Examen final (2017)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Química - 2º curso
Asignatura Circulació de Fluids
Año del apunte 2017
Páginas 11
Fecha de subida 13/06/2017
Descargas 0

Vista previa del texto

Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental Edifici Q 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Universitat Autònoma de Barcelona 20622 CIRCULACIÓ DE FLUIDS Problema (70 % de la nota) Curs 2016-17 Part A 30 de maig de 2017 (1h 30min) S’utilitza una bomba centrífuga situada a nivell de terra per impulsar un dissolvent des d’un dipòsit enterrat fins a l’entrada d’una torre d’absorció. Les canonades són d’acer comercial amb un diàmetre nominal de 21/2" i 11/2" en el tram d’aspiració i d’impulsió, respectivament. Els detalls de la instal·lació per a cada tram es recullen a la taula adjunta. El dipòsit té una vàlvula de ventament per mantenir la pressió manomètrica igual a 0, mentre que la pressió absoluta a l’entrada de la torre ha de ser de 120 kPa.
A= 5m Tram recte= 12m B= 8m Tram recte= 20m Tram aspiració Accidents: 1 colze de 90ºstd, 1 vàlvula de comporta Tram impulsió Accidents: 4 colzes de 90ºstd, 1 vàlvula de comporta, 1 vàlvula de retenció de disc, 1 vàlvula de seient, 1 orifici mesurador, 1 bescanviador de calor (K= 50).
Indica i numera clarament en l’esquema els punts importants per realitzar els càlculs en cada apartat. Escriu la resposta a cada apartat en aquest mateix full. Adjunta tots els fulls amb els càlculs corresponents.
1) Si el NPSH requerit per a aquest dissolvent és de 1.1 m, quin és el cabal màxim que podrà impulsar la bomba sense cavitar quan el tanc estigui al nivell mínim? CABAL= (Segueix darrera) Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental Edifici Q 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Universitat Autònoma de Barcelona 2) Si el cabal d’operació és de 162 L/min, quin ha de ser el diàmetre mínim de l’orifici mesurador si l’alçada màxima que pot mesurar el manòmetre diferencial de mercuri és de 0.5 m? (densitat del mercuri: 13500 kg/m3).
DIÀMETRE MÍNIM= 3) Amb el mateix cabal d’operació que l’apartat anterior, 162 L/min, i tenint en compte que el cabal màxim que pot passar pel bescanviador és de 90 L/min, determina la potència de la bomba a instal·lar si el rendiment és del 60%.
POTÈNCIA DE LA BOMBA= 4) En les condiciones de l’apartat anterior, determina quin diàmetre ha de tenir la canonada del bypass si està formada per 5 m rectes, 1 vàlvula de seient 1/2 tancada i 4 colzes de 90º std.
DIÀMETRE= Propietats físiques del dissolvent (CCl4) (T=20ºC): ρ: 1480 kg/m3, µ: 0.90cP, Pv: 8.7 kPa ...