament aranzelari? Causes de la devaluació de la peseta 4 cops.
Descripció del cicle macroeconòmic complet.
Trajectòria agricultura.
Motivacions principals de la privatització de les empreses publiques.
Crisi industrial, sectors que experimenten amb mes gravetat la contracció productivadels92,93,94.
Canvi en serveis de distribució comercial.
Convergència amb la unió europea (96-07) en PPA l’economia espanyola supera a europa.
Evolució dels tipus d’interes.
Efectes d’arrossegament del sector immobiliari sobre l’industria.
Especialització productiva de la economia respecte la economia europea.
Canvi de signe remeses d’imigrants.
Balança fiscal d’espanya amb la unió europea.
Que succeeix amb les empreses publiques espanyoles.
...