11 Dolor neuropàtc (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmacologia i Terapèutica 2
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 30/03/2016
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 TEMA 11: SUPRESSIÓ DELS MECANISMES CENTRALS DE SENSIBILITZACIÓ. TRACTAMENT DEL DOLOR NEUROPÀTIC DOLOR NEUROPÀTIC Dolor que apareix després d’una lesió o disfunció del SNC o SNP: casos de lesions medul·lars, herpes, esclerosi múltiple, fibromiàlgia.. És un dolor més complexe i intens que el dolor nociceptiu i més difícil de tractar. Sovint és crònic • Dolor espontani: continu o intermitent (=paroxístic) • Dolor provocat • Alodínia: el dolor apareix front a estímuls que en cond. normals no comporten dolor: el contacte de la roba amb la pell, la fricció entre el peu i el sòl… • Hiperalgèsia: dolor exagerat front a un estímul que sí que comporta dolor, però no tant com es percep • Hiperpàtia: sensació de dolor molt intensa que apareix retardada (des de l’estímul dèrmic/ mecànic fins que es percep el dolor, passa un llarg període) TRACTAMENT 1. Profilaxi 2. Tractar la causa primària de la neuropatia o els factors que perpetuen el dolor: què el causa, què l’intensifica, com evitar-ho… 3. Alleugerir el dolor continu 4. Afavorir les habilitats del pacient per a fer front al dolor o modificar-ne la seva percepció 5. Enfoc multidisciplinar, combinant la farmacoteràpia amb un tractament no farmacològic (psicoteràpia, fisioteràpia, estimulació elèctrica, cirurgia) Tractament farmacològic: • Fàrmacs antidepressius • Fàrmacs antiepilèptics • Opioids • Analgèsics tòpics ANTIDEPRESSIUS Dosificació de l’ordre de l’antidepressiva o una mica per sobre. Dosi inicial i ascens gradual fins a dosi màxima. Especialment útils en el dolor continu, no tant en el dolor paroxístic • ATC: imipramina, amitriptilina, nortriptilina, doxepina (recordar efectes anticolinèrgics) • ISRS: fluoxetina, sertralina, paroxetina (no ef anticolinèrgics però sí nàusees i diarrea) • ISRN: venlafaxina, duloxetina (efectes anticolinèrgics) • IMAO no s’utilitzen!! 1 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 ANTICONVULSIVANTS Molt útils en dolor neuropàtic amb paroxismes i crisis lancinants; però modifiquen molt poc el dolor continu. Aconsegueixen reduir part de la hiperalgèsia i alodínia Fàrmacs únics o combinats amb altres analgèsics: antidepressius i opioids • Carbamazepina i anàlegs • Gabapentina (Neurontin ®) • Lamotrigina (Lamictal ®, Labileno ®) • Vigabatrina (Sabrilex ®) • Topiramat (Topamax ®) • Pregabalina (Lyrica ®) OPIOIDS Eficaços en qualsevol tipus de dolor. En funció del grau de dolor, se n’utilitzaran de més o menys potents L’eficàcia dels opioids en el dolor crònic no neoplàsic està demostrada per codeïna, tramadol, oxicodona, morfina i fentanil.
El fentanil administrat de forma transdèrmica és més efectiu que la morfina oral Buprenorfina també en forma de pegats ANESTÈSICS TÒPICS Estabilitzen la membrana neuronal per inhibició del flux d’ions necessaris per l’inici i la conducció dels impulsos nerviosos LIDOCAÏNA TÒPICA AL 5% • En cremes al 5% o pegats transdèrmics cada 12h • Eficaç en neuràlgia postherpètica • Efectes secundaris improbables: sensibilitat en el lloc d’aplicació • Nivells sèrics insignificants • Disminució de l’alodínia i hiperalgèsia • Emla ® (lidocaïna 2.5% + prilocaïna 2.5%) CAPSAÏCINA • Pegats transdèrmics • Desensibilitza les terminacions nervioses: sensació de cremor o picor cutani en la zona d’aplicació, que desapareix o s’atenua amb el temps. És al cap d’un temps quan apareix l’efecte analgèsic PREPARACIONS D’ASPIRINA • Aspirina en cloroform o etiléter ATC o opioids 2 de 3 Farmacologia i Terapèutica II 2015-2016 ESTRATÈGIA ANALGÈSICA SIGNES I SÍMPTOMES DEL DOLOR NEUROPÀTIC 3 de 3 ...