Diabetis 4 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Patologia Cardiovascular
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DIABETIS 4. COMPLICACIONS CRÒNIQUES Complicacions cròniques: - Microvasculars Macrovasculars COMPLICACIONS MICROVASCULARS: - Retinopatia Nefropatia Neuropatia - Peu diabètic (compendi micro i macro angiopatia) RETINOPATIA DIABÈTICA:    Complicació asimptomàtica a l’inici Quan es produeixen els símptomes, el tractament és més complicat i, amb freqüència, impossible És de màxima importància realitzar exàmens per detectar possibles retinopaties FACTORS IMPLICATS EN LA RETINOPATIA DIABÈTICA: - Hiperglucèmia Milloria ràpida del control metabòlic Hipertensió arterial - Tabaquisme Gestació Factors genètics EMBARÀS:    L’embaràs pot provocar un deteriorament temporal de la Retinopatia diabètica, però en general, NO lesions permanents S’hauria d’efectuar-se una avaluació de referència de la retina abans de l’embaràs La retinopatia NO és un problema en la diabetis gestacional DIABETIS I CEGUESA:   És la principal causa de ceguesa al món industrialitzat El risc ha disminuït molt des de que s’ha millorat el control metabòlic de la diabetis Retinopatia “de fons”: microaneurismes i hemorràgies petites.
Retinopatia diabètica no proliferativa: exsudats durs RETINOPATIA DIABÈTICA NO PROLIFERATIVA GREU: - Hemorràgies Exsudat cotonós RETINOPATIA PROLIFERATIVA: - Nous vasos - Hemorràgia pre-retiniana RETINOPATIA PROLIFERATIVA AVANÇADA: - Teixit cicatritzat FUGA DE FLUORESCEINA: - Hemorràgia en punt Hemorràgia en taques PROVES DE RASTREIG: - Agudesa visual Fundoscòpia directa (mitjançant la dilatació de la pupil·la) Fundoscòpia indirecta Fotografia de la retina Examen de la pressió intraocular CRIBATGE DE RETINOPATIA DIABÈTICA: Observació fons d’ull    DM tipus 1: debut, als 5 anys i anualment DM tipus 2: debut, anualment després Embaràs: 1r trimestre   Derivar immediatament en casos de simptomatologia Controls més freqüents en casos d’haver-se diagnosticat retinopatia preproliferant o superior Observar: Vasos neoformats en l’iris TRACTAMENT LÀSER:   Panretinal en cas de retinopatia proliferativa Focal o en rejilla en cas d’edema macular (Fotocoagulació amb làser de la perifèria de la retina) En el cas de retinopatia proliferativa: múltiples disparos Efectes secundaris del tractament làser:    Pèrdua de visió perifèrica, visió en túnel, ceguera nocturna Ceguera al color La vista pot empitjorar, però el “làser salva la vista” a llarg termini MALALTIA OCULAR DIABÈTIC: SÍMPTOMA Visió borrosa Diplòpia Sensació cos estrany Dolor ocular MALALTIA Mal control de la DM Cataracta Mononeuritis Hemorràgia vitri (retinopatia) Desprendiment retina (retinopatia) Hemorràgia retiniana (retinopatia) Erosió cornial Glaucoma NEFROPATIA DIABÈTICA: INSUFICIÈNCIA RENAL TERMINAL:     La Diabetis Mellitus és la principal causa de IRT al nostre medi Aproximadament 30% DM1 faran IRT i aproximadament 20% DM2 faran IRT De tota manera el risc ha baixat amb millor control La IRT multiplica pel risc de: o Mort x3 o IAM x5 – 10 o AVC x2 – 4 o Amputacions x2 – 4 ND: HISTÒRIA NATURAL DE LA NEFROPATIA DIABÈTICA: ND: ESTADIS INSUFICIÈNCIA RENAL: Aplicable a qualsevol causa insuficiència renal, per tant, no exclusiu de DM2.
FACTORS IMPLICATS EN LA NEFROPATIA DIABÈTICA: - Hiperglucèmia Hipertensió arterial Tabaquisme Obesitat Gestació Perfil lipídic Factors genètics: o La Nefropatia Diabètica té un pic d’incidència en els primers 12 – 17 anys de la malaltia, posteriorment baixa molt o Una història familiar de HTA indica risc augmentat de ND CRIBATGE DE NEFROPATIA DIABÈTICA:  Quan? o DM tipus 1: als 5 anys del dx si edat > 12 anys, després anualment o DM tipus 2: debut, anualment després  Com? o Microalbuminúria en orina de 24 hores:  Patològic si > 30 mg/d o Índex albúmina / creatinina en orina:  Patològic si > 30 mg albúmina/g de creatinina o Taxa albuminúria *Si patològic repetir en les 6 setmanes següents. Si es confirma  ND (valorar aleshores tb TA, funció renal) TRACTAMENT:  Depenent de la fase evolutiva: o NO insuficiència renal terminal:  Control glucèmic  Control tensió arterial  Abstinència tabac  Control lipídic o  Dieta hipoproteica  Evitar fàrmacs nefrotòxics SÍ insuficiència renal terminal:  Diàlisi  Trasplantament renal CONTROL DE LES PERSONES AMB UN ALT NIVELL DE CREATININA:    Podria ser necessari ajustar la dosi d’insulina, degut al canvi de la seva vida mitja i a la diàlisi L’anèmia és freqüent i podria ser necessari tractar-la; mesurarem la hemoglobina cada 6 mesos si la TFG estimada està < 60 mL/min/1,73 m2 Enviar al nefròleg quan la TFG estimada estigui < 30 mL/min/1,73m2 NEUROPATIA DIABÈTICA:   Somàtic: o Funció sensitiva o Funció motora Control funcions autònomes NEUROPATIA PERIFÈRICA – MOTRIU I SENSORIAL:      Forma més freqüent de neuropatia Afecta aproximadament al 50% després de 15 anys Afecta primer als nervis llargs (peus i cames) o Distribució en forma de guant i mitjó Bilateral Símptomes similars MALALTIA DEL PEU DIABÈTIC – EL PEU D’ALT RISC: - Neuropatia perifèrica Malaltia vascular perifèrica Neuropatia perifèrica i malalta vascular perifèrica Mal perforant Tractament:    Control glucèmic Prevenció de lesions Simptomàtic (depèn del tipus) o Analgèsic o Antidepressius o Antiepilètics NEUROPATIA DIABÈTICA PERIFÈRICA – FACTORS DE RISC: - Mal control glucèmic Llarga duració Edat - Excés d’alcohol NEUROPATIA AUTONÒMICA: - Hipotensió postural Arítmia Isquèmia asimptomàtica Retenció d’orina - Disfunció erèctil Gastroparesis Estrenyiment Diarrea MONONEUROPATIA:      Nervis cranials Sèptim nervi: paràlisi facial i risc d’úlcera de còrnia Tercer nervi: ull tancat Sisè nervi: pupil·la dirigida al nas Túnel carpià COMPLICACIONS MACROVASCULARS: Principal causa de mort en pacients amb DM tipus 1 i tipus 2.
MALALTIA MACROVASCULAR: - DM1  mortalitat CV, però també altres, augmentada DM1  El control glucèmic hi influeix Tipus: 1) Malaltia coronària cardíaca 2) Malaltia cerebrovascular 3) Malaltia vascular perifèrica SIMPTOMATOLOGIA:    Cardiopatia: o Angor o Díspnea o Asimptomàtica Malaltia vascular cerebral: o Derivada de la zona afectada i temporalitat Malaltia vascular perifèrica: o Claudicació intermitent o Disminució / absència pulsos a EEII El pronòstic cardiovascular en diabètics és similar al dels pacients Post – IM (infart de miocardi) INFART DE MIOCARDI I DIABETIS: Les persones amb diabetis tenen un mal pronòstic, inclús després de realitzar ajusts en funció de la mida de l’infart.
...