Tema 1. Introducció (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introduccio a la microeconomia
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 02/09/2014
Descargas 19
Subido por

Descripción

conceptes clau d'introducció a la micro

Vista previa del texto

Tema 1.
Introducció Introducció a la microeconomia Grups M1 i M4 Maria Llop Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T1. Introducció  L’ECONOMIA és l’estudi de la forma en què els individus trien en condicions d’escassetat i de les conseqüències que aquestes decisions tenen per a la societat  L’escassetat significa que les nostres necessitats són ilimitades, pero els recursos disponibles són limitats. D’aquest fet en sorgeix l’elecció econòmica Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T1. Introducció  Cost d’oportunitat d’una activitat és el valor de l’alternativa millor a la que renunciem quan optem per realitzar aquesta activitat. Qualsevol decisió econòmica que implica destinar-hi recursos econòmics té associat un cost d’oportunitat  Model econòmic: és una representació simplificada de la realitat que recull els elements essencials d’una situació i que ens permet analitzar-los d’una forma lògica per tal d’explicar una situació econòmica Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T1. Introducció  Microeconomia: part de la ciència econòmica que estudia les eleccions dels individus en condicions d’escassetat i les seves conseqüències per als preus i les quantitats en cada mercat  Macroeconomia: part de la ciència econòmica que estudia els resultats de les economies nacionals i de les polítiques que utilitzen els governs per tal de millorar aquests resultats Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 T1. Introducció  La corba (o frontera) de possibilitats de producció (FPP)  Suposem que en una economia només es produeixen dos béns: x i y.
• Si augmenta la producció de x, disminueix la producció de y • Si augmenta la producció de y, disminueix la producció de x Cost oport. Creixent Introducció Introducció a la Microeconomia Cost oport. Constant Cost oport. Decreixent M1 i M4 T1. Introducció  Propietats de la FPP:  Ilustra el problema de l’escassetat i l’elecció  Mostra la màxima producció que es pot assolir. Els punts interiors a la corba no són eficients. Els punts exteriors són no assolibles  El pendent de la corba ens mostra el cost d’oportunitat d’un bé en funció de l’altre bé  Els desplaçaments de la FPP poden ser: •Moviments sobre la corba: canvis d’especialitació productiva •Cap a l’exterior: augments dels recursos productius, millores tecnològiques •Cap a l’interior: reduccions dels recursos productius, retrocessos tecnològics Introducció Introducció a la Microeconomia M1 i M4 ...

Tags: