Sessió 9 Tp's A.Cabot (2016)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Fisioteràpia Bàsica II
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 28

Vista previa del texto

Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s FISIOTERÀPIA BÀSICA II TP’s Sessió 9 – 28 d’Abril de 2016 Relleus ossis importants del braç i avantbraç  Olècranon  Epicòndil medial  Epicòndil lateral  Cap a dalt trobem la cresta supracondília i Cap a baix trobem el Cap del Radi.
 Cap del cúbit (En el costat del menovell de la mà)  Tubèrcul de Lister (És un granet d’arròs en la cara posterior proper al radi)  Estiloides radial i cubital.
 Tabaquera anatòmica: Passen el tendó llarg i curt del polze i l’os escafoides.
MÚSCULS DE LA CARA POSTERIOR DE L’AVANTBRAÇ MÉS SUPERFICIALS Els músculs de la Cara posterior de l’avantbraç són músculs extensors i la seva patologia (inflamació) és l’epicondilitis o el “Codo de Tenista”. Els músculs extensors sempre estaran actiu quan hi hagi una flexió.
1. Braquioradial: Pacient en sedestació en una cadira amb el braç sobre la camilla, demanem que una flexió de colze amb resistència. (Múscul de la cervesa) 2. Extensor radial llarg del carp: Pacient en sedestació en una cadira amb el braç sobre la camilla, demanem una flexió de puny (tancar el puny), extensió de canell (pujar la mà cap a dalt) i una desviació radial.
3. Extensor radial curt del carp: Pacient en sedestació en una cadira amb el braç sobre la camilla, demanem que el pacient porti cap a la posició neutre el puny i que faci una extensió (tirar cap amunt), es troba sota del múscul extensor radial llarg del carp.
4. Extensor comú dels dits: Pacient en sedestació en una cadira amb el braç sobre la camilla, demanem que mogui als dits ràpid.
5. Extensor propi del menovell: Pacient en sedestació en una cadira amb el braç sobre la camilla, demanem fer una extensió del dit menovell, és a dir, moure el menovell cap a dalt i cap a baix.
1 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s 6. Extensor cubital del carp: Pacient en sedestació en una cadira amb el braç sobre la camilla, demanem una flexió de puny (tancar el puny), extensió de canell (pujar la mà cap a dalt) i una desviació cubital.
MÚSCULS DE LA CARA POSTERIOR DE L’AVANTBRAÇ MÉS PROFUNDS Sota dels músculs que hem mencionat abans trobem el següent grup muscular: 1. Abductor llarg del polze: Col·loquem al pacient en una cadira en sedestació recolzant el braç sobre la camilla com si diguéssim OK o com si fóssim a donar la mà a algú. Realitzem una abducció del dit polze amb resistència.
2. Extensor llarg del polze: Col·loquem al pacient en una cadira en sedestació recolzant el braç sobre la camilla com si diguéssim OK o com si fóssim a donar la mà a algú. El dit polze el deixem completament estirat i posem resistència en la falange distal (zona de la ungla) i demanem fer una extensió.
3. Extensor curt del polze: Col·loquem al pacient en una cadira en sedestació recolzant el braç sobre la camilla com si diguéssim OK o com si fóssim a donar la mà a algú. Inhibim la falange distal del dit gros (zona de la ungla) i li posem una resistència en la segona falange del dit gros i demanem fer una extensió.
4. Extensor del dit índex: Col·loquem al pacient en una cadira en sedestació recolzant el braç sobre la camilla com si diguéssim OK o com si fóssim a donar la mà a algú. Demanem una extensió del dit índex, és a dir, fer-li que l’índex vagi cap a dalt i cap a baix i per notar-lo li toquem en la zona més propera al cúbit.
MÚSCULS DE LA CARA ANTERIOR DE L’AVANTBRAÇ Els músculs de la Cara anterior de l’avantbraç són músculs flexors de canell i mà i la seva patologia és la epitrocleitis (epicòndil medial) o “Codo de Golfista”.
Col·loquem la mà del propi pacient sobre el avantbraç seu contrari, posant l’os pisiforme sobre l’epicòndil medial i estirant la mà, després ha d’obrir una mica els dits. El dit anul·lar haurà d’estar doblegat per tal de representar que és el grup flexor de músculs que es troben més profunds.
2 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s 1. Pronador rodó: Pacient amb el braç estirat sobre la camilla en supinació, demanem una flexió de colze per tal de localitzar el tendó del bíceps, i situem els nostres dits en la cara medial. Li demanem una pronació del braç i notem que el múscul es tensa.
2. Flexor radial del carp: Pacient amb el braç estirat sobre la camilla en supinació amb el puny tancat, demanem una flexió de canell i una desviació radial amb resistència. (Foto nº 1) 3. Palmar llarg: Pacient amb el braç estirat sobre la camilla en supinació, demanem fer una oposició del dit gros envers el dit menovell i una flexió de canell amb resistència. (foto el nº 2) 4. Grup Flexor profund i superficial: Pacient amb el braç estirat sobre la camilla en supinació, entre el palmar llarg i el cubital poso els dits i demano moure els dits i noto la resta de músculs, aquests es troben en un pla més profund.
3 Clara Selfa López 1F Fisioteràpia Bàsica II Tp’s 5. Flexor cubital del carp: Pacient amb el braç estirat sobre la camilla en supinació, amb el puny tancat, demanem una flexió de canell i una desviació cubital amb resistència.
4 ...