Examen Febrer 2006 (2006)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura CCAA
Año del apunte 2006
Páginas 2
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

EXAMEN INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS.
Dia 1 de febrer de 2006, 9:30 -12:00 h Avaluació: Cadascuna de les dues parts aporta el 45% de la qualificació, que serà complementada amb el 10% corresponent a les dues recensions. Això sempre que s’obtingui un mínim de dos punt en cadascuna de les parts.
Temari de la primera part (Martí Boada) Respondre cinc preguntes a escollir de les set.
1.
En quin context històric es va crear el Parc Nacional de Yellowstone.
Actualment les figures de parc nacional i de parc natural en que es diferencien. Cita alguns exemples de parc nacional i de parc natural a escala de Catalunya.
2.
Els tres nivells de biodiversitat son: ecològica, biològica i genètica, caracteritza cada un d’ells. A escala internacional quin acord estableix la necessitat de la seva conservació.
3.
L’alzinar es un dels boscos propis de la Mediterrània. Descriu quines son les seves característiques principals. Quina biodiversitat animal i vegetal hi habita.
4.
Els mustèlids son una família de mamífers que ocupen diversos hàbitats.
Explica quina son les espècies que hi ha a Catalunya I en quins hàbitats viuen 5.
Una de les manifestacions del canvi ambiental global son les bioinvasions, com es caracteritzen?, exposa tres exemples de bionvasions animals a Catalunya .
6.
De la Cimera Rio sorgeix l’ Agenda 21. . Quins son el seus objectius. Com s’organitza i quines son les etapes per a l’elaboració d’una agenda 21 a escala d’un municipi., 7.
En quin moment històric s’inicien les rompudes del bosc. Exposa el efectes sobre el paisatge d’aquesta pràctica.
Temari de la segona part (Joan Martinez-Alier) Triar 5 de les següents preguntes. Cada pregunta val un punt.
Condicions per aprovar: al menys 2 punts en aquesta part.
1.
Digues si és veritat que la taxa bruta de mortalitat a Costa Rica és inferior a la de Catalunya. Dóna xifres plausibles i explica les raons.
2.
Comenta la gran aportació de Liebig (també la de Boussingault, si la saps) a la recerca del que ara en diem ‘Bio-geo-química’. Explica les implicacions per la Ciència Agronòmica, de passada, per la circulació antropogènica de fòsfor i nitrogen.
3.
Compara els efectes ambientals de diversos sistemes de producció d’energia elèctrica, per exemple centrals de carbó, o de gas, i energia nuclear.
4.
Què vol dir la conservació ex situ i conservació in situ de varietats agrícoles. Tu penses que la conservació in situ és un complement dels programes de conservació ex situ? 5.
La HANPP es calcula a partir de la productivitat primària neta potencial dels diferents ecosistemes. És veritat? Per què? Digues també com calcularies la HANPP a Catalunya i quina et sembla que ha estat la seva evolució els darrers 60 anys.
6.
La noció de capacitat de càrrega, és aplicable a l’espècie humana? Raona la teva resposta.
7.
‘La gestió comunitària dels recursos naturals és més conservacionista que no pas la gestió que fan els propietaris privats’. Explica aquesta frase (en el context de la tesi de Garrett Hardin) i discuteix-la amb exemples.
8.
El Protocol de Kyoto de 1997 obliga a alguns estats signataris a reduir emissions. Quins gasos i per què? Què és el mecanisme d’implementació conjunta i els mecanismes de ‘desenvolupament net’? Per què ha resultat tan lenta i complicada aquesta negociació en comparació a la del Protocol de Montreal? 9.
Raquel Carson. Comenta el personatge i la seva obra principal.
10. Si les dues centrals nuclears d’Ascó tenen, entre les dues, 2000 MW de potència i treballen 7500 hores l’any, quants kwh produeixen cada any? Dóna l’equivalència també en kcal, i compara amb l’energia consumida directament per any en l’alimentació de 6 milions de catalans.
11. Ara no es parla tant del trasvasament de l’Ebre, potser la demanda d’aigua en les zones deficitàries del litoral mediterrani es pot abastir amb plantes desalinitzadores. O no? Discuteix-ho atesa l’alternativa entre promoure polítiques d’oferta o polítiques de demanda d’aigua.
12. La introducció d’espècies provinents d’Europa a les illes de l’Atlàntic al segle XV, ¿va causar una invasió biològica? Raona la teva resposta.
...