Exàmen dret administratiu (2015)

Examen Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 2º curso
Asignatura Dret Administratiu
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 04/03/2015
Descargas 38
Subido por

Descripción

Preguntes dictades pel professor el mateix dia de l'exàmen.

Vista previa del texto

Preguntes de l’exàmen de Dret Adminsitratiu ​ (curs 2014 ­ 2015)    1) Autotutel∙la  administrativa:  concepte  i  principals  manifestacions  en  l’ordenament  jurídic.    2) La  competència  administrativa:  concepte,  atribució  per  l’ordenament,  desconcentració i delegació.    3) La  condició  d’interessat  en  el  procediment  administratiu:   concepte  i  efectes  jurídics.    4) El  silenci  administratiu  positiu  i  el  silenci  administratiu  negatiu:   supòsits   i  diferències.    5) El  recurs  d’alçada  i  el  reposició:  diferències pel que fa la seva  naturalesa, objectiu,  òrgan competent i procediment.   ...