Mecanismes de regulació metabòlica (2008)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2008
Páginas 1
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Hi ha mecanismes per regular el flux a través de les vies metabòliques? Quins són? La regulació ve donada per la presència d’enzims*, per tant, per tots els factors que influeixen sobre les activitats enzimàtiques de les reaccions, com poden ser: - Influència de la temperatura Si se subministra a una reacció enzimàtica energia calorífica, les molècules augmenten la mobilitat, i per tant, el nombre de trobades moleculars; per això augmenta la velocitat en que es forma el producte. Hi ha una temperatura òptima per la qual l’activitat enzimàtica és la màxima. Si la temperatura augmenta, es dificulta la unió enzim-substrat, i a partir d’una temperatura determinada, l’enzim es desnaturalitza, perd l’estructura terciària i quaternària, amb el qual perd l’activitat enzimàtica.
- Influència del pH Els enzims presenten dos valors límits de pH entre els quals són eficaços. Traspassats aquests valors, els enzims es desnaturalitzen i deixen d’actuar. Entre els dos límits hi ha un pH òptim en el qual l’enzim presenta una màxima eficàcia. El pH òptim ve condicionat pel tipus d’enzim i de substrat.
- Inhibidors Són substàncies que disminueixen l’activitat enzimàtica o bé li impedeixen actuar completament. Per tant, si disminueix l’activitat enzimàtica, provoca que la reacció vagui més lenta, ja que augmenta l’energia d’activació.
- Presència de cofactors És una fracció no polipeptídica que pot ser orgànic o inorgànic. La unió d’un cofactor amb un apoenzim (fracció polipeptídica) forma un holoenzim.
- Concentració del substrat L’al·losteria Regulació per retroinhibició o feed back: L’enzim que catalitza la primera reacció és un enzim al·lostèric (un enzim que, a més de centre actiu, presenta un centre regulador), que queda inhibit quan una molècula del producte final es fixa sobre el centre regulador. Així actua com a enzim regulador, ja que tota la via queda aturada.
La regulació per modulació de la síntesi enzimàtica: Atès que molts enzims reguladors de velocitat tenen una mitjana de vida relativament curta, una manera de controlar una via és augmentant o disminuint la síntesi d’aquest enzim. Aquesta síntesi es pot controlar a la cèl·lula per processos de retroinhibició o d’inducció.
*enzim: Es tracta de proteïnes globulars i solubles en aigua. Són biocatalitzadors, catalitzadors de les reaccions biològiques. Actuen rebaixant l’energia d’activació. Són molt específics, sempre actuen a temperatura ambient, són molt actius i tenen un alt pes molecular.
...