Trastorns de la conducta (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicopatologia infantojuvenil
Año del apunte 2013
Páginas 5
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 0
Subido por

Descripción

Tr. per dèficit d'atenció i comportament pertorbador:
TDAH - Trastorn Dèficit Atenció / Hiperactivitat
TND - Trastorn Negativista Desafiant
TD - Trastorn dissocial

Vista previa del texto

TRASTORNS DE CONDUCTA TRASTORNS PER DEFICIT D’ATENCIÓ I COMPORTAMENT PERTORBADOR 1. TDAH 2. TND / Trastorn Negativista Desafiant 3. TD / Trastorn Dissocial Dades que fan pensar...
• És un dels trastorns que hi ha més prevalença. S’estima que entre un 9 i un 13% de nens adolescents tenen trastorns emocionals i de conducta greus. Aquests nens perden més dies d’escola que tots els altres problemes o trastorns. El 50% dels nens amb problemes de conducta deixen l’escola abans d’hora.
• Quan parlem dels nens preescolars (2,3,4 anys) els identifiquem com nens difícils de tractar (es molt mou, plora mou...), aleshores té un 50% de possibilitats de presentar dificultats a nivell conductual a l’adolescència. La conducta agressiva precoç és el millor predictor de problemes de conducta posterior. Nomes un 10% d’aquests nens petits reben tractament.
Prevalença a Catalunya • Preescolar o Població urbana Pares (25,6%) Mestres (13,6%) o Població rural Pares (19,3%) Mestres (12,5%) • Escolar o Població general Osona (pares i mestres) (12,3%) TRASTORN DISSOCIAL (TD) Conjunt de patrons de conductes antisocials manifestades per nens o adolescents, que provoquen un deteriorament significatiu en el funcionament quotidià, a casa i a l’escola o be les conductes es consideren immanejables per les persones significatives de l’entorn de la persona.
Es vulneren normes socials i drets bàsics dels altres.
Criteris diagnòstics DSM-IV-TR A) Patró de conducta repetitiu en el que es violen els drets dels altres o normes socials importants manifestat per 3 o mes criteris durant 12 mesos (al menys 1 criteri en els últims 6 mesos) a. Agressió a la gent o als animals 1 Psicopatologia infantil i juvenil. Alba Almendros Pavón i. Sovint molesta, amenaça o intimida als altres ii. Sovint inicia baralles físiques iii. Ha utilitzat una arma que pot causar dany físic als altres (ganivet) iv. Ha estat cruel físicament amb la gent v. Ha estat cruel físicament amb els animals vi. Ha robat enfrontant-se amb la víctima vii. Ha forçat a algú a mantenir una activitat sexual b. Destrucció de la propietat i. Ha provocat deliberadament un incendi amb la intenció de causar un dany important ii. Ha destruït deliberadament la propietat d’un altre c. Engany o robatori i. Ha entrat a la força a la casa, al cotxe o a l’edifici duna altra persona ii. Menteix sovint per aconseguir favors iii. Robatori sense enfrontament amb la víctima d. Violacions importants de normes i. Sovint passa la nit fora de casa tot i les prohibicions dels pares abans dels 13 anys ii. S’ha escapat de casa a la nit almenys dues vegades mentre vivia amb els pares iii. Sovint falta a l’escola (començant abans dels 13 anys) B) Deteriorament C) Si l’edat es major a 18 anys no compleix TAP Subtipus • Tipus d’inici infantil (ha d’aparèixer un símptoma abans dels 10 anys) • Tipus d’inici adolescent (després dels 10 anys) • Tipus inespecificat (no se sap a quina edat ha començat exactament) De gravetat • Lleu (no es compleixen els mínims criteris, només els 3 que es necessiten per a diagnosticar) • Moderat (efectes moderats) • Greu (supera de molt els 3 necessaris, hi ha 10 o més, aprox.) Simptomatologia associada • Empatia escassa • Distorsió perceptiva de les intencions alienes • Insensibles • Traïdors • Autoestima baixa (tot i semblar els més xulos) • Baixa tolerància a la frustració • Precocitat, malalties de transmissió sexual, embaraços no desitjats • Lesions físiques (accidents, batalles...), suïcidi, etc.
• Problemes escolars • Problemes Laborals • Problemes Legals 2 Psicopatologia infantil i juvenil. Alba Almendros Pavón • • • • QI inferior a la mitja Rendiments acadèmic inferior Diagnòstics addicionals (Conducta antisocial) Més trastorns mentals ETIOLOGIA Predisponents Antecedents psicopatologia familiar • Germà (TD) • Pare (T. Antisocial de la P., alcoholisme, t. Estat d’ànim, SQZ, TDAH, TD) • Rebuig parental • Abandonament parental • Temperament difícil • Estil educatiu o Inconsistent o Autoritari o Manca de supervisió • Abús o Físic o Sexual • Institucionalització • Canvi freqüent de cuidadors • Família nombrosa • Amistats o Delinqüents, bandes...
Diagnòstic diferencial • TOD o No és tan greu no vulnera drets ni normes importants o Si hi ha solapament predomina TD • TDAH o Pertorba però no vulnera normes ni drets o Poden donar-se junts • Tr. estat d’ànim o Poden diagnosticar-se ambdós • Tr. adaptatiu o Clara associació amb l’inici d’un estrés psicosocial • Tr. antisocial de la P o Incompatibles (TAP en majors de 18 anys) Avaluació • Entrevistes o Entrevista de conducta antisocial Interview for Antisocial behavior/ Kazdin i Esveldt-Dawson, 1986) o Entrevista semiestructurada per a nens Semiestructured Clinal Interview for Children/ Achenbach i McConaughy, 1989) • Anàlisi funcional • Proves psicomètriques 3 Psicopatologia infantil i juvenil. Alba Almendros Pavón TOD / TND (TRASTORN NEGATIVISTA DESAFIANT) Classificació de les conductes desobedients • Tres categories (Barkley, 1997) o Nens que no inicien la conducta sol·licitada en un període de temps raonable després de la petició o Nens que responen de forma apropiada a una petició però la incompleixen en el futur o Fracàs en seguir normes de conducta prèviament ensenyades (escaparse de casa, robar...) • Dues formes o Activa. Conductes desafiants, hostilitat, resistència física...
o Passiva. Absència de conducta d’obediència. Posat inactiu, tranquil i submís.
Criteris diagnòstics DSM-IV-TR Patró recurrent de conducta negativista, desafiant, desobedient o hostil envers figures d’autoritat; Es manté durant com a mínim 6 mesos; Es manifesta per la presència de 4 o més dels següents criteris: 1) Perdre els estreps 2) Discutir amb els adults 3) Desafiar o refusar acatar les peticions o regles dels adults 4) Fer coses deliberadament que molestin altres persones 5) Culpar els altres d’errors o conductes inadequades 6) Ser susceptible o irritable 7) Estar enfadat o ressentit 8) Ser rancorós o venjatiu La freqüència de les conductes és més elevada del que és habitual tenint en compte el nivell de desenvolupament.
Deteriorament significatiu a nivell acadèmic, social o laboral.
Consideracions sobre el quadre clínic El trastorn normalment es presenta tant a casa com a l’escola o en indrets públics Del 2 al 16% dels nens presenten un TOD Abans de la pubertat, el TOD és més freqüent en nens La majoria dels nens amb TOD sovint presenten també un TDAH ETIOLOGIA DEL TOD • Contribució genètica (temperament, tret que heretem) o constitucional. El més propens al TOD són els nens de temperament difícil (no s’adapten bé als canvis, irritables i enfadons, plor fàcil i difícils de consolar).
• Contribució ambiental. Trobem les variables dels pares: o Immaduresa emocional o Falta d’experiència educativa o Hostilitat i labilitat emocionals o Estil parental deficient o Presència de conflictes maritals o Psicopatologia parental 4 Psicopatologia infantil i juvenil. Alba Almendros Pavón (tot són factors de risc) 5 Psicopatologia infantil i juvenil. Alba Almendros Pavón ...