Tema 4 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura sistema fiscal
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 20/03/2015
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Tema 4: imposició i eficiència Tots els impostos tenen costos en termes d’eficiència. Aquests costos són eficients, costos de la distribució tributaria Tots els impostos tenen costos d’eficiència. Aquests costos són eficients:    Costos de l’administració tributaria  costos de funcionaris que es preocupes dels impostos Costos de complementació, en formes de hores que ha de dedicar el contribuent per complir les seves obligacions Costos d’eficiència  el més important.
Els impostos generes costos d’eficiència, pèrdua de benestar  quan posem un impost genera efecte renda, és a dir, la renta es canalitza mitjançant l’administració publica per finançar un servei. Però a més, genera un efecte SUBSTITUCIÓ ja que modifica els preus relatius entre algunes variables econòmiques, excepte un impost posat al marge de qualsevol consideració econòmica Excés de càrrega impositiva perquè va més enllà de l’efecte renda El efecte renda comporta una disminució de la renda dels particulars. És una transferència de la renta. Els efectes econòmics són: Quan posem un impost pot ser   que treballis el mateix que treballaves i per tant consumir menys ja que tens menys renda treballa més per obtenir la mateixa renda. Si treballo més disposo de menys lleure. La renda per hores treballades ha disminuït.
Efecte substitució tot impost altera la conducta dels agent econòmics. No és un joc de suma 0.
És una pèrdua neta d’eficiència     Posem un impost específic (exemple tabac). Alterarà algunes conductes dels consumidors consumirà menys de tot els altres productes Ara pugem l’IVA, en aquesta cas els consumidors  consumirem més i estalviarem menys impost sobre l’estalvi  genera rendes futures impost sobre la renda  abaratir el temps que no treballes.
Tot impost que estigui basat en una relació econòmica racional provoca un efecte substitució.
L’únic que no passa això és el LUMP-SUM TAX 1 Que determina la magnitud de l’excés de carrega? L’àrea del triangle ̅̅̅̅ ̅̅̅̅          = Impost de producte amb molta demanda tindrà més excés de càrrega 2  3 4 El excés de càrrega depèn de: - l’elasticitat de la demanda l’elasticitat de la oferta tipus impositiu exemple: suposant que les elasticitats són iguals Producte A Producte B Producte C Producte A Producte B Producte C B t T 50 100 250 0,20 0,10 0,04 10 10 10 t T 0,025 0,025 0,025 1,25 2,5 6,25 10,00 0,04 0,01 0,0016 2 1 0,4 ∑ 0,000625 0,000625 0,000625 0,03125 0,0625 0,15625 0,25 Volem obtenir una combinació de tipus impositiu que minimitza l’excés de càrrega   minimitzar suma excés de càrrega ∑  subjecte a ∑ L=∑ ∑ ̅  ̅ )L=∑ ∑ 5 ̅)  =∑ ̅  ̅ ∑  ̅  ̅∑ ̅  ̅ ∑ ̅  tipus que permet minimitzar excés de càrrega Que succeeix si la elasticitat és diferent? ̅  subjecte a ∑ ∑ L=∑ ̅ )L=∑ ∑ ̅)  =∑ ∑ ∑ ̅ Com més alta la elasticitat més excés de càrrega i per tant, més petit el tipus per compensar això.
̅ ̅ ∑ ⁄ ⁄ y considerem Aleshores és després...
com més elasticitat, menys pondera la base.
⁄ ⁄ ⁄ ⁄  Disminució de la demanda per l’impost ha de ser igual per tots els productes. L’efecte creuat d’elasticitat i tipus s’efectuen conjuntament.
La disminució de la demanda és degut a l’augment de preus farà que sigui per tot igual.
6 Regles generals de la imposició eficient o regla de Ramses   Regla de l’elecció excloent: en cas de tenir diferents alternatives és millor triar aquell producte que te una demanda més inelàstica.
Regla de la igualació de distorsions marginals: els tipus de gravamen òptims són aquells que igualen l’excés de gravamen marginal per cada unitat marginal de recaptació obtinguda en tots els impostos.
⁄ ⁄   =   Regla de l’elasticitat inversa: la relació entre elasticitats és inversa als tipus Regla de la reducció equi –proporcional: el sistema impositiu és optima si redueix totes les demandes compensades de forma equi-proporcional Corba de Laffer Mentre que increment d’impostos fa que augmenti constantment l’excés de càrrega, no succeeix el mateix amb la recaptació.
Un increment en els impostos fa que incrementin EC, no succeeix el mateix amb la recaptació.
EC =-  R=  7 ...