EXAMEN ANATOMIA JULIOL 2015 (2015)

Examen Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ingeniería Biomédica - 2º curso
Asignatura Estructura y Funciones I (EiF I)
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/04/2016
Descargas 0
Subido por

Descripción

Examen de anatomía, primer parcial

Vista previa del texto

Departament d´Obstetricia-Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia ENGINYERIA BIOMÈDICA 2014-2015 ANATOMIA NOM I COGNOMS: TEST: 1. L´extremitat superior està constituida per la cintura escapular, el braç, l´avantbraç i la mà. La cintura escapular a la seva vegada la formen l´escàpula i la clavicula i sabem que: a. L´acromi no s´articula amb la clavicula b. L´espina de l´escapula termina lateralment a l´apòfisi coracoides c. El cap de l´húmer s´articula amb la cavitat glenoidea de l´escàpula d. A la part posterior de l´escapula trobem la fossa subescapular 2. El braç és la segona porció del membre superior. L´ós del braç és l´húmer i al seu extrem distal trobem: a. La tróclea humeral b. El cap de l´húmer c. El tubercle major o tròquiter d. La fossa intercondília 3. El braç es continua amb l´avantbraç, amb el cúbit i radi formant part de l´esquelet ossi. Es pot dir que: a. L´escotadura radial la trobem al cap del radi b. Radi i cubit presenten apòfisi estiloides al seu extrem distal c. El cap del cubit s´articula amb la tróclea de l´humer d. A la posició anatómica, el radi es troba medial respecte al cubit 4. Respecte a la caixa torácica que està composta per les vèrtebres dorsals, les costelles i l´estern: a. La clavicula es troba unida a l´esternó però no a la 1ª costella b. L´esternó es troba unit a les costelles però no a la clavicula c. Les verdaderes costelles s´uneixen a l´estern pel cap de la costella d. Les verdaderes costelles presenten 2 cares articulars per les vèrtebres toràciques corresponents 5. La columna vertebral está constituida per les vèrtebres, dividides en varies regions, que van des del cap fins la pelvis i que es caracteritzen per: a. Estar formades per un arc vertebral amb la làmina que va des del cos vertebral fins a les apòfisis articulars i un pedicle, de les apófisis articulars fins les apófisis espinoses b. Tenir a la part posterior un cos vertebral, que, a mida que es va fent més distal, és més voluminós per poder soportar el pes del cos c. Presentar dos apófisis articulars superiors i dos apófisis articulars inferiors per articular-se amb les vèrtebres contigues d. Estar formada per 33 o 34 vèrtebres, dividides en 5 vèrtebres cervicals, 12 vèrtebres dorsals, 7 vèrtebres lumbars, 5 vèrtebres sacres i 4 o 5 coccígees 6. L´ós coxal forma part de la pelvis, juntament amb el sacre, i està compost per l´ilium, l´isquium i el pubis. El punt assenyalat a la imatge es troba a l´isquium de l´os coxal i s´anomena: a. Espina ilíaca b. Tuberositat isquiática c. Espina ciàtica d. Cresta pectinia 7. El sacre, per la seva banda: a. No s’articula amb el coxis i sí amb el fèmur b. S´articula amb la columna vertebral per la VII vertebra lumbar c. Trobem a la posición ventral varies crestes que el creuen d. S´articula amb la cara medial de l´os coxal • 8. L´extremitat inferior està constituida per la pelvis, la cuixa, la rotula, la cama i el peu. Si ens centrem a la porció lliure més proximal: a. A la diàfisi distal del fèmur es troba l´epicòndil lateral i el mitjà b. La linia aspra del femur es troba a la seva cara posterior c. La rotula s´articula per la cara articular posterior amb la tróclea femoral d. b i c son correctes 9. Articulada amb la cuixa trobem la cama, formada per dos ossos llargs, la tibia i el peroné, on: a. La tibia és lateral respecte al peroné b. Distalment, trobem el mal.lèol lateral a la tibia mentre el mal.lèol medial al peroné c. A la part proximal de la tibia trobem la cara articular pel peroné d. La tibia s´articula amb el peu i no el peroné 10. El peu és la última porció de l´extremidad inferior i podem afirmar que: a. L´escafoides s´articula amb el metatars mentre el cuboides no b. El cinquè dit no té falange medial c. L´astràgal s´articula per la seva cara superior amb la tibia d. Com podem veure a aquesta visió plantar, el calcani s´articula per la seva cara anterior amb l´escafoides TEMA: Anatomia i biomecánica del canell i de la mà ...