Poesia Edat Mitjana (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Humanidades - 1º curso
Asignatura Literatura española
Año del apunte 2014
Páginas 28
Fecha de subida 12/11/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Poesia de l’Edat Mitjana a) Poesia culta: - Poetes cultes (alfabets, coneixen tradició literària pròpia i aliena i escriuen en llatí i llengua vernacle) 1. Poesia en llatí (segle IV-XVII/XVIII) - Poesia en llatí es cultiva de manera ininterrompuda des de l’època clàssica fins al segle XVII - També poesia rítmica en llatí (poesia goliardesca). Cant a la vida. Carpe diem. Es posa de moda al segle XIX a Alemanya - Llatí=llengua intercanvi (universitat, els monarques tenen parelles estrangeres i a vegades no són governants d’allà on viuen...) 2. Poesia en llengua vernacle (segle XII-XIV): - Poesia trobadoresca - Primer: Guillem IX d’Aquitània (finals segle XII). Escriu en occità/provençal. Referent: Tolosa de Llenguadoc.
- Llengua estrangera per a tothom (com el llatí, però en vernacle) - Tema: amor cortès. Es trasllada la relació conceptual i el llenguatge polític entre els senyor i el vassall a les relacions amoroses. La dona actua com a enyor i l’home com a vassall. L’enamorat ha de realitzar “serveis” per demostrar els seus mèrits a la dama, que pot concedir les seves “mercès” o no a l’enamorat. La voluntat de la dona és la que determina l’existència i la intensitat de la relació amorosa.
* La dona queda protegida * Converteix la dona en un objecte i la fa desaparèixer com a subjecte individual. Les dones són tema, però no autèntiques interlocutores.
- Context històric: els homes exerceixen la violència contra els més dèbils - S’inventa la “treva de Déu”: pau durant Setmana santa.
- No analitza els sentiments sinó per què es produeixen els sentiments - No es parla de l’aparença física - El poeta no es dirigeix a l’estimada, sinó als altres poetes (“Sóc millor poeta perquè sóc millor amant” o “Vull ser millor amant per ser millor poeta”) - Imatge llança à ferida (amor). Origen: Ovidi (L’amor com a guerra) - Disciplina molt competitiva.
- S’estén per tot Europa (sobretot a França). Comença a Provença (L’extensió també se subordina a les aliances matrimonials del moment).
Provença (sud França, Occitània): segle IX-XI···XII Lírica provençal/trobadoresca Escrita llengua provençal (no necessàriament origen trobadors) Funden escola “Trouvères”.
  1 Primera aparició poesia culta en llengua romanç (no llatí) També existeixen dones trobadores: trobairitz. Molt més directes que el codi d’amor masculí.
Poesia culta, a diferència de la tradicional castellana. Apareix escrita.
Trobar=compondre Itàlia Els víkings coneixen l’escola provençal i funden una escola poètica “Siciliana” (escriuen en sicilià).
Nord Itàlia es funda Dolce stil nuovo (estilnovisme). Escriuen en toscà (innovació lingüística i d’estil). Màxim representant=Dante i Petrarca.
- Petrarca és hereu de l’escola trobadoresca però marca una clara ruptura.
o Sonet (forma per a les composicions amoroses) o Abandó de l’amor cortès en els aspectes feudals o Canvia la dona “senyor” per la dona angelicata (imatge dona rossa, cànon bellesa). Introdueix subjectivisme en la lírica amorosa o Introdueix l’estimada com a dona dins de la poesia o Es dirigeix directament estimada o Estimada representada a través atributs mitològics o Estereotip dona rossa amb ulls i pell clars o Estructura cançoner (història amorosa coherent, no poemes solts) Península Ibèrica a) Catalunya S’escriu en provençal Jordi de sant Jordi, Ausiàs March (s.XV) Ausiàs March influenciat per Petrarca (millor poeta península Ibèrica). Respon a l’intel·lectualisme intens de la poesia trobadoresca i cançonera castellana de l’època. Estil conceptista molt rebuscat. Moltes metàfores.
b) Castella S’escriu en gallec-portuguès (fins al segle XIV) b) Poesia tradicional: segle X-XI -   Primera manifestació poesia popular llengua romanç Anònimes de tradició oral Jarchas (segle X). Kharja Cantigas de amigo en gallec-portuguès (segle XII) “Estribillos” i “villancicos” 2 - - Al segle XV es comencen a copiar en castellà “poesia cançoneril”. Selecció poemes.
La poesia tradicional és molt residual en l’actualitat. Existeix en tot Europa i presenta característiques comunes, però està fora del nostre abast. Ens han arribat de manera fragmentària.
Rima normalment assonant Ex: figura garsa (caça amor). Dimensió simbòlica: dona enamorada que ha estat abandonada.
Temps imperfecte: acció repetitiva (encara no ha acabat). Prolonga el crit. Introdueix idea irrealitat (com si fos subjuntiu).
Expressar sentiment a través de petites narracions.
Celestina *La lírica provençal és de caràcter culte Característiques comunes: o o o o o o Poesia femenina: en boca de les dones (Frauer Lieder) Les dones acostumen a recordar-nos d’on venim (memòria “històrica” i tradicional). Tasques domèstiques i al camp cantades.
Més contacte amb els nens (cançó de bressol). Safareig.
Poesia eròtica. Dones tenen un paper actiu: expressen el seu amor, protesten en ser rebutjades...
Composicions díctiques: apunten a un món exterior que només apareix parcialment descrit al poema. Deixis (dit: apunta cap a fora).
Ambigüitat i connotacions enigmàtiques.
Essencialitat: molt breus, figures retòriques senzilles (repetició paraules o sons) que suggereixen un món. Suggereixen molt més del que diuen.
Dimensió simbòlica connotativa. Tenen relació amb el món quotidià femení: Ex. brodar, segar, balls...
Exemples Moaxajas (segle X-XI): - -   Composició de 3 estrofes.
Jarcha: part final moaxaja. Rima: abab. Condiciona la rima de les altres estrofes. Abans de compondre la moaxaja, s’ha de compondre la jarcha (tornada) Es componen en hereu o àrab clàssic. Poemes bilingües Poesia dirigides a altres dones (confidents), no a l’estimada Exclamacions, interrogacions (crits de plaer, angoixa...) No sabem si són poemes sencers o fragments seleccionats 3 Poemes castellans: - Figura retòrica: paral·lelisme Tema amor: entrega amorosa, fugides...
Dones prenen un paper actiu Influència de la poesia anterior a 1526 a la poesia dels segle d’or a) Poesia lírica tradicional - - Cancioncillas tradicionals sedueixen millors poetes Marqués de Santillana, que qualifica d’ “ínfims” els poetes que escriuen romances i cantares, agafa recursos de la lírica tradicional per escriure Villancico a sus hijas Poetes cortesans també agafen recursos lírica tradicional. Ex: Juan del Encina Els poetes de la cort dels Reis Catòlics adapten els tons tradicionals a allò diví Acompanyada de música Aquesta lírica segueix viva després de 1526 i de l’èxit de Garcilaso. S’alterna la poesia que va arrancar a l’Edat Mitjana amb la de Garcilaso Segle XVI: Cervantes, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz i Santa Teresa es van deixar seduir per la poesia tradicional 1580: Lope de Vega utilitza fórmules poètiques lírica tradicional per les seves obres dramàtiques i Góngora també composa lírica tradicional El cultisme de Góngora també té les seves arrels en la lírica tradicional, tot i que també incorpora al·lusions mitològiques i clàssiques à Aquesta força poètica que arrenca de l’època mossàrab no queda oblidada per la poesia italianitzant b) El Romancero -   Els romances viejos alternen de seguida amb la poesia culta Alguns poetes del segle XV els menyspreen, però els millors creadors sempre se senten temptats de provar-los d’escriure Ex: Juan del Encina, Diego de San Pedro, San Juan de la Cruz, Cervantes...
La aparició de les obres de Garcilaso no va danyar la tradició romanceril Es combina la lectura de romanceros amb novel·les cavalleresques o églogas de Garcilaso Tot i que es creu que els poetes petrarquistes van desdenyar el cultiu dels romances, molts d’ells els cantaven o en van compondre La generació de Cervantes s’educa llegint Garcilaso i cantant romances viejos. També n’escriuen Lope, Góngora i Liñán.
Els romances nou no fan oblidar els vells.
Adapten els cànons estilístics als romances 4 c) Poesia culta segle XV: Mena i Manrique - Coplas, Jorge Manrique Molta influència segles XVI i XVII d) Cancionero General: poesia cortesana, cancioneril o trobadoresca - Molt cultivada segle XV i principis segle XVI Molta influència i èxit (gran nombre edicions) No estava en competència amb la poesia petrarquista i fins i tot de vegades tenia les mateixes fons, tot i que sí que s’observa que les edicions s’espaien a mesura que s’imposa l’obra de Garcilaso Conclusions Té molta influència en la literatura posterior.
L’abundància dels enigmes, els mots i les empreses de la poesia barroca estan en exacta correspondència amb els del segle XV Garcilaso no ve a matar allò tradicional, sinó a vivificar una poesia que hauria acabat en decadència Només tenint en compte totes les tendències líriques, a més de la petrarquista i italianista, es pot explicar l’originalitat de la poesia barroca Lírica cancioneril o cortesana: segle XV Recollida en cançoners. Ex: Cançoner Hernando del Castillo Divulgada Corts. Poesia refinada Normalment acompanyada de música Recull elements lírica tradicionals. Temes repetits: Ex: mal casada Recull elements lírica provençal.
Tema fonamental: amor Imatges al·lusió sofriment i presó. Imaginar cadenes, presons... Cavaller captiu, serf, presoner que no pot escapar dels sentiments que el lliguen a una dona que no el correspon. Esclavitud sentimental.
Sentiment frustració, dolor, agonia, desesperació...
Imatges relatives a la mort Transferir elements religiositat à dama i sentiment amorós Antítesi dolor-plaer. L’enamorat es recrea en aquest sentiment.
Convenciment que ella no l’estima però convenciment que l’amor (dolorós) és plaent. No sap sinó estimar-la.
- Antítesi lògica i necessària. És necessari servir a la dama i conseqüent que ella no li correspongui.
- Antítesi imatge: foc-neu, calor-fred... Contraris. Odi et amo (Catul).
Incertesa estat enamorament   5 - Amor-mort Conceptisme. Joc de conceptes, de paraules.
- Políptoton: figura retòrica que implica un mateix lexema utilitzat en totes les seves variacions flexives. Ex: estic i estaré/ partiendo i partir. Pot incloure paranomàsia/quiasme: parònims (semblança fònica).
- Equívoc lògic: joc de paraules deliberat.
- Antítesi à desconcert propi de l’enamorament. Amor no correspost à sentiments contraris Dama = obra mestra de Déu o de la naturalesa. Allò perfecte, sublim.
Cavaller assumeix que no podrà enamorar dama.
Malaltia de l’amor (Edat Mitjana). Malaltia real.
No es dóna gaire dades de la dama (no és necessàriament casada).
Amor surt del context feudal. Pot ser una dama qualsevol.
No apareix paisatge (tal i com en la lírica tradiciona). Abstracció sentiments poeta sense elements paisatgístics. Només apareixen per comparar bellesa estimada amb el paisatge.
Poesia molt codificada. Paràmetres establerts. Cànons (no restringeixen la creativitat). Obliguen a ser original. Codis que es van repetint.
Creació a partir de motlles establerts Recrear i sublimar el tòpic   Molta importància animals (tradició bestiaris Edat Mitjana. Ex: perdius (animals eròtics, requeriment sexualitat) Amor = no associat matrimoni Lírica tradicional, culta i provençal = pilars tota lírica europea Cançoner Petrarca: primer poemari unitari. No composicions soltes. Linealitat.
Primera progressió anímica, espiritual. 1r llibre de poemes. Genera imatges i metàfores: cabells or, cabell=xarxa, mans de cristall...
à Tradició hispànica: dones morenes.
Poesia no tan sensual com la lírica tradicional. Conceptisme per expressar sentiments enamorat.
Recursos literaris: Equívoco, antítesi, poliptòton Gèneres poètic 1. Serranilla -   Prové de la poesia provençal (novel·la pastoril), apareix paisatge.
Cavaller es troba dama classe baixa (no cultivada, ruda). Canvi radical estrat social.
Paisatge com a teló de fons del diàleg entre ambdós. Naturalesa.
Diàleg Apareix imatge captiveri, presoner.
Serranillas hispàniques accedeixen més que les pastores de la lírica provençal. Pot passar que no se sàpiga el final.
6 Tòpics 1. Silenci amorós - El cavaller no s’atreveix a expressar els seus sentiments (també lírica provençal).
- Ell no es considera suficientment bo per a ella, per timidesa, per pudor...
2. “La belle dame sams merci” - Dama desdenyosa, despietada. No accepta amors cavallers.
- El cavaller sempre patirà Lírica castellana segles or: segle XVI i XVII Des de Boscán i Garcilaso à segle XVII (Calderón).
1526 Trobament ambaixador Venècia i Juan Boscán a Granada - Sorgiment lírica petrarquista a la península. Sonet, hendecasíl·labs...
- Garcilaso culmina nova lírica italiana i petrarquista Neoclassicisme segle XVIII es restableix la “bona poesia”=poesia humanista No només italianista i petrarquista, sinó que també agafa recursos de la lírica tradicional. *Castillejo, contrari lírica italianista.
Ex: Lope de Vega, Calderón, Quevedo...
Segles d’or: prosa de ficció Novel·la ambientada en llocs exòtics.
Temps i espai allunyats o present atemporal (paisatge ideal à novel·la pastoril).
Personatges nobles, aristòcrates, noms exòtics...
a) Novel·la sentimental (segle XV-segle XVI) - Poesia de cançoner en prosa (mateix codi de l’amor) Desenvolupen argument narratiu. Història d’amor desenvolupada Idea amor cortès Molta al·legoria Textos breus Exemple: Cárcel de amor, Diego de San Pedro b) Novel·la pastoril (segle XVI) - Prové de Virgili (Bucòliques) i Ovidi. Pastors cultes que dialoguen de temes importants: amor, política... Aquesta tradició desapareix Edat Mitjana. No reapareix fins Petrarca.
- 1a novel·la: Arcadia, Sannazaro (a Itàlia) - De literatura castellana, de mà de Juan del Encina i sobretot Garcilaso de la Vega. També n’escriu Lope de Vega.
  7 - Visió idealitzada del camp. Sorgeix nucli grans urbans Hipèrbole, extrem, exageració Estereotip: les dones canvien molt ràpidament de pensament Èxit fins al segle XVII Ex: La Diana, Jorge Manrique (1a novel·la pastoril) c) Llibres de cavalleries (segle XVI-XVII) - Majoritari Provenen de la tradició medieval: rei Artur i de la tradició carolíngia (Carlemany) Amadís de Gaula: 1r imprès en castellà Textos molt llargs Ambientats en llocs exòtics. No existeix preocupació per la versemblança Objectiu: entretenir i despertar l’admiració de l’espectador/lector No té gaire importància quan es desenvolupa l’obra. Obres llegides en veu alta.
Personatges: classe alta. Noms exòtics. No experimenten evolució psicològica.
Lineals.
Hipèrboles: personatges molt bons, bells/molt dolents Patró: identitat desconeguda de fills de reis Excepció: Tirant lo Blanc (molt més realista) Molta producció fins 1a meitat segle d) Novel·la bizantina (segle XVII) - Antecedent La volta al món, Jules Verne 1r intent de fer novel·la aventures moderna 1rs autors provenen de Bizanci: Aquiles de Tauro, Heliodoro Parelles separades que es volen retrobar També n’escriu Cervantes Segles d’or: poesia Origen italianitzant i petrarquista Endecasíl·lab - Rima més llunyana, més suau (en contraposició proximitat i duresa octosíl·lab) Anàlisi poemes Innovación petrarquista: introducción adjetivos. Epítetos.
convierte en la esencia del sustantivo al que acompaña.
En los sonetos no aparecen adjetivos, a diferencia de la oda Sonetos: universo poético y retórica propia cancioneril   Adjetivo se 8 Sonet XXIII Garcilaso Carpe diem (Horaci). Tema en si. Finalitat Carpo = cultivar. Associat amb les roses Recreació tòpic Ausonio à “Agafa, donzella, la rosa abans que marceixi”.
Rosa: símbol bellesa més genuïna i efímera. Joventut efímera.
Descriptio puellae. Descripció típica tradició petrarquista: noia rossa, pell blanca, ulls foscos...
- Ulls: element molt important. Sols, estels... A partir dels seus ulls, surten espurnes, llampecs... que penetren l’amant i l’enamoren.
- Coll: indica edat noia - Amor – destí - Cos: relegat a un 2n pla Gest: rostre, cara Dona: neutra, no té actitud.
Conflicte plaers carnals i desitjos espirituals - Rosa (rosa, vermell): galtes. Passió. Ardent, tempestuositat - Azucena (blanca): pell. Puresa. Honestedat, serenitat...
- Correlació perfecte. Equilibri Associació estacions – edats (tradició literària, Aristòtil) Objectiu: dama aprofiti temps à estar amb l’amant Figures retòriques - - Anàfora: “Y en tanto que el Cabello” Metàfora: cabell-or, alegre primavera – joventut, temps aïrat – vellesa, hivern, nieve en la cumbre – cabells blancs, edat lleugera – temps veloç (tempus fugit) Evolució creixent sentits: “El viento mueve, esparce y desordena” Continuïtat: blanco, enhiesto (efecte nasals). Intentar imitar amb les paraules coll llarg Paradoxa: “Todo lo mudará la edad ligera/ por no hacer mudanza en su costumbre (Perquè res canviï ha de canviar tot) Mientras por competir, Góngora Carpe diem (excusa, mecanisme per parlar de la mort) Góngora reprèn italianisme i el recrea i sublima. Parteix d’un petrarquisme molt assimilat à dóna un pas més Poeta més complex segle d’or Traducció plausible. Racionalitat La seva poesia és més llenguatge que tema Sonet de joventut Descriptio puellae Elements naturalesa – contraposició dama - Sol no pot competir amb el cabell   9 - Lliri no pot competir pell blanca - Llavi – clavel tempano - El coll dama venç luciente cristal. Cristall-peu Dama té voluntat i decisió. Actitud. Ex: mira el lliri amb menyspreu - Tradició lírica provençal: dama desdenyosa i despietada Molts substantius sense determinant Accentuació “mentre” à accentuació pas temps Dicció andalusa. L i r s’intercanvien. Permutació líquida-vibrant Llano: camp Desdén lozano – joventut To sentenciós. Progressió brutal: màxima materialitat (terra) / immaterialitat (res).
- Terra vital à terra inerta (humus) à pols à ombra à res - Referència Gènesi: “Pols ets i en pols et convertiràs” Apel·lació directa mort Metàfores in absentia. 1r quartet es perd ordre descripció. Desordre sentits: cuello, cabello, labio, frente... Apareix directament metàfora, no element metaforitzat. No importa ordre canònic. Mira la realitat d’una manera especulativa, amb distància. No es toca directament realitat Violeta, groc – vellesa, malaltia Apel·la directament al lector (serà afectat pel pas del temps de la mateixa manera que la dama) Figures retòriques - Hipèrbole: Sol intenta assemblar-se cabells dama (molt més bells que l’or brunyit al sol). Tòpic cabells sublimat Hipèrbaton: alteració ordre lògic frases Metàfora: labio - clavel temprano (color vermell). Un clavel temprano té ulls (gemmes). Els homes segueixen els llavis perquè els volen besar.
Dilogia: una paraula projecta dos sentits a la vegada. Ulls: sentit vista + ulls brots o gemmes flors. Ulls homes + ulls futures flors.
Soneto V, Garcilaso de la Vega Neoplatonisme - Associat corrent petrarquista - Realça sentit vista i oïda (més sensuals i sublims), en contraposició gust i tacte - Bellesa extraordinària dama – rastre bellesa divina - Bellesa – bondat – plenitud divina - Teoria platònica amor: a partir ulls dama, surten espurnes i llampecs que penetren l’ànima de l’enamorat.
- Bellesa dama inscrita en l’ànima del poeta. Miri on miri, el cavaller sempre veurà la dama à l porta dins (També Jordi de sant Jordi) - Ascendència neoplatònica   10 - Allò que el poeta veu no és sinó una ombra de la bellesa real dama.
Representació bellesa terra - Dama és molt superior poeta espiritualment - Amor conceptual. Bellesa sensual, no sexual. Amor, atracció no culmina.
Unió ànimes. I la dels cossos? Característiques poesia cancioneril - Políptoton: mateix lexema amb morfemes variants (nominal o verbal). Ex: morir-muero - Antítesis, jocs paraules: vivir-morir - La dama s’assembla a la divinitat (amor cortès). Dama=Déu (Imaginari religiós) Terminologia religiosa aplicada a l’amor - Fe. Poeta creu sense veure (no veu bellesa en plenitud dama) Anul·lació total poeta - Tot allò que el poeta diu és l’evocació del que és l’amada - Poeta: passiu - Revelació dama à li permet escriure - Hipèrbole: Bellesa dama sublim és la que permet la inspiració del poeta - No és que ell sigui un bon poeta, sinó que la dama és tan bella que ella sola “escriu poema” - Només recordant dama a la soledat, el poeta és capaç d’escriure poemes Amor per destí - El poeta neix per estimar la dama - Ausiàs March Garcilaso: ideal cavaller (lletres+armes) - Cortesà per excel·lència. Poeta-soldat.
Figures retòriques - Anadiplosi: Repetir mateixa paraula final vers i principi següent. “En esto estoy y estaré siempre puesto”.
Dilogia: hábito. Ànima del poeta, que només hauria de preocupar-se per ella mateixa, es preocupa per la dama. La dama fa el poeta. Sense ella, el poeta no és ningú.
Soneto I, Garcilaso Amor por destino - Amor: acto de voluntad - Uso futuro à indica tiempo verbal + modo de expresar las cosas (promesas o amenazas) Reflexión sí mismo: Cuando me paro a contemplar mi estado Dolor no lleva a la perdición del alma, sino a la reflexión y a la autoconciencia Cuidado: preocupación amorosa (propia amor cortés) Obra acabada: finalizada, perfecta.
  11 Juego etimológico: “Sé que me acabo” (morir) / “Ver acabado conmigo mi cuidado” (lírica cancioneril) Amor imposible: en el momento que se produce, se termina Perderse: sentido moral / perder una persona Soneto conceptuoso y retóricamente cancioneril La dama (enemiga) le matará (no en sentido literal).
Oda ad florem gnidi, Garcilaso Poema plenamente renacentista. Época napolitana Título en latín: introducción tradición clásica Oda= lira (lengua vernácula). 1ª lira que se escribe en castellano y única que escribe Garcilaso. Fray Luis de León: escritor de liras por excelencia.
Introducción muchos cultismos semánticos: animoso viento (el viento soplante=epíteto) Naturaleza vegetal Tono irónico - Postura distante, no empática - Juegos de palabras Una sola oración que mantienen “tensión” 30 versos - Compuesta 3 miembros Si podría amansar ira viento, furia mar… (naturaleza) à cantaría a la flor de Gnido (Venus) pero no a Marte él no puede à no lo hará - Juego de palabras. Gnido: barrio en Nápoles donde vivía la mujer protagonista del poema.
- Quien pide a Garcilaso que escriba el poema quiere que la amada se “amanse” para que esté con él - Orfeo amansaba fieras con su canto. Orfeo y Eurídice (muere porque se gira a mirarla). Las mujeres descuartizan Orfeo. No consigue amansarlas.
- El poeta=Orfeo, pero no amansa las fieras.
Refuerza aspecto negativo guerra (aspecto biográfico de Garcilaso) - No va hablar de ello à poema de baja lira. Lírica “inferior” a la épica, que trata de la guerra. Captatio benevolentia.
- Poema menos prestigioso poema épico - Epítetos guerra asociados mujer: armada, gran valor, aspereza… Mujer belicosa: no se puede amansar con el canto Vïola: juego de palabras. Viola (instrumento) y violar (amistad). Estrecha relación amistad poeta y el que le encarga poema (Mario Galeota).
Prisión de amor - “Muríendose vivo” (típico poesía cancioneril).
- Imagen prolongada Venus. Galeota (los que reman) - “El remo condenado, en la concha de Venus amarrado” - Juego de palabras con los nombres Por ti: acusación (por tu culpa). Reproches de manera enfática.
Repetición aspereza/fiera: sentimiento dama à amigo / amigo à dama Galeota no es capaz de dominar el caballo (*es un caballero)   12 - Caballo: imagen de la pasión Desenfreno Galeota ha dejado de comportarse como un cortesano El cortesano también escribe poesía - Sentir amor = escribir poesía Ha dejado de comportarse como un amigo (reproche) Triángulo: ella, poeta y Galeota - Garcilaso reprocha a la dama que interfiera en las relaciones con su amigo (en lugar de interceder para que Galeota y ella estén juntos) Garcilaso: “mensajero” entre dama y Galeota Tono amenaza Perdición ajena: amante se suicida (irá al infierno por haberse suicidado por amor) à ella se arrepiente (“¡Oh tarde arrepentirse!”) No le asombra que ella se haya convertido en piedra (ya era de piedra).
Garcilaso convierte en piedra a la mujer.
- Comparación escultura - verso “A través de este poema, tú y yo viviremos para siempre” Vivirán para siempre: ella, mujer cruel / poeta, como aquel que la ha convertido en piedra) Garcilaso se disculpa por no ser Orfeo à convierte a través de sus palabras en inmortal las acciones, los hechos y los personajes Ha hecho lo que dice que no va a hacer Arquetipo de la mujer fiel Reflexión amistad Para qué sirve la poesía? Cuál es su valor? El proceso artístico se convierte en objeto de la propia obra de arte   Tipos de petrarquismo a) Petrarquismo petrarquista (1526-1543) - Gran peso poesía cancioneril - Adopta soneto - No es capaz de amoldar del todo el lenguaje poético a esta forma métrica b) Petrarquismo cortesano/ ingenioso (1532-1536) - Alternativa napolitana - Innovación: acuden a Petrarca y a las formas clásicas: Horacio, Ovidio y Virgilio.
- Leen autores clásicos des del petrarquismo   13 - Nuevas formas métricas y nuevos temas - Revificación directa de los clásicos - Arte “contaminado”. Influyen Petrarca y los poetas originales que han influido en Petrarca - Imitación indirecta de los clásicos a través de un poeta italiano - Notas de realismo.
Garcilaso Garcilaso sigue petrarquismo clásico.
El paso del petrarquismo clásico al cortesano se traduce en el poeta en cambios en tres ejes: 1. Voz poética: yo à ellos. Voz poética en cuanto a poeta, no amante.
2. Uso del relato. Cada vez hace menos análisis de sentimientos y narra más historias. (Soneto de Dafne ya no aparece el poeta à relato que expresa sentimiento). Uso relatos e imágenes para explicar una historia. No hay suspiros, amor… Expresión mucho más directa 3. Adquiere preponderancia el escenario. Sensaciones visuales, auditivas, olfativas… Aumento del mundo sensorial. No sensación directa, sino indirecta. No voz, sino eco de la voz / no imagen, sino imagen reflejada en un río o representada.
- - - Presencia más fuerte del lenguaje petrarquista, pero usado con objetivos diferente Distanciamiento sentimental del asunto amoroso.
Mayor énfasis en el poema en cuanto artefacto artístico (poema=objeto inmortal que da gloria eterna al poeta y convierte en el tema contado en algo fijado fuera del espacio y el tiempo) Introducción perspectiva: sensación verosimilitud. Ilusión engañosa. Ruptura de la ilusión de realidad que proporciona el texto o la pintura.
Bucolismo. En Petrarca, el paisaje son el fondo necesario donde se hace el retrato de una persona. Arcadia: lugar ideal, utópico Grecia. No representa ningún lugar exacto. Recrear escenario natural à proyecta nostalgia por la edad de oro (no existe corrupción de ningún tipo). Corriente paralela con las utopías renacentistas. Virgili. Alabanza de la aldea en contraposición con el desprecio de la corte. Beatus ille Horacio.
Uso de la mitología. Uso funcional. Permite de nuevo que el poeta explica sus avatares sentimentales, reales o ficticios, a través de la historia de otros. El mito sirve para estructurar el poema. El sol se identifica con la amada.
Sufrimiento del amor àSísifo i Prometeo. Ascenso y caída, eterno sufrimiento… Identificación con la imaginería petrarquista. Dafne y Apolo: primera pareja arquetípica de amor frustrado.
Unión elementos + égloga virgiliana     14 Égloga II - Imitación compuesta: imita Égloga VIII de Ovidi (Canto a Mebeo. Diálogo. Dos pastores. Competición por quien sufre más por amor. Proyección biográfica de Garcilaso (antes/después muerte Isabel Freyre o Garcilaso/marido Isabel Freyre)) Égloga II - Mezcla elementos cancioneriles con política Introduce poema épico, largo elogio sobre el duque de Alba Ensayo de algunas técnicas de la Égloga III Égloga III Estructura Criterio: cambios de voz poética 1. Parte introductoria: - - - 6 primeras estrofas. 1 transición Habla el poeta en primera persona Interlocutora: María (no es la amada).
María: sujeto amoroso (mucho elogio) o destinataria Actividad guerra que le impide ejercer de poeta lírico Nada le apartará de la vocación poética. Usa la misma expresión para referirse al amor como a la actividad poética. “Mientras el cuerpo y el alma estén unidos”. Remite a Platón. Más allá de la muerte. Cuerpo = prisión del alma María: representa el conjunto de las mujeres, que inspiran la poesía lírica Alude directamente a la poesía, no a una mujer Leteo: aguas del olvido (mundo vivos y muertos completamente separados) Garcilaso se identifica con Orfeo. “Pararé las aguas del olvido”. Hará inmortal a través de la escritura el objeto de su escritura. Hará inmortal a María. Dota de inmortalidad aquello que escribe.
María: asociada a un objeto de belleza 2. Transición: estrofas 6 i 7 -   Habla del poema y el tema Se caracteriza como un pastor. Rústico Estilo humilde Canta historia 4 ninfas Realidad: Garcilaso y María que se incorporan en el marco de la ficción poética.
Voz narrativa: Garcilaso, que se refiere a las mujeres en general, encarnadas por María.
15 8 estrofas de transición. Aportan el marco: locus amoenus. No utópico, sino localizado en un lugar concreto: Tajo. Ficción poética con elementos de realidad reconocibles por los lectores.
Realidad prima: realidad del poeta (es de Toledo).
3. Ficción poética: relato poetizado de las ninfas (hasta verso 264) a) Fuente: mitos: Metamorfosis, Ovidio (proceso imitación y recreación. Imitatio humanista) Relato de les ninfas. I La ninfa no cuenta la historia. La voz poética describe un tapiz que teje cada una de las ninfas. Garcilaso: espectador externo. Canto dentro de un tapiz que remite a otro canto. 3 estrofas.
II Apolo y Dafne. Garcilaso ya la había contado en uno de sus sonetos. El llanto de Apolo aparecen en la primera estrofa en lugar de en la última. 3 estrofas.
III Adonis y Venus. Enamorado quiere dar vida a su amada. Como no puede darle vida real, le da vida poéticamente. La hace inmortal a través de la escritura. 3 estrofas.
b) Fuente: Garcilaso (ha escrito Égloga I). Emula Ovidio construyendo una historia mítica que la fuente textual es el propio Garcilaso. Se ha canonizado a si mismo a un poeta equiparable a Orfeo y Ovidio. Mitifica su historia. Supera la realidad del dolor convirtiendo el pasado en algo intemporal. Será siempre futuro.
Elisa y Nemoroso. 9 estrofas (=1ª parte). Texto externo (ya habían aparecido en otros poemas suyos). Tajo (donde nació Garcilaso). Historia que no es del paso, sino del presente. Pertenece a la realidad de ese momento. Descripción tapiz de Nise. Cadáver. Diosa lee en una corteza del árbol la historia de Elisa.
Poema en primera persona (propia Elisa ha escrito su historia antes de morir).
Diosa contempla la realidad ficticia del cadáver de Lisa y la historia de la corteza. Única historia que la voz narrativa quiere que se difunde a través del agua por todo el reino de Neptuno.
5 estrofas de transición. Ficción poética II. Dos pastores que mientras las ninfas cantan, pasan por allí: Tirreno y Alcino. Testimonios como Garcilaso de la historia de las ninfas. Canto pastores à crean 3 niveles de ficción: la de Garcilaso, la de los pastores (ficción respecto Garcilaso y realidad respecto las ninfas) y ninfas (realidad respecto las historias en el caso de Nise).
La realidad del canto de las 3 primeras ninfas: realidad poética. Dolor de perder a la amada.
  16 Profundidad historia à verosímil + destacar al mismo tiempo que se trata de ficción.
Historia ficticia, pero lugares reales y reconocibles.
Perspectiva: manera de construir mundo y arte siglo XVI 5. Cantan Tirreno y Alcino Recursos estilísticos: Aliteración: “En el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba” Oraciones sustantivas Dolorosa lengua. Remite a la lengua muerta a ti debida.
Quevedo Aceptar que la muerte está en nuestro alrededor. Intentar entender la muerte.
Corriente neoestoica, reflexiva.
Lectura, tranquilidad, silencio, buena amistad… Quevedo toca todos temas: poesía amorosa, filosófica y burlesca.
Incluye latinismos. Ex: joven.
Burla mujer petrarquista Represéntase la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo que se vivió, Quevedo Estilo conceptista. Antítesis, juegos de palabras, circunloquios… Paso del tiempo à deterioro à muerte Inicio: el poeta irrumpe en el espacio del lector. Pregunta existencial. ¿Nadie me responde? ¿Dónde estoy, quién soy? ¿Estamos solos? La soledad es lo único que no podemos compartir Antaños: sustantivación adverbio. “Que me socorran y vengan aquí mis años y mi vida” Se plantea su existencia en los primeros dos versos Muy coloquial + reflexivo, trascendental Se refiere a la diosa Fortuna (aparece como un animal voraz, que muerde).
Fortuna=destino. Azar, destino, surte… muy importantes en la época.
Inevitablemente dirigida hacia la muerte. El tiempo es destructivo, nos consume.
Mis tiempos / las horas = sintagmas equivalentes semánticamente.
“Es de locos intentar esconder el paso del tiempo”. No puedo esconderle al tiempo que el tiempo pasa. No podemos luchar contra el paso del tiempo.
“No hay calamidad que no me ronde”. Conciencia de que se va a morir.
Sustantivación adverbios: ayer=pasado, mañana=futuro, hoy=presente.
Ayer ha pasado y mañana no ha llegado. El presente no existe porque en el   17 momento que se fija se desvanece. (Como el agua que corre). El ahora se nos escapa de las manos.
Sustantivación verbos: soy un fue y un será. Un es cansado = presente agotado porque está a punto de ser un pasado.
Verbo ser: esencia individuo.
Pañales=nacimiento / mortaja=muerte (sábanas cadáveres) Vida: sucesión de muertes. Muerte del instante.
Figuras retóricas Antítesis: falta la vida (presente), asiste lo vivido (pasado). Falta el presente, la vida. Faltar/asistir=estar. Doble contradicción: faltar/asistir y vida/lo vivido.
Paradoja: los términos se han invertido. Lo único que queda es lo vivido; falta la vida, pero lo vivido se fue. Así pues, no queda nada.
Metonimia: relaciones lógicas. Pañales-vida/mortaja-muerte. No hay relación de continuidad física como la sinécdoque (parte por el todo). Paradójicamente nacer es morir (elemento estoico): Nacer es empezar a morir.
Enseña como todas las cosas avisan de la muerte Soneto Los muros, el campo, la casa y la espada. De lejos a cerca. Progresiva aproximación a la soledad del hombre. Proyecta la muerte y el deterioro a todo lo demás. Todo muere, no solo la esencia humana.
Muros antes rocos e infranqueables à ahora desmoronados. Tópico momento: ruinas grandes civilizaciones = imagen inapelable de que el tiempo pasa para todos. Se descubren ruinas Roma.
Patria: civilización, historia (no sentido político) Estoico y senequista (no romántico). Muerte y nostalgia = valores peyorativos (al contrario que el Romanticismo) Tiempo no pasa à vuela, corre… “Carrera de la edad=tiempo” Todo se transforma. El hielo se derrite à agua à vapor (transformación) El Sol se bebe al agua. Elemento funesto. Antes elemento positivo, bondadoso.
Las cosas no solo se transforman, sino que se deterioran y desaparecen El monte hurta la luz al día à sombra que proyecta el monte roba la luz al día Mi casa: despojos, restos del lugar donde yo vivía. No queda nada. La habitación ya es anciana.
Espada: símbolo del caballero (defiende, vence). Espada vencida por la edad.
No tiene báculo (donde sostenerse) Verbo ver.
Figuras retóricas Personificación muros: fuertes y valientes à caducos. Tiempo es quien hace caducos los muros   18 Hipérbaton: y del monte quejosos los ganados / que con sombras hurtó su luz al día; de anciana habitación era despojos Retirado en la paz de estos desiertos, Quevedo - Soneto Elogio vida contemplativa Desiertos = soledad Plinio: “Lee mucho, pero pocos libros” Vive en conversación con los difuntos (autores muertos) No siempre entendemos los libros, pero siempre se nos ofrecen Los libros fecundan la imaginación y la inteligencia. También corrigen prejuicios Los libros siempre despiertos, en vigilia.
Elogio a la imprenta. Se venga las injurias de la muerte à hace eternos los libros que la muerte silencia. Letra impresa eterniza la voz efímera del hombre.
Perpetua el recuerdo del hombre.
Muchos consideraban que los libros impresos era una forma que la gente vulgar y sin criterio accedieran al conocimiento à peligro social Iosef: José González de Salas (amigo y editor de Quevedo). Relacionado erróneamente con Gutenberg.
La mejor manera de pasar el tiempo es dedicar la vida al conocimiento.
Estudiar y aprender.
A través de la voz, sentimiento es inmortal Da sentido a las humanidades Figuras retóricas Sinécdoque: Escucho con mis ojos a los muertos. Leer = escuchar con los ojos Paradoja: música callada (imagen San Juan de la Cruz). Los libros son silenciosos pero elocuentes.
Antítesis: música-callada / sueño vida-despierto Hipérbaton: de injurias de los años, vengadora / libra, ¡oh don gran Iosef!, docta la emprenta A una nariz, Quevedo Juega con el conceptismo.
Sucesión amontonada de imágenes / Góngora desarrolla imágenes Sospecha que Góngora tenía sangre judía. Nariz imponente.
Reloj de sol mal encarado. Nariz grande y torcida. (Mal encarado = feo) Alquitara: objeto que destila líquidos Nariz à puede recordar posición escriba (escribiendo) – relación con los judíos (aprovechará este característica durante todo el poema) Sayón: jueces que condenaron a Cristo   19 - Correspondencia con ser judío Pirámide Egipto à ubica lugar judíos. 12 tribus = 12 familias Israel.
Transferencia gramatical à semántico. Uso lenguaje (sufijos, superlativos…). Modifica gramática. Ex: narizísimo. Objetivo: ensanchar imagen grotesca nariz.
Anás: sumo pontífice de los judíos. Falsa etimología à a-nás: no tener nariz.
Figuras retóricas Hipérbole + hipérbaton: “Érase un hombre a una nariz pegado, nariz superlativa…” Oda I, Canción de la vida solitaria, Fray Luis de León -   Tópicos horacianos: Beatus ille, aurea mediocritas Alabanza aldea frente a la corte Estar descansado - Sugiere cansancio. Implica lucha, esfuerzo - Estado (no dice es feliz, sino que está descansado) - Descansado aquel que huye. No connotación positiva. Tiene que huir de algo que lo retiene Senda - Imagen muy garcilasiana, petrarquista. Camino de la vida - Remite imagen cristiana. Vida = peregrinación - Difícil acceso y de encontrar à permite huir del mundo Sabios dejan atrás la riqueza, el poder y la fama Las apariencias engañan. Crítica sabio Moro. Sabio falso, conocimiento mal empleado. Construir palacio malos materiales.
- Hipocresía. Cosas que parecen deslumbrantes (fama, riqueza y poder) = falsas (en relación verdad absoluta = Dios) - Dorado = falso (no de oro) - “No es oro todo lo que reluce”. Engaño moro (estereotipo moros época) - Un verdadero sabio no se dejaría deslumbrar por estas riquezas engañosas - Actitud estoica Zeugma. Une las estrofas con elipsis. Se refiere a conceptos que no aparecen explícitos.
Fama personificada con una trompeta.
El viento es el que sopla la fama Descripción locus amoenus - Monte, fuente, río… - Secreto seguro = senda - Alternan descripción negativa (enturbian el alma) y positiva (descanso) - Repite conceptualmente la 1ª estrofa. Repite la metáfora del camino.
Ahora, viaje por mar. Navío = representación del camino humano (Horacio).
Verbo huir.
- Almo reposo: aquello que sustenta espiritualmente el cuerpo 20 - Referencia lector: vuestro almo reposo Sueño no interrumpido (sueño es algo que termina, es un descanso provisional), un día puro y alegre (provisional y de corta duración). Verbo querer. Indica una voluntad no conseguida Canto no aprendido (es natural, no artificioso). Doctrina estoica à rechazo a lo artificioso “Vivir quiero conmigo” = estrofa central - No le gusta todo lo que ve en él - Ideal cristiano. “Conócete a ti mismo (máxima clkásica) y en tu interior encontrarás a Dios”, san Agustín. Inmediatamente, pero, Fray Luis vuelve al paisaje externo (locus amoenus ideal à real) - Eco. Ya nos ha descrito un locus amoenus, pero esta vez el lugar es real (donde encuentra la paz). Huerto, ladera monte (creencia ladera terrenal y celestial).
- Muestra esperanza futura de ver crecer el huerto - Tensión entre lo que hay y lo que podría ser - Cierta violencia: torrente de cae de la montaña que se sosiega cuando llega al huerto - Ideal de ataraxia: libre amor, de celo, de odio… - Olvido momentáneo Imagen: comercio internacional mas provechoso que el local. Mar = se enriquece gracias a las personas codiciosas. la ambición les pierde y el que gana es el mar (viajes marítimos = los más peligrosos). Pueden ganar mucho, pero pueden perderlo todo.
Quiere mesa llena de paz (vajilla de fino oro à la quieren los otros) “Me baste” à subjuntivo. Implica deseo. “Ojalá me bastara”. Insatisfacción… Mientras ellos luchan por el poder, ojalá yo pudiera estar cómodo con la lucha delos otros. Ojalá pudiera ser ajeno a ellos, cantando (componiendo) poesía en el huerto.
Solo los que alcancen paz absoluta podrán oír la música (de la naturaleza).
Música celestial. Imagen de Dante.
No vida ascética progresiva ni estática. Idas y venidas. Senda escondida, tortuosa… Contradicción: lauro eterno à coronado por la poesía y por la fama Estructura - Semejante a Garcilaso 1.
2.
3.
4.
  Dos primeras estrofas: 3ª persona 3ª estrofa: 1ª persona Locus amoenus (3ª persona à 1ª persona) 12ª estrofa. Vuelve a él y ellos 21 Figuras retóricas Encabalgamiento: escondida/senda (para esconderla aún más). Prolonga la acción, pero no la da por concluida. La acción está pasando.
Hipérbatos Metonimia. Cantar – poesía Enumeración: libre de amor, de celo, de odio… La toma de Garcilaso Serena luz, Fernando de Herrera Soneto Luz= mujer / lo bello - Enciende y refrena a la vez - El sentimiento se ve encendido por la luz (que a la vez, se refiere a una mujer) - Ella y el cuerpo (implícitamente) Cadena que le impide levantarse hacia el Olimpo. Belleza física de una mujer - Mujer rubia (ricos cercos dorados). Pelo rizado. Cerco =círculo y cerrado (que encierra, que aprisiona) - Relación dorado cabello (refleja el tesoro celestial) – Oro (que está en el cielo) - Continuación imagen, enciende voluntad aspirar al cielo y al mismo tiempo lo detiene en la ascensión (cerco) - Cabello no es eternamente dorado ni siempre en la cabeza. Efímero en contraposición a la infinitud de la Belleza - Entre las perlas y el coral respira à mujer de carne y hueso.
Visión fragmentaria (Garcilaso). Forma de deshumanizar la mujer Ejemplo = copia “¿Qué representación de la inmortal grandeza nos descubre aquesta sombra del hermoso velo?” Contradicción: es sombra y luz a la vez. Angélica sirena, enciente y enfrena, ata en cadena… La luz queda oculta bajo su velo Neoplatonismo - Mujer bella: sombra belleza. Permite adivinar la idea pero impide llegar completamente a la Bellesa - En esa belleza busca la Idea à cielo Figura retóricas Hipérbatos violentos Oxímoron: angélica sirena (sirenas atraían los marineros con su canto haciendo que naufragasen). Ángel=mensajero que atrae y lleva las almas hasta Dios, hasta el reino celestial.
Elipsis: la inmensa (belleza).
  22 Noche oscura, San Juan de la Cruz Descansar: punto partida poesía san Juan Bebe del neoplatonismo del círculo Fray Luis - Casa: los sentidos Repetición secreto, oscuridad… El alma engaña al cuerpo. Sale sin que el cuerpo se de cuenta ¡Oh dichosa ventura! funciona como un estribillo Noche oscura / noche dichosa - La oscuridad permite al alma escapar del cuerpo. El cuerpo ya no siente nada, es ciego Suspenso, ambiente irrealidad - No menciona dama o Dios Fusión amorosa. Semejanza albadas (amantes que se encuentran madrugada).
Regalar: hacer caricias Fedro - Fuente bíblica - El amor que aparece representado tiene resonancias bíblicas - Ámbito de interpretación alegórico cristiano Azucena y lirio = símbolo pureza (Biblia) - Unión asociada a la pureza. Unión mística, espiritual.
Figuras retóricas Políptoton verbo amar. Sugiere total fusión amantes Ir y quedarse, Lope de Vega - -   Juego de opuestos (petrarquismo: considerar amor como una paradoja) Separación cuerpo-alma (concepción platónica del amor: se va el cuerpo, pero se queda el alma). Al partir, el amante deja una parte de si mismo con la amada Contradicciones constantes Juego conceptista Quedarse y partir a la vez La vela se consume – torres en la arena (imagen que permite asociar una con la otra) Juego de palabras: andar con pena. Aquí es el demonio quien anda en pena Imágenes petrarquistas: arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena… Cielo (=amada) + Cielo cristiano Definiciones (amor) Ruptura 2 primeros versos con el 3º Imagen torre que se cae à caer del cielo à ángel caído por antonomasia Fuego en el alma y en la vida infierno : sinónimos Soneto lineal 23 - Tensión in crescendo a base de una enumeración Al final: enigma, sorpresa. A qué se refiere? à ausencia de amor Sabia combinación tradiciones poéticas Figuras retóricas Políptoton: partirse: dividirse/irse (poesía cancioneril) Amor constante más allá de la muerte, Quevedo - - - -   Rúbrica = titulo del poema Posibilidad que el amor trasciende la muerte (platonismo) Soneto Memoria queda en el polvo = resto material del cuerpo Deseo de que la materialidad también sea inmortal Trascendencia memoria más allá de la muerte Desatar. Idea platónica que el alma está atada al cuerpo y la muerte la desata.
*Lisonjera = que halaga, seduce. “La muerte engaña el alma” à rehúye que el alma se separe del cuerpo A pesar de que el arma se vaya del cuerpo, no perderá la memoria en donde “ardía” = corazón, referencia pasión amorosa / arder=consume=destruye à muerte El alma tiene que travesar el río del olvido (Eliteo), pero no olvida el corazón Uso del platonismo para negar el platonismo Cerrar podrá mis ojos Adversativa Semánticamente: desafío.
La muerte podrá cerrar mis ojos, pero… Resistencia, perder el respeto a la ley Todo el poema expresado a través de conceptos indirectos No menciona la muerte (sombra) ni el amor (blanco día), Eliteo (la ribera, el agua fría à apaga la llama) Subraya brevedad vida: un día Sentido personal voz poética: mis ojos, me llevare, mi llama… Un dios prisión ha sido Cupido Alma=prisionera del cuerpo Idea platónica: amor entra por la vista à venas à corazón - Humor: líquido, combustión Amor-fuego-muerte (por consumirse) Fuera à dentro La muerte/el amor tendrá sentido (sujeto ambiguo) El alma olvida Los restos materiales que quedan del cuerpo (cenizas) son las que conservan el amo 24 Figuras retóricas Encabalgamiento: postrera sombra. Alargamiento. Remarca la tensión muerte Afectos varios de su corazón fluctuando en las ondas de los cabellos de Lisi, Quevedo - Poeta: alma, corazón Poema neoplatónico y petrarquista No es renacentista (no hay un yo ni un tú), sino una voz poética Crespa tempestad del oro undoso: mujer rubia pelo rizado de espaldas Onda: mar/cabello Oro (brillante) – luz: su corazón nada en golfos de luz ardiente y pura Tempestad – mar Aparece sed – agua Aparición mitos sin transición Leandro: se ahoga nadando queriendo demostrar su amor. “Su amor ostenta” (cultismo), “su vivir se apura” (muere) Ícaro. Idea viaje. Senda de oro. Arde (relacionado tema amoroso) sus alas (forma latina) por morir glorioso.
Midas = Tántalo = corazón sediento Tántalo.
Juego de palabras luz – sol – fuego – sed -agua Pretensión de Fénix Encendidas sus esperanzas Llorar à apaga fuego Intenta a través de su muerte, engendrar la vida del amor eterno Luis de Góngora Cosas nuevas de patrones tradicionales Poemas petrarquistas, senequistas, de circunstancia… Rasgos lírica tradicional El autor más culto se puede advertir elementos de la lírica tradicional No temas inéditos, sino imágenes originales Perfeccionamiento técnica e imaginería La más bella niña, Góngora Romance hexasilábico (normalmente octosilábico) Estribillo Adapta el tono y el estilo de la lírica tradicional: imita canción de amigo à canciones sencillas donde predominan los paralelismos y las voces antitéticas   25 Hoy viuda y sola / ayer por casar ; corto placer / largo pesar (términos antitéticos); libertad – llaves (cautiverio lírica cancioneril y provenzal) Complicidad con la naturaleza. Tono de nostalgia Figuras retóricas Sinécdoque: la parta por el todo. Ojos = amante Amarrado al duro banco, Góngora Romance de “cautivos y forzados” (alternativa romances moriscos y pastoriles) Lucha por la conquista del mediterráneo Estilo tradicional: versos octosílabos con rima asonante en los pares Pobre cautivo (castigo galeras) que echa de menos a su esposa Dragut: corsario otomano que saqueaba Mediterráneo Versos muy sencillos Cuando el mar crece, besa las murallas Mar del sud = océano Pacífico (se decía que estaba lleno de perlas preciosas) Figuras retóricas - Metáfora: Perlas = lágrimas amada Mar = teatro del mundo. Se escenifica la tragedia de la vida Dilogía: una palabra / 2 significados Lengua = facultad de hablar + imagen de las olas del mar De una dama que, quitándose una sortija, se picó con un alfiler, Góngora Poesía = creación mediante el lenguaje   Imaginación gongorina Poema de circunstancia Emular forma de sortija Soneto Banalidad: la dama se quita una sortija y se pincha Nácar: color blanco de la piel Articulado à se refiere a los dedos Anillo à aprisiona el dedo Galán insistente para conseguir la dama. Rival = diamante Diamante = prisionero del anillo = prisión del dedo ö, ï = simula dibujo anillo (poema objeto) Clori no soporta que el anillo aprisione su dedo à decide quitárselo   26 Insidioso latón breve = aguja brillante = sacrílego (porque bebe la sangre divina de la dama) Cristal = blanco de la piel de la dama Sangre dama = divina = Dios para Góngora Nieve blanca / claveles rojos = blanco sobre rojo. Sangre roja sobre la piel blanca (es de belleza tal que la más bella púrpura es menos bello) Proyección imágenes rojo sobre blanco De pura honestidad templo sagrado, Góngora Mujer = divinidad. Dibujada como un templo.
Nácar y alabastro = piel dama Cimiento = cuello Gentil muro = rostro Puerta de coral preciado = boca. Coral = labios Claras lumbreras de mirar seguro = ojos (de un cristal puro y de un verde esmeralda) Poeta = siervo dama Devoción absoluta Figuras retóricas Hipérbaton: le han usurpado a la esmeralda el verde más puro para los viriles = cristal La dulce boca que a gustar convida, Góngora Perlas = dientes Humor = saliva, aliento (líquidos boca) La boca incita a que el amanta la bese (a que pruebe su saliva) El humor nada tiene que envidiar al licor sagrado Júpiter Garzón de Ida = quien sirve las copas de licor sagrado a los dioses. Raptado por Júpiter para hacer de copero Si el poeta besa la boca, puede ser que el poeta se enamore. El amor siempre provoca dolor La boca esconde al dios Amor (siempre está preparado para lanza flecha y enamorar) En un ambiente de locus amoenus se puede esconder algo pernicioso. Se esconde el veneno del amor Proliferación de extractos de metáforas: boca = labios = rosas = perlas =manzanas de Tántalo (no se pueden poseer de veras) En el Aurora, las rosas están mojadas por el rocío, de perlas (parece que se hayan caído del pecho de la Aurora = imagen mujer muy bella, pelo rojizo…) Tántalo condenado a morir de hambre y sed El poeta cree asumir el amor, pero el amor es inasumible à experiencia traumática y dolorosa   27 Lo que queda es el veneno amoroso: dolor, sufrimiento Realidad muy física Figuras retóricas Sinécdoque. Boca-labios.
  28 ...