PROBLEMA 8 (2016)

Ejercicio Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Nanociencia y Nanotecnología - 1º curso
Asignatura Biología Celular
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 07/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PROBLEMA 8 Quan es tracten les cèl·lules amb brefeldina A, l'aparell de Golgi es desorganitza i les proteïnes que el constitueixen es barregen amb les proteïnes del reticle endoplasmàtic. El tractament amb brefeldina A també causa la ràpida dissociació d'algunes proteïnes perifèriques associades a la membrana del Golgi, com per exemple les subunitats del revestiment COPI. Aquestes observacions suggereixen que la brefeldina A impedeix els processos de transport en els que participen les vesícules COPI, bloquejant l'assemblatge del revestiment i, per tant, la formació de les vesícules. En un principi, la brefeldina A podria bloquejar la formació de vesícules COPI en qualsevol dels punts que es mostren en el següent esquema: Les següents observacions identifiquen el punt d'acció de la brefeldina A: 1.
Quan s'afegeix ARF unit a GTP S (anàleg del GTP no hidrolitzable) a les membranes del Golgi, es formen vesícules revestides de COPI. La formació de les vesícules en aquestes condicions no es veu afectada per la brefeldina A.
2.
Quan s'afegeix ARF unit a GDP a les membranes del Golgi, aquest intercanvia GDP per GTP.
Aquest intercanvi no es produeix en presència de brefeldina A. El component essencial en la membrana del Golgi és sensible a la digestió amb tripsina, el que indica que es tracta d'una proteïna.
Que et suggereixen aquestes observacions sobre el mecanisme d'acció de la brefeldina A en la formació de vesícules COPI? Raona la resposta.
Esta observación indica que la brefeldina A bloquea las vesiculas cubiertas por la proteina COPI, interferiendo en la hidrolisis del GTP al GDP, la cual es esencial para que el ARF se enlace a la membrana del Golgi e iniciar la formacion de vesiculas revestidas.
La obseravcion 1 demuestra que la brefeldina A no bloquea la formación de vesiculas revestidas o vesiculas COPI si ARF se encuentra en estado activo, esto es, unido con GTP y S. Asi, el ensamblaje y la sintesis del revestimiento COPI no se ven afectadas por la brefeldina A, si el recubrimiento de la membrana activa gracias al ARF esta presente.
La observación 2, por si mismo, no distingue si el efecto de la brefeldina A se encuentra en el GEF o en el ARF, ya que el enlace de brefeldina A con otra cualquier proteina puede interferir con la reacción de intercambio. De echo, experimentos recientes han demostrado que la brefeldina A se une al complejo de ARF o GEF, uniendo ARF con un inactivo ligamiento de GDP.
...