Sistema d'Informació Geogràfica (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología + Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Sistemes d'informació geogràfica
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 03/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Umukie Bosch Altimiras Sistemes d’informació geogràfica Sistema Informació Geogràfica Sistema Informació Geogràfica És la tecnologia de que gestiona i analitza informació espacial.
Recull, emmagatzema,.. mitjançant un sistema informàtic.
Per resoldre problemes de gestió i planificació.
EAS E entrada de dades A anàlisi S sortida cartogràfica (mapa) Una base de dades no és un SIG sinó que és una entrada de dades.
-És capaç de representar un conjunt d’entitats gràfiques referenciades -Relaciona espacialment unes dades FUNCIONAMENT Associa unes dades a una referència espacial. Però també a la inversa. Es treballa amb capes, on cada capa té unes dades, d’aquesta manera es poden superposar, per utilitzar un criteri.
NEXUS és un sistema per fer SIG.
Han de respondre a: Localització, condició, dimensió, tendència, rutes, models cartogràfics,..
ORIGEN Els inicis amb John Snow, que van fer per primer cop, el mapa del Sojo amb la representació del lloc on anava morint la gent (ho va relacionar amb una font contaminada).
APLICACIÓ -Avaluació d’impacte -Planificació d’explotació orgànica -Estudis d’espècies protegides -Cadastre, dades de parcel·les del país -Transport, temps d’arribada,..
-Protecció civil -Anàlisi de mercat, economia -Planificació urbana i territorial -Salut, epidemiologia, gestió d’emergències, distribució de recursos,... actualment amb més potencial.
EN UN FUTUR Cada vegada més, s’utilitzen els SIG en els serveis.
Hi ha dues maneres de posar informació -Vectorial. Amb línies. Cada polígon té un valor.
-Ràster. Amb imatges, cel·les, píxels. Cada píxel té un valor.
En funció de l’aplicació, predomina treballar amb un o altre.
Un cop creat el mapa, s’ha d’interpretar.
Components: -Dades -Hardware. Sòlid -Software. Aplicació informàtica -Persones -Mètodes. Per treballar les dades.
Software: ArcGIS és el software per excel·lència. El QuantumGIS s’hi comença a assemblar (són del mateix programador). El sistema operatiu, a vegades, limita el software. Ha de permetre: -Entrar dades i editar-les -Gestionar-les -Manipular-les.
Les dades geogràfiques Són el condicionant per poder fer un SIG.
Equip/Factor humà Enllaça els components. Depèn dels coneixements de l’usuari, els resultats seran més exitosos com majors siguin aquests. Es treballa sempre amb criteris i aquests sorgeixen amb major o menor mesura, en funció del coneixement inicial.
...