Tema 3.7 - Fotosíntesis bacteriana (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología + Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Microbiologia
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 11/05/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

UNIVERSITAT DE GIRONA Tema 3.7 : FOTOSÍNTESIS BACTERIANA MICROBIOLOGIA IVAN MOIX FERNÁNDEZ 2n de BIOLOGIA I CCAA INTRODUCCIÓ La fotosíntesis consisteix en la incorporació de carboni inorgànic (o orgànic) utilitzant energia lumínica. La captació es dóna gràcies a pigments específics que actuen d’antena i transfereixen electrons.
Font de carboni: inorgànica (CO2 o carbonat) o orgànica Font de poder reductor: inorgànica (o orgànica) Font d’energia: llum No tots els bacteris duent a terme la mateixa fotosíntesi, a diferència de les plantes.
En aquests microorganismes podem trobar la fotosíntesi anoxigènica o oxigènica.
Aquí podem veure la fotosíntesi de les plantes comparada amb la dels bacteris.
Aquí podem veure la comparació dels dos tipus de fotosíntesi dels bacteris. Es diferencien principalment pel tipus de pigments antena i per les fonts d’electrons i carboni.
La fotosíntesi oxigènica genera oxigen; la anoxigènica genera sofre. A més, dins d’aquesta podem trobar dos tipus també, diferenciats per la fixació del CO2. Una ho fa a partir del Cicle de Calvin mentres que l’altre ho fa amb el Cicle d’Arnon, que és a l’inrevés que el de Calvin.
1 FOTOSÍNTESI OXIGÈNICA En aquesta classificació trobem les algues i els cianobacteris.
FOTOSÍNTESI ANOXIGÈNICA Classifica els bacteris vermells del sofre, els bacteris verds del sofre i els bacteris vermells no del sofre.
Els electrons fotooxidació a partir de la que es veu a continuació van a fer ATPs i eventualment al NAD-.
H2S  S0  S2O3-  SO42e- O2 2 No intervé l’oxigen. Són bacteris fotosintètics del sofre.
El poder reductor s’obté de compostos reduïts de sofre.
FOTOSÍNTESIS NO CLOROFÍL·LICA Poc coneguda. Es dona en arqueus que viuen en ambients hipersalins. Són halòfils estrictes. Ho fan a partir del pigment bacterioreduxina.
Produeixen un color vermell intens.
COMPOSICIÓ PIGMENTÀRIA Els pigments antena són diferents tipus de (bacterio)clorofil·les depenent del (micro)organisme, amb diferents propietats d’absorció de la llum i empaquetades en gran nombre, per aprofitar al màxim la llum disponible.
Es duen a terme reaccions físiques: transferència de l’excitació Clorofil Bacteriocloro 3 L’arsenal pigmentari dels diferents grups possibilita la utilització de finestres espectrals (longituds d’ona) diferents i, per tant, una optimització en la captació de la llum.
COMPLEXES ANTENA Aquí també podem observar com, a nivells baixos de llum, es formen aquestes prosteques per augmentar la superfície i capta més llum.
Els centres de reacció és un complex de pigment i proteïna on un parell de molècules de (bacterio)clorofil·la (parell especial) reben l’excitació de l’antena i es desprenen d’un electró (que entra en la cadena de transport electrònic).
4 Es duen a terme per reaccions químiques: a partir de la transferència de càrregues.
FOTOFOSFORILACIÓ La generació d’ATP es dóna per transport d’electrons i la generació d’un gradient de protons transmembrana. La diferència rau que electrons provenen els dels pigment i, per tant, de la llum.
FOTOSÍNTESIS ANOXIGÈNICA Els bacteris del sofre presenten un únic fotosistema: PSI. Si el sistema només funciona per generar ATP, no es necessiten electrons externs. Si s’ha de reciclar el NAD(P)+ necessitem donadors externs d’electrons.
LLUM  ATP H2S  NAD(p)H2 5 FOTOSÍNTESIS OXIGÈNICA La duen a terme cianobacteris, algues i plantes superiors. El poder reductor s’obté de la hidròlisi de l’aigua, generant-se oxigen.
Trobem dos fotosistemes acoblats: el PSI (igual que el de la fotosíntesis anoxigènica) i el PSII.
FOTOFOSFORILACIÓ NO CLOROFÍL·LICA La duen a terme arqueus halòfils (llacs hipersalins, llacunes de cristal·lització, etc.). L’òptim fisiològic és de 5M NaCl (cal saber que el mar està a 0.6M). Un exemple seria el Halobacterium salinarum.
Combinen dos metabolismes:  Quimioorganoheterotròfic  Sota condicions de baixa concentració d’oxigen: s’utilitza la llum per a generar un gradient de protons transmembrana que facilita la síntesi d’ATP. Complexes de Bacteriorodopsina (taques porpres a la membrana amb estructura cristal·lina hexagonal). Actua de bomba de protons 6 7 ...

Tags: