12. Migranyes i cefalees (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 17/03/2016
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

Jon_snow 12. MIGRANYES I CEFALEES MIGRANYA Generalment es presenta com un dolor intens hemicraneal. Hi ha uns quants tipus que la presenten amb aura, que són un conjunt de símptomes que anuncien que apareixerà el atac de migranya.
Sol desaparèixer a les 72h, però es moderat/greu. És pulsàtil i s’agreuja amb el moviment/activitat física. Pot anar acompanyat de nàusees i vòmits que s’hauran de tractar a part. Hi ha foto i fonofòbia, pal·lidesa, sudoració.
La migranya apareix per una activació anòmala del nervi trigemin, per alliberament de pèptids vasoactius que actuen sobre els vasos sanguinis. Hi ha anastomosis venoses (comunicació entre vasos) que empitjoren la simptomatologia ja que augmenta l’extravasació. Els receptors implicats son serotoninèrgic.
Quan una persona pateix 3 o més atacs de migranya començarà a ser susceptible de rebre tractament preventiu.
TRACTAMENT DE LA MIGRANYA 56 Jon_snow NIVELL 1: NO ESPECÍFIC S’administra AINE per via oral + antiemètic. En la fotografia es poden veure per ordre d’eficàcia.
NIVELL 2 En aquest nivell s’administra Diclofenac + Domperidona, els dos per via rectal.
NIVELL 3: FÀRMACS ESPECÍFICS PER LA MIGRANYA.
Formats pels triptans i els alcaloides ergòtics.
TRIPTANS Actuen com agonistes serotoninèrgic dels receptors 5HT1 B i D. A més inhibeixen l’alliberament de pèptids vasoactius i provoquen vasoconstricció. També inhibeixen els receptors 5HT1 F, que s’encarreguen de la transmissió de senyals nociceptives en el sistema trigeminovascular.
Efectes adversos: Solen ser lleus i transitoris. Reaccions de fred i calor, parestèsies, dolor cervical, sensació d’opressió toràcica, palpitacions, ansietat.
Contraindicat en alteracions cardíaques, pot desenvolupar angina de pit.
Es poden donar recurrències, quan passa l’efecte tornem a patir migranya, i s’ha de tornar a administrar el fàrmac.
En una situació extrema es pot donar una angina de pit o un infart pq provoquen vasoconstricció en les arteries coronàries.
57 Jon_snow Contraindicacions: - Malalts CV - Majors de 65 anys - No embaràs ni lactància.
- Pacients amb insuficiència renal o hepàtica greu (s’empitjoraria el filtratge renal).
ERGÒTICS No combinar els triptans amb un ergòtic, pq tenen el mateix mecanisme d’acció. Són menys específics que els triptans. S’escullen quan hi ha moltes recurrències típiques dels triptans o si ja estaven en tractament i funcionaven.
Efectes adversos: - Nausees i vòmits, no recomanables si hi ha vòmits acompanyants la migranya.
- Parestèsies.
- A dosis altes poden provocar ergotisme.
Contraindicacions: - Malalties CV, hipertensió - Malaltia de Raynaud.
- Embaràs i lactància.
NIVELL 4: COMBINACIONS.
Sumatriptan 50mg + Naproxé 500mg.
ACCIÓ PROFILÀCTICA DEL TRACTAMENT DE MIGRANYA.
S’ha de fer quan: - Freqüència de més de 3 atacs al mes.
- Freqüència de < 3 atacs al mes però: o Alteracions neurològiques associades importants.
o Atacs intensos o incapcitants.
o Atacs de durada perllongada.
58 Jon_snow Es comença en monoteràpia, i si no té èxit es pot combinar amb un altre (2-6mesos). Es considera exitosa si es redueix a la meitat les crisis mensuals, o bé reduir la duració de les crisis a la meitat.
Si no es fracassa al cap de 6-12 mesos es fa una revisió i s’intenta veure si es pot retirar la medicació de forma gradual.
- Beta-blocadors:Atenolol, metoprolol, propranolol. 1a opció de profilaxis.
- Antidepressius: Amitriptilina - ISRS - Antiepilèptics: topiramat, àcid valproic.
- Antagonistes dels canals de calci: flunarizina - Clonidina.
ALTRES CEFALEES CEFALEA TENSIONAL Pot ser deguda a contractures cervicals o a l’estrès. El tractament d’elecció són AINEs.
Si són molt freqüents es pot intentar reduir la causa i sinó tractament profilàctic: - Pautes curtes de AINES (Naproxé) - Antidepressius: amitriptilina.
CEFALEA EN BROTS Afecta molt més a homes que a dones. Es localitza a la zona orbital. Dolor molt intens i incapacitant.
L’atac agut es tracta amb sumatriptan SC. Si no s’atura el dolor s’inhala O2 al 100% durant 15-20min. És molt important la prevenció.
- Antagonistes del calci: verapamil.
- Pautes curtes de corticoides durant l’any: Prednisona a dosi alta i anar reduir dosis.
- Altres: liti, topiramat.
59 Jon_snow CEFALEES PER ABÚS DE MEDICAMENTS Es pot donar per abús d’ergòtics, triptans i AINEs. Molt important no usar pel tractament de les migranyes més de 12-15 dies al mes AINE o bé no més de 10 dies triptans i ergòtics.
L’única manera de tractar-la és aturar l’abús del fàrmac, tractar la simptomatologia de la retirada (amb un altre fàrmac). Un cop hem superat aquests símptomes hem de reorientar el tractament de la cefalea primària amb educació sanitària. Evitar les recaigudes amb un tractament profilàctic.
60 ...