Epidemiologia (VII) - Mesures d’associació i d’impacte (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Epidemiologia (VII): Mesures d’associació i d’impacte Mesures epidemiològiques § Mesures de freqüència - Prevalença - Incidència § Mesures d’associació - RR - OR § Mesures d’impacte - RA - RA% - RAP - RAP% Mesures d’associació i d’impacte § El tabac està relacionat amb l’infart agut de miocardi? I el menjar nous? L’edat està relacionada amb l’aparició de la diabetis, i el ser home o § dona? § Per què uns pacients compleixen més amb els tractaments que d’altres? § Què fa que alguns pacients enllitats s’ulcerin? § Si aconseguim que la gent no fumi, modificarem la incidència del càncer de pulmó? § Donen una estimació de l’associació entre una exposició i el risc de desenvolupar una malaltia.
- Risc relatiu (RR) - Odds ratio (OR) Risc Relatiu (RR) § Raó entre la incidència de malaltia en el grup d’exposats (Ie+) i la incidència de la malaltia en el grup de no exposats (Ie-).
§ Informa sobre la magnitud de l’associació entre exposició i malaltia.
§ Indica la quantitat de probabilitat més que tenen els exposats de desenvolupar la malaltia respecte als no exposats.
§ No té dimensions § El rang de valors oscil·la entre 0 i infinit.
RR: Interpretació § RR=1 - La taxa d’incidència en el grup d’exposats és igual a la taxa d’incidència del grup de no exposats - No s’observa associació entre l’exposició i la malaltia.
§ RR>1 - Hi ha una associació positiva entre l’exposició i la malaltia. O bé, el risc de desenvolupar malaltia és més gran en els exposats.
- L’exposició es pot considerar un factor de risc.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria § RR<1 - Associació inversa entre l’exposició i la malaltia. O bé, hi ha un risc menor de desenvolupar malaltia en els exposats.
- L’exposició és un factor protector.
RR: Exemple § Estudi de seguiment de 800 dones exposades al tabac durant la gestació i 1200 no exposades, amb l’objectiu d’analitzar l’associació de l’exposició al tabac durant la gestació amb el baix pes dels nounats.
§ Estudis de cohorts (cohort fixa, incidències acumulades) § Estudi de cohorts (cohort dinàmica, densitats d’incidència) Odds § Raó de probabilitats complementàries. Quocient entre la probabilitat de que un esdeveniment succeeixi i la probabilitat de que no succeeixi.
Raó d’Odds (OR) § Raó entre l’odds de malaltia en el grup d’exposats i l’odds de la malaltia en el grup de no exposats.
§ Estimació de la magnitud de l’associació entre exposició i malaltia.
§ Estimació de la probabilitat més que tenen els exposats de desenvolupar la malaltia respecte als no exposats.
§ No té dimensions.
§ El rang de valors oscil·la entre 0 i infinit.
§ Interpretació igual RR.
§ Odds de malaltia en exposats § Odds de malaltia en no exposats Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria OR: Exemple § Estudi de casos i controls amb l’objectiu d’avaluar l’associació entre els anticonceptius orals (ACO) i l’infart agut de miocardi (IAM) en dones premenopàusiques. S’inclouen en l’estudi 100 casos i 3100 controls, de les quals 20 i 300, respectivament, prenien ACO. Quin és el valor de l’OR? OR com a estimació del RR § Biaix en direcció oposada a la hipòtesi nul·la: tendeix a exagerar la magnitud de l’associació.
§ Malalties de baixa incidència: biaix despreciable. Malalties d’alta incidència: biaix pot ser substancial.
Mesures d’impacte § Donen una idea de la quantitat de malaltia que és deguda a l’exposició.
- Risc atribuïble o Excés de risc (RA) - Risc atribuïble proporcional o Fracció etiològica (RA%) - Risc atribuïble poblacional (RAP) - Risc atribuïble poblacional percentual (RAP%) Interpretació del Risc atribuïble o Excés de risc (RA) § RA=0 - L’exposició no provoca més malaltia.
§ RA>0 - Representa l’excés de malaltia en el grup d’exposats.
- Nombre de casos de malaltia entre els exposats que poden atribuir-se a l’exposició.
- Nombre de casos de malaltia entre els exposats que s’eliminarien si no hi hagués exposició.
§ RA<0 - Representa l’excés de malaltia en el grup de no exposats.
- Nombre de casos de malaltia entre els no exposats que poden atribuir-se a la no exposició.
- Nombre de casos de malaltia entre els no exposats que s’eliminarien si hi hagués exposició.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria RA: Exemple - Estudi amb l’objectiu d’avaluar l’associació entre els anticonceptius orals (ACO) i l’infart agut de miocardi (IAM) en dones pre- menopàusiques. Quin és el RA? Proporció de risc atribuïble § Fracció Etiològica (FE).
§ Proporció de malaltia entre els exposats que és atribuïble a l’exposició, o bé la proporció de malaltia en els exposats que es podria prevenir si s’eliminés el factor de risc.
- RA% = (RA/Ie+) x 100 - RA%=(Ie+-Ie-)/Ie+ x 100 - RA%=1-(1/RR) x 100 RA%: Exemple § Estudi amb l’objectiu d’avaluar l’associació entre els anticonceptius orals (ACO) i l’infart agut de miocardi (IAM) en dones pre- menopàusiques. Quin és el RA%? RA Poblacional i RAP percentual § RAP mesura la quantitat de risc que sofreix tota la població com a conseqüència de l’exposició.
§ RAP%: Proporció en què es reduiria la incidència de la malaltia a la població si s’eliminés totalment el factor de risc.
§ Indica la proporció en què es reduiria la incidència de la malaltia en la població general (exposats i no exposats) si s’eliminés el factor de risc.
...