6 Dinòfits (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Botanica farmaceutica
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 28/04/2016
Descargas 4
Subido por

Descripción

tema dels dinòfits o algues roges

Vista previa del texto

Rafiki Botànica Farmacèutica 2015/16 5.2. Els dinòfits Els dinòfits són un tipus especial d’algues. Són els anomenats mesocariotes perquè comparteixen característiques de procariotes i d’eucariotes al mateix temps. Tenen poques proteïnes associades al DNA, característica que s’assembla als eucariotes. La síntesi del DNA en els eucariotes és fàsica (fase d’iniciació, elongació, ...) però els dinòfits la tenen contínua, és a dir, s’assemblen als procariotes. Per acabar, en la mitosi no formen cromàtides germanes, al contrari dels eucariotes.
A pics també reben el nom de dinoflagel·lats perquè tenen flagels que els permeten moure’s. Aquest fet fa que es classifiquin com a animals (per la capacitat de moviment) però, a més, ells tenen la capacitat de fer la fotosíntesi cosa que un animal no pot fer.
Les característiques principals dels dinoflagel·lats són:  Pigments: clorofil·la A (present en tots els grups) i C, carotenoides, substàncies que donen color de la gama del carabassa) i peridinina.
 Unicel·lulars i biflagel·lats.
 Substància de reserva: midó (polisacàrid). Igual que les plantes superiors.
 Paret cel·lular: plaques de cel·lulosa molt gruixudes que serveixen per identificar ja que adopta formes diferents. Aquestes plaques es solapen i formen una estructura anomenada teca. Prorocentrum lima no té paret cel·lular en forma de teca.
 Amplitud ecològica: formen el plàncton marí i el continental, és a dir, poden viure tant en aigua dolça com salada.
 Bioluminescència: fan llum amb el seu moviment: enzims metaestables.
 Són algues majoritàriament tòxiques.
 Grans productors primaris de plàncton. En cada m3 d’aigua podem trobar 400g de dinòfits.
**3.399 sp En l’aigua, aquests organismes poden surar o be desplaçar-se gràcies als seus dos flagels.
Aquests es troben en dos solcs: flagel transversal dóna la volta al dinòfit i té un moviment oscil·latori com si fos una baldufa; i, flagel lateral es troba en un solc lateral com si fos una agulla.
En el seu cos hi podem observar una sèrie de plaques que serveixen per a protegir-se i, a més, per a la classificació dels dinòfits depenent de la mida i forma que tenen.
Rafiki Botànica Farmacèutica 2015/16 Aquest és un esquema del Peridinium sp en el que podem veure els flagels i les plaques.
La reproducció dels dinòfits pot ser tant asexual com sexual:   Asexual: divisió cel·lular longitudinal molt ràpida. Permet un creixement exponencial que és el que origina les marees roges.
Sexual: generada per isogàmia. Es fusionen dues cèl·lules (són unicel·lulars), hi haurà recombinació genètica i després es tornen a separar les dues cèl·lules.
Interès sanitari (marees roges) Les marees roges són naixements inusuals de dinòfits. Són fenòmens que tenen a veure amb causes ecològiques com ara la temperatura del mar, els corrents i la quantitat de nutrients que hi ha. Després d’haver proliferat moren i es transformen en detritus (vegetals desfets en partícules en el mar) de manera que ells mateixos s’autoregulen.
Quan hi ha una marea roja en zones habitades hi pot haver problemes sanitaris perquè alguns dinòfits poden ser tòxics: el marisc menja un dinòfit tòxic, després un peix menjarà el marisc contaminat i així fins a arribar a les persones. D’aquesta manera ens podem veure afectats per aquest tipus d’alga com la Noctiluca scintillans.
Diverses espècies causants: TOXINES TERMOESTABLES (cuinant no les matem) Gymnodinium brevis NSP Toxines neurotòxiques de mariscs (NSP) (neurotoxic shellfish posion) Alexandrium catenella PSP Toxines paralítiques de mariscs (PSP) (paralytic shellfish posion) Gonyaulax tamarensis PSP Toxines paralítiques de mariscs (PSP) (paralytic shellfish posion) Dynophisis acuminata DSP Toxines diarreiques de mariscs (DSP) (diarrhaeic shellfish poison) Ostreopsis ovata PITX Intoxicacions respiratòries (PITX, palitoxines) ***Toxines amnèsiques de mariscs (ASP) (amnesic shellfish poison) produïdes per Rafiki Botànica Farmacèutica 2015/16 diatomees.
Aquesta toxicitat pot tenir efectes ambientals i també sobre la salut humana. Els dinòfits s’acostumen a acumular en les closques de bivalves (mol·luscs i ostres) provocant la mort dels peixos que els ingereixen. Si nosaltres els ingerim també tenim la probabilitat de morir, cosa que comportaria la retirada del mercat d’aquestes algues. Degut a aquestes algues es produeixen les purgues de mar el simple fet d’haver-hi algues al mar ja produeix malestar, cotícules, mal de cap… Actualment s’estan estudiant hàbitats poc explorats i això comporta el descobriment de noves espècies, com per exemple l’Amphidinium. Aquest dinoflagel·lat és capaç de sintetitzar substàncies que després en seran útils en la indústria farmacèutica:   Macròlids citotòxics: Amfidinòlids C, H, que tenen activitat antitumoral in vitro.
Compostos polihidroxilats: colopsinols i luteofanols (Colopsinol A) amb activitat inhibidora DNA polimerases.
...