Semana 6 (18 y 19 Octubre 2017) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 4º curso
Asignatura SELECCIÓ I FORMACIÓ
Profesor I.
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 23/10/2017
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL 18/10/17 Procés de selecció Anàlisi (ja l’hem fet) - DPT - Motiu demanda - Cultura - Estil lideratge (perfil professiogràfic) s’ha de determinar quines característiques ha de tenir la persona per ocupar un LT. Es determinará la mesura que utilitzarem durant tot el procés de selecció dels candidats.
RECLUTAMENT Aconseguir màxim de candidats vàlids al menor cost possible.
Dues vies per fer reclutament: - Internes: > Polítiques de rotació / trasllats.
> Polítiques de promoció.
- Externes: > Sol·licituds.
> Oficines de treball.
> Centres de formació.
> Centres d’assessoria, relacions o influencia.
> Empreses de la competència.
> Fonts telemàtiques.
> Consultors.
> Head Hunters.
> Proveedors /clients.
> Competència.
Diferència de fer un procés per consultoria o fer-ho per head hunting > normalment quan es fa recerca és que el perfil és molt concret, i per tant no es fan anuncis, si no que s’aconsegueixen de manera concreta els noms dels aspirants (en coses molt concretes), el head hunting s’utilitza quan no val la pena posar anunci.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL Tant si és intern com extern, ha d’haver comunicació (per exemple: anunci). Una vegada utilitzades les fonts internes s’utilitzaran les externes ja que així tindrem més possibilitats per trobar un perfil bo.
Un cop triades les fonts, s’aconsegueixen molts currículums que s’ajusten al perfil que necessitem.
Ja podem començar a fer elecció, posem el perfil profesiogràfic al costat i es veu si encaixen amb el que es busca. Quin % dels currículums s’ajusten al que ens demanen al 100%.
Anunci - Encapçalament: ‘Nom empresa’, ens ho plantejarem, perquè aquesta informació a vegades ens dona pistes. ‘Ubicació’, és molt important. ‘Nom del càrrec o lloc que estem buscant’, normalment s’utilitzen anglicismes. ‘Salari’ no sempre posar-ho és la millor opció. ‘Com contactar’ és molt important.
ELECCIÓ Abaratir i escurçar el temps de reclutament.
Objectiu: obtenir, contrastar i verificar tota la informació necessària amb la finalitat de poder prendre una decisió respecte a cada candidat o participant en el procés.
Informació sobre el candidat: historial personal, historial acadèmic, historial professional, estil de vida, coneixements i capacitats professionals específics, intel·ligència, personalitat i motivacions.
Tècniques d’anàlisi: fitxes, impresos o qüestionaris, entrevistes, proves i exàmens professionals, test i entrevistes.
TÈCNIQUES EMPLEADES: Currículum (+carta presentació): objectiu és contrastar la informació de caràcter objectiu que hem determinat com imprescindible en la fase d’anàlisi. Elements a tenir en compte → continguts, estructura, presentació.
S’ha de posar allò que faci que t’agafin per un LT.
Nom --------- Foto Dades Objectiu professional (idoni a l’oferta).
Formació o experiència experiència o formació (segons el que ens interessi).
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL Experiència: Any – Empresa (plantilla si es rellevant, volum facturació, zona geogràfica adequant tot això a l’oferta), lloc, funcions, objectius assolits.
Formació: Formació reglada Anys – títol, universitat (si es un títol universitari però no oficial, són important les hores) 1. CV 2. Proves, entrevista preselecció, entrevista telefònica.
3. Entrevista professional, referències, + informació.
Sempre hi ha una entrevista individual.
Proves Tenen com objectiu facilitar-nos informació sobre els candidats referent al seu nivell d’inteligència, aptitud, personalitat, habilitats,.. conductes.
Tenen fonament empíric, estadístic (medicions a una part de la població).
S’ha de contemplar: fiabilitat, validesa, tipicitat.
Classificacions dels test: - Intel·ligència (CI, intel·ligència emocional): > Verbals: cultura.
> No verbals: com per exemple els tests de saber quina es la següent peça de domino.
- Aptituds.
- Personalitat.
> Index.
> Qüestionaris (16PF).
> Projectius: com per exemple > s’ha de fer una història a través d’una imatge.
- Proves o exàmens professionals ...