Dinàmica (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Sistemes mecànics
Año del apunte 2014
Páginas 10
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA: DINÀMICA 1 2. Dinàmica Dinàmica Plana: Dinàmica Plana: ‐Forces Forces en un pla en un pla ‐Moments perpendiculars al pla 1. Teoremes 1 1 Teorema de la quantitat de moviment 1.1. Teorema de la quantitat de moviment La quantitat de moviment d’un sistema de partícules referenciat al seu centre de masses  és: , si considerem que un sistema de partícules formen un SR, podem buscar la relació entre P i les F aplicades al sòlid.
2 1 2 Teorema del moment cinètic: 1.2. Teorema del moment cinètic: Distància Entre A i G Suma de moments t respecte un punt A Moment de la força maG Inèrcia del SR en el punt A  signe segons respecte d’un eix sentit perpendicular al pla que passa per G, el signe d’aquest terme depèn de α Intentarem sempre que es pugui pugui, aplicar la formula reduïda: - si A és G - aG=0 0 3 Inèrcies que s’han Inèrcies que s han de saber: de saber: 4 Una altra manera d’escriure Una altra manera d escriure el teorema: el teorema: Eix passa per A Suma de moments en el punt G de la força maA canviada de signe Per aplicar fórmula reduïda: - si A és G - si aA passa per G - Si aA=0 5 Teorema de Steiner: Teorema de Steiner: Distància entre els dos punts 6 Exemple: D d Dades: l Incognites:  Accions d’enllaç a A i  de la barra? DCLL (forces) DCLL (acceleracions) 7 Continuació de l de l’Exemple: Exemple: • Teorema de la quantitat de moviment Nota: No coneixem α 8 Per trobar α • Teorema del moment cinètic podem aplicar qualsevol de les dues 0 9 EXERCICI: EXERCICI AB=BC=2l Parteix del repòs. A l’instant inicial s’aplica p un p parell M conegut.
g ((ω1=0)) El disc gira sense lliscar. Se sap que Tots els sòlids tenen massa m. Es cosidera fregament al contacte D.
a) α2, α3 b) Reaccions en A i en B 10 ...