Gestió de fauna - Tema 2 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura Gestió de fauna
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 25/02/2015
Descargas 22
Subido por

Vista previa del texto

BLOC 1: FONAMENTS DE LA GESTIÓ DE FAUNA GESTIÓ DE FAUNA TEMA 2: MECANISMES DEMOGRÀFICS I RISC D’EXTINCIÓ MECANISMES D’EXTINCIÓ Les espècies es poden extingir per dos mecanismes: 1. Extinció conduïda: grans fenòmens ambientals que fan que espècies que podrien tenir una distribució molt amplia, vagi cap a una situació de declivi de les poblacions.
Fenòmens ambientals naturals i pressió humana (destrucció dels habitats).
2. Extinció estocàstica: a l’atzar, en una població molt petita que es manté així durant un cert temps l’atzar pot influir molt.
o Per problemes demogràfics: Exemple: població de 10 individus on 8 d’ells són femelles, piràmide d’edats mal estructurada, la sort de cada individu (quan és molt petita la població afecta molt).
o Per problemes genètics Fluctuacions en les poblacions d’animals salvatges: oscil·lacions de la mida de la població, períodes de creixement i decreixement. Depredació i recursos influeixen en la població (si creixerà o decreixerà).
TAXA DE CREIXEMENT D’UNA POBLACIÓ (r) r= 𝑁𝑡+1 𝑁𝑡 (t+1) normalment es reflecteix en un cicle reproductiu (1 any) r = 1  població estable r > 1  població creix r < 1  població disminueix (0 < r < 1)  valors de 0 és quan s’extingeix No és simètric.
1 BLOC 1: FONAMENTS DE LA GESTIÓ DE FAUNA GESTIÓ DE FAUNA Per fer-ho simètric (més utilitzable): r = ln (Nt+1/Nt) r = 0  població estable r > 0  població creix r < 0  població decreix Taxa de creixement intrínseca o predita: (perquè la podem predir) Ve condicionada per les característiques biològiques d’aquella espècie i les característiques demogràfiques.
També per la piràmide d’edats i la distribució de sexes.
Aquesta taxa no es compleix sempre.
Taxa instantània o observada: La que té la població cada any concret.
Població:   Oberta: natalitat, mortalitat, emigració i immigració Tancada: només natalitat i mortalitat m = probabilitat que una femella tingui descendència al final de l’any p = probabilitat que un individu sobrevisqui un any Exemple: població de grans mamífers Nt = 1000 individus Aquest any no hi ha limitacions de recursos ½ femelles i ½ mascles 1 única cria per any i per femella p = 0,9 m = 0,95 Quants individus sobreviuen a t+1? Supervivents (t+1) = Nt*p = 1000*0,9 = 900 individus Femelles (t+1) = 900*1/2 = 450 femelles Ncries (t+1) = Nfem*m*Ncries/any = 450*0,95*1 = 428 cries Nt+1 = supervivència + cries = 900+428 = 1328 individus r = ln (Nt+1/Nt) = ln(1328/1000) = 0,28  població creix En quin % ha crescut la població? 32,8% 2 BLOC 1: FONAMENTS DE LA GESTIÓ DE FAUNA GESTIÓ DE FAUNA r intrínseca en funció de la mida de l’animal: Com més gran és l’animal més petita és la r (poca productivitat).
Espècies petites poca longevitat, gran productivitat, r molt gran  poblacions poden augmentar molt ràpidament o disminuir molt ràpidament. Tenen molta capacitat de recuperar-se després d’una davallada.
r en funció de la densitat de la població: La mida de la població va fluctuant i a mesura que augmenta la població la taxa decreixement disminueix  els recursos són limitats (capacitat de càrrega) Pocs recursos per molts individus  més propensos a malalties i a ser caçats , augmenta la mortalitat, quedarà menys energia per reproduir-se.
PROBLEMES DEMOGRÀFICS I RISC D’EXTINCIÓ Per probabilitats: p = 0,9 m = 0,95 i Nt = 2 Probabilitat de que morin en una any = (1-p) Probabilitat de que morin tots dos: (1-p)*(1-p) = (1-p)2 del 1r individu del 2n individu Nt+1 = 0  els dos individus han mort p = 0,9 (1-0,9)*(1-0,9) = 0,01 de que els dos individus morin 1% 8 r = ln(0/2) = -  població ha desaparegut Probabilitat de que mori un dels dos: (es por haber mort el primer o el segon) p*(1-p) + (1-p)*p = 2*p*(1-p) = 0,18  18% 2n ind.
2n ind.
1r ind.
1r ind.
r = ln(1/2) = -0,69  població disminueix Probabilitat de que els dos visquin, però no tinguin cries: p*p*(1-m) = p2(1-m) = 0,92*(1-0,95) = 0,0405  4% 1r ind.
2n ind.
Que no hi hagi descendència r = ln (2/2) = 0  població es manté 3 BLOC 1: FONAMENTS DE LA GESTIÓ DE FAUNA GESTIÓ DE FAUNA Probabilitat que els dos visquin i tinguin una cria: p*p*m = p2*m = 0,7695  76,95% r = ln(3/2) = 0,41  població creix p i m són molt alts per això hi ha més probabilitats de que passi això Probabilitat de totes les possibilitats sumades = 1 r esperada = 0,28 Var (r)  r pot variar Intervals de confiança de la r al 95% A 10 individus: 0,28 + 0,5 = 0,78 Fluctuacions molt grans 0,28 – 0,5 = -0,22 La variabilitat associada a l’atzar és altíssima en poblacions petites.
A 1000 individus: 0,32 0,24 Fluctuacions més petites en poblacions més grans VIABILITAT DE POBLACIONS Mínima població viable (MVP): la més petita població aïllada que té un 99% de probabilitats de mantenir-se durant 100 anys.
La població no té risc d’extinció  és viable Anàlisi de viabilitat de poblacions (PVA): que li passarà a la població al llarg del temps.
Prediuen l’extinció en 100 anys. 10% de probabilitats d’extingir-se en 100 anys.
Com que les prediccions eren dolentes van augmentar les actuacions de gestió  que poden fer créixer altre cop la població.
4 ...