2.3. Cultura (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 1º curso
Asignatura Introducción a la sociologia
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 18/11/2014
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

CULTURA Definició sociològica: conjunt de creences, actituds i objectes materials que constitueixen el mode de vida d’una societat i orienten els comportaments dels seus integrants així com les seves consciències.
Valors que comparteixen els membres d’un grup, normes que acaten i béns materials que produeixen. (A. Giddens) Conjunts de costums, coneixements, objectes i comportaments apresos i transmesos socialment.
Components de la cultura: coneixements i conductes socialment apresos i transmesos.
a. Símbols.
b. Llenguatge.
c. Valors i creences (concepcions anhelades de la realitat).
d. Normes.
e. Cultura material i tecnologia.
Dimensions: a. Comunitària: la cultura coma univers de participació horitzontal (crea comunitat).
b. Jeràrquica: la cultura coma univers estructurat verticalment (lògica de la dominació).
c. Dinàmica: la cultura com a realitat canviant, resultant de la tensió entre comunitat i dominació (font d’innovació).
i. Contacte amb altres cultures, fet que permet adoptar valors nous, idees noves, etc.
ii. L’àmbit tecnològic.
Diversitat cultural: subcultures i contracultures (cos cultural o grup que intenta imposar la seva cultura a la resta de la societat) → sorgeixen gràcies als fluxos migratoris.
Etnocentrisme (convenciment que la cultura pròpia és la millor, per tant, parteix de la base que les cultures es poden ordenar entre millors i pitjors) vs. Relativisme cultural (les cultures són diferents entre elles i no es possible establir si algunes són millors o pitjors): el mínim comú denominador és el respecte dels drets humans Canvi cultural (pensar i enumerar causes i detonants del canvi).
Les cultures sovint es tornen en armes pels polítics per aconseguir sotmetre altres pobles.
...