12 i 13. VIH - SIDA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets VIH – SIDA Virus de la Immunodeficiència Humana      Va ser aïllat al 1983 per Luc Motagnier.
Pertany al grup dels retrovirus. Fa que el sistema immunològic no funcioni correctament.
El VHI infecta les cèl·lules CD4 (encarregades de coordinar la lluita del sistema immune contra les infeccions) SIDA (Síndrome de la Immunodeficiència Adquirida) : Es presenta quan el VIH ha danyat el sistema immune de la persona Cada persona amb SIDA experimenta problemes clínics diferents depenent de la infecció oportunista que desenvolupi  Els anàlisis mesuren la càrrega viral del virus en sang i el recompte i el numero de cèl·lules blanques en la sang (CD4): Donen informació precisa del procés de la malaltia i dels canvis que apareixen quan algú s’infecta.
 Actualment hi ha diversitat de medicació combinada que augmenta la:  Eficàcia  Reduir el risc de resistència  Millorar el pronòstic dels pacient Són tractament cars que en molts països no poden aconseguir i són inaccessibles a l’economia dels usuaris.
1. Impacte del virus     Rendiment ocupacional Físic Afectiu Deteriorament cognitiu Com a conseqüència de virus, infeccions oportunistes, tumors, problemes neurològics,...
2. Efectes físics     Fatiga Diarrea Suors nocturnes Pèrdua de pes Canvi d’aspecte corporal (pèrdua de pes) Deshidratació si la persona no es cuida bé TO en l’Adult Mar Busquets 3. Patologies que es poden desenvolupar  PNEUMONIA : Afectació dels pulmons  TUBERCULOSIS: Dificultat respiratòria a l’esforç  LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA: Pèrdua d’equilibri, debilitat en un hemicos, alteracions del discurs i visuals, etc.
 NEUROPATIA PERIFÈRICA: Per efecte del virus en el sistema nerviós (drogues, medicació, alcohol).  El dolor és el símptoma principal. Va des d’un formigueig a cremor, sobretot als peus i algunes vegades a les mans.
 CITOMEGALOVIRUS (Virus del herpes). Pèrdua de visió, problemes gastrointestinals, encefalopatia.
4. Efectes psicològics  Angoixa  Enfado  Por Simptomatologia psiquiàtrica Simptomatologia psicològica  Efecte directe del virus en el cervell  Infeccions oportunistes  Tumors A vegades tenen una història psiquiàtrica prèvia  Depressió  Ansietat  Ideació suïcida 5. Efectes cognitius Canvis en el rendiment cognitiu per:  Invasió cerebral directa  Toxoplamosis  Sarcoma de Kaposi El nivell de deteriorament pot anar de lleu a moderat.
TO en l’Adult Mar Busquets 6. Efectes socials Canvis nivell educatiu, de formació i de feina provocats per problemes físics o cognitius, poden implicar:       Disminució d’ingressos Canvi de rols Canvi de relacions Disminució de les oportunitats socials Por respecte la confidencialitat Canvis en l’estil de vida 7. Aspectes culturals  Tenir en compte les necessitats culturals i les diferències individuals per assegurar la igualtat en l’accés als serveis.
 Retornar a l’habitatge pot implicar accés a les teràpies combinades o tractament d’infeccions nul o menor  Situació d’immigrants il·legals: Por a rebre ajuda de serveis estatals  La falta de cerca d’atenció els deixa en risc d’aïllament i empitjorament de la seva salut.
8. Espiritualitat      Necessitat de significat de la vida Acceptar i adequar-se a la nova situació Esperança per enfrontar-se a les dificultats Creure en alguna cosa perquè el món tingui sentit Prendre decisions en el final de la seva pròpia mort 9. Pèrdua i dol           Pèrdues i pors futures Deteriorament de la salut i reducció de la independència i privacitat Mort d’amics i/o parella Pèrdua d’execució d’activitats significatives Interrupció de formació acadèmica o feina Desesperança Pèrdua de la capacitat d’elecció Sentiment d’inutilitat Aïllament Disminució d’opcions TO en l’Adult Mar Busquets 10. Prejudicis i discriminació  Discriminació per ser portadors del VIH  Assetjament  Seguretat personal amenaçada 11. Serveis d’atenció  Centre d’aguts (Hospital): Atenció ambulatòria, ingressos, revisions, recollida de medicació  Residències: Llits disponibles per usuaris amb VIH/SIDA (Regne Unit)  Alleugeriment simptomàtic, control del dolor, atenció en fases terminals, descansos pautats (usuaris i cuidadors)  Centres de dia: Durant tota la setmana en dies i horaris puntuals. Poden funcionar en residències.
 Serveis socials: Facilitar viure de manera segura i independent dins del seu propi medi (Xarxa familiar, necessitat de cuidadors).
 Serveis de salut comunitària: Unitats d’atenció primària amb equip professional especialitzat.
 Serveis de voluntariat i de recolzament: Oficines de contactes i informació (guia nacional de SIDA, etc.) 12. Bases teòriques Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional (COPM)  Persona – ocupació entorn:    Auto-cura Oci Productivitat Puntura el nivell de rendiment i satisfacció. Té en compte a la persona (necessitats i prioritats) TO en l’Adult Mar Busquets 13. Enfocs teòrics d’intervenció  Biomecànic : Mantenir / facilitar / estimular les capacitats físiques  Aprenentatge: Proporcionar informació, coneixements i formació  Cognitiu conductual: Pels que presenten ansietat i depressió  Compensatori: Adaptar les capacitats per un acompliment ocupacional normalitzat 14. Avaluació    Física Necessitats de salut mental Deteriorament cognitiu 15. Funcionament físic - Tenir una imatge clara de signes, símptomes i potencial de millora (informe mèdic) - Tipus de vivenda: Allotjament compartit, adaptació universal dels equipaments - Distribució i disposició de les habitacions  Afecta directament a la independència - Barreres arquitectòniques: Escales, accessos, distància entre ambients de la vivenda - El TO avaluarà les diferents adaptacions de cara a la independència 16. Funcionament psicològic - Avaluacions estandarditzades - Qüestionari de qualitat de vida - Qüestionari de maneig de l’estrès i l’ansietat, els quals impacten sobre el benestar físic i mental i estratègies d’enfrontament utilitzades per la persona 17. Funcionament psicosocial - Valoració de riscs: Risc de caigudes i disminució de seguretat al realitzar les AVD - Habilitats socials: Conducta social, nivells d’assertivitat verbal i no verbal, deteriorament cerebral, canvis de personalitat, conductes inadequades, discurs, llenguatge.
- Habilitats vitals: Ús de transport públic, gestió dels diners, salut i higiene, gestió del temps TO en l’Adult Mar Busquets 18. Funcionament cognitiu - Avaluacions estandarditzades Perfil de benestar i de malaltia: El deteriorament pot ser lleu o greu. Signes: Desesperació, enfado, pensa, tensió, agitació, aïllament.
19. Intervenció 19.1.
Funcionament físic  Prioritzar objectius assequibles  Estratègies per millorar la motivació  Activitats escalonades: AVD (autocora)  Domèstiques (productivitat)  Activitats socials (oci)  Tècniques de conservació d’energia  Aprendre a prioritzar tasques  Instal·lar equipaments que permetin la higiene diària (suors nocturns, diarrea,..) i facilitin la seva execució  Impacte sobre altres membres de la família  Alteracions sensitives (neuropatia) afecten la mobilitat  Problemes visuals  Plantejar estratègies  Reaprenentatge d’execució de tasques Família i fills: - Símptomes com les diarrees i les suors nocturnes provoquen alteracions a nivell personal, descans i son i això repercuteix en la cura de fills i de la casa.
Les activitats d’inici de jornada amb els seus fills els deixen sense energia.
El desconeixement del diagnòstic dins dels nucli familiar provoca estrès L’atenció familiar a un nen amb SIDA augmenta la càrrega de cures.
19.2.
Funcionament psicològic Inhibició de participació en activitats a causa de:  Estat d’ànim baix  Sentiment de fracàs  Falta de confiança La realització de AVD sota supervisió després d’un ingrés augmenta la confiança.
Manifesten por pel futur dels seus fills, senten culpa o culpen a l’altre i tenen dificultats de relació amb la parella.
TO en l’Adult Mar Busquets Control de l’estrès:      Ajudar a la persona a manejar el seu estrès Utilitzar tècniques de relaxació Animar-lo a realitzar canvis beneficiosos en el seu estil de vida Intervenció grupal o individual L’enfrontament del estrès desenvolupa un paper important en el benestar 19.3.
Funcionament cognitiu L’afectació de la memòria a curt termini, la concentració i l’atenció influeixen en iniciar i finalitzar tasques.
- Utilitzar fulls de treball, d’activitats i de jocs poden ajudar a mantenir l’interès.
Demostrat els passos d’una tasca, assistir en l’execució d’una tasca per després promoure la independència. Utilitzar pictogrames o senyals d’orientació dins la casa.
20. Productivitat Els efectes de la malaltia, les demandes de les tasques i la sol·licitud de dies pels tractaments poden dur a la pèrdua de la feina amb reducció de l’ingrés econòmic.
...