Tema 1 - Organització i rutines de treball (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Mètodes, tècniques, fonts i organització del treball periodístic
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 13

Descripción

Tema 1 de Fonts amb diverssos professors: Pepe Rodríguez, Xabier Arkotxa, Miguel Ángel Escobar, María Forga, Miguel Enrique Pérez-Quintanilla, Xavier Salla i Janneth Trejo.

Vista previa del texto

Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     Professor:  Pepe  Rodríguez  /  Xabier  Arkotxa   Organigrama,   organització   i   rutines   del   treball   a   premsa,   ràdio   i   televisió     Estructura  d’una  redacció  de  premsa:     • Àrea   de   informació:   periodistes,   fotògrafs,   maquetadors,   editors   d’àudio-­‐ vídeo...  La  informació  no  ha  de  ser  objectiva  però  sí  honesta,  per  això  es  separa   de  l’opinió.   1. Redactor  cap   2. Cap  de  secció   3. Redactors   4. Maquetadors   5. Fotògrafs   6. Infografistes   7. Corresponsals   8. Documentals   • Àrea  d’opinió:  col·∙laboradors,  dibuixants  i  humorístics  (de  tota  mena,  que  no  ha   d’estar  necessàriament  amb  la  línia  del  diari).   1. Redactor  cap   2. Cap  de  secció   3. Editorialistes   4. Articulistes   5. Dibuixants   6. Humoristes   • Àrea  d’edició:  És  la  que  s’encarrega  de  revisar  les  altres  seccions.   1. Redactor  cap   2. Cap  de  secció   3. Editors  /  Lingüistes       Estructura  típica  i  tradicional  que  és  vàlida  per  la  majoria  dels  mitjans  de  comunicació.     Per  damunt  els  redactors  caps,  es  troben  el  sotsdirector  d’informació,  opinió  i  edició;   per  sobre  es  situaria  el  director  adjunt  i  a  sobre  de  tot  el  propietari  o  director.           Mètodes,  Tècniques,  Fonts  i  Organització  del  Treball  Periodístic   Anna  Prats  Marín     Propietari  /  Director:  més  relacions  públiques  que  periodista.   Director  adjunt:  assumeix  la  tasca  de  coordinar  la  redacció.   Sotsdirector   Sotsdirector     Sotsdirector     d’informació   d’opinió   d’edició   Redactor  cap   Redactor  cap   Redactor  cap   Cap  de  secció   Cap  de  secció   Cap  de  secció   Redactors   Editorialistes   Editors  /  Lingüistes   Maquetadors   Articulistes     Fotògrafs   Dibuixants     Infografistes   Humoristes     Corresponsals       Documentals         Amb   internet   aquesta   estructura   no   ha   canviat   molt   però   s’ha   adaptat   a   la   nova   tecnologia.   Les   empreses   periodístiques   han   fet   que   moltes   menys   persones   vagin   a   comprar   un   diari   al   quiosc.   S’ha   fomentat   el   “gratuït   total”.   La   gent   es   connecta   a   internet,   llegeix   per   damunt   les   notícies   i   creuen   que   ja   no   han   de   comprar   un   diari.   Ara,   tots   volem   estar   a   internet   i   volem   superar   la   crisi   en   la   que   estem   ficats   en   els   últims  anys.   Amb  l’aparició  d’internet  i  els  mitjans  de  comunicació  a  la  xarxa,  l’estructura  ha  anat   evolucionant  fins  a  l’aparició  d’una  taula   de   coordinació.   Aquesta  taula  de  coordinació   decidirà  on  es  publica  primer  la  notícia:  a  la  web  o  al  diari.  A  més  de  l’aparició  d’una   redacció  web.   Propietari  /  Director:  més  relacions  públiques  que  periodista.   Director  adjunt:  assumeix  la  tasca  de  coordinar  la  redacció.   Taula  de  coordinació  a  càrrec  d’un  sotsdirector/coordinador/editor  multimèdia   Sotsdirector   Sotsdirector   Sotsdirector     Sotsdirector   d’informació  web   d’informació   d’opinió    d’edició   Redactor  cap   Redactor  cap   Redactor  cap   Redactor  cap   Cap  de  secció   Cap  de  secció   Cap  de  secció   Cap  de  secció   Redactors   Redactors   Editorialistes   Editors  /  Lingüistes   Maquetadors   Maquetadors   Articulistes     Fotògrafs   Fotògrafs   Dibuixants     Infografistes   Infografistes   Humoristes     Corresponsals   Corresponsals       Documentals   Documentals       Dissenyadors  web         Càmeres           ...