Exemples_Briòfits (2009)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 1º curso
Asignatura Botànica
Año del apunte 2009
Páginas 3
Fecha de subida 25/05/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

BRIÒFITS: MOLSES i HEPÀTIQUES Aquesta divisió inclou molses, hepàtiques i antocerotes (menys importants). Es troben presents a gairebé tots els medis terrestres i ambients humits i es caracteritzen per estar desproveïts de teixits vasculars i mantenir unides permanentment les dues fases del cicle de vida: la generació sexual (gametòfit) i la generació asexual (esporòfit). Generalment el gametòfit, laminar o foliós, és la fase dominant del cicle i sobre ell es desenvolupa l’esporòfit el qual no s’independitza mai.
MOLSES Folioses (caulidis sense sistema conductor i fil—lidis en 3 o 5 rengleres) Parts Tipus de molses molses acrocàrpiques molses pleurocàrpiques caliptra càpsula seta fil—lidi caulidi • ORGANITZACIÓ Molsa acrocàrpica (gametòfit perpendicular al substrat i esporòfit terminal) Sphagnum Bryum Tortula Polytrichum Tortula muralis Tortella Tortula subulata Funaria Molsa pleurocàrpica (gametòfit paral—lel al substrat i esporòfits en branques laterals del caulidi) Hypnum cupressiforme Pseudoscleropodium purum Hylocomium HEPÀTIQUES Tal—loses o folioses (sense diferenciació en caulidi i fil—lidis) hepàtiques folioses hepàtiques tal—loses lòbul dorsal lòbul ventral amfigastri • ORGANITZACIÓ Hepàtica tal—losa (aspecte laminar d’un gametòfit no diferenciat) Tal—loses complexes Marchantia palacea Lunularia cruciata Tal—loses simples Marchantia polymorpha Conocephalum conicum Petalophyllum Riccardia sp.
Fossombronia Pallavicinia subciliata Hepàtica foliosa (gametòfits diferenciats en caulidis i fil—lidis) Frullania sp.
Frullania tamarisci Lophocolea Lejeunea flava Lejeunea ulicina Scapania Tritomaria • APLICACIONS AMBIENTALS - Bioindicadors de contaminació ambiental, especialment de metalls pesants i SO2.
S’utilitzen degut a que són acumuladors específics degut a la singular composició de les seves parets cel—lulars. També s’han usat com a detectors de mines d’or i plata ja que acumulen aquests metalls.
- Actuen com embornals de CO2 ja que són autotrofs i al trobar-se a la base de la xarxa tròfica serveixen d’aliment i refugi per a moltes espècies.
- Bioindicadors de l’augment de radiació UV-B a la biosfera com a conseqüència de la degradació de la capa d’ozò (E. Núñez et al. Briófitos de Ríos y Bioindicación del Cambio Climático.
Universidad de La Rioja 2004).
Per exemple, l’hepàtica Jungermannia cordifolia.
- Possibles bioindicadors de canvi climàtic. Per les seves particularitats biològiques, els briòfits d’alta muntanya poden ser excelents marcadors de canvis microclimàtics en els règims de temperatura i humitat.
Jungermannia cordifolia - Proporció d’un microhàbitat òptim (càlid i baix d’O2) per la fixació de nitrogen per part dels microorganismes.
- Proporció d’un medi favorable a la germinació de determinades llavors com per exemple el Rhododendron ponticum, espècie en perill d’extinció a Andalusia.
Rhododendron ponticum - Millora de la protecció contra el fred a animals de tundra al menjar molses perquè aquestes contenen substàncies anticongelants naturals que s’incorporen a les seves cèl—lules.
- Sphagnum: principal component de la torba amb diversos usos: o combustible fòssil o agregat del sòl per a horticultura per fer de substrat, frebar l’erosió i retenir aigua o per fumar malta en la producció de whisky escocés o agent per a la filtració i tractament d’aigües residuals i efluents d’indústries - Estudis dels mecanismes per compensar la incapacitat de retenir l’aigua (Tortula) per cercar aplicacions agronòmiques tal com millorar la tolerància a la sequera i augmentar el rendiment dels cultius en zones àrides.
REFERÈNCIES E. Núñez Olivera, J. Martínez Abaigar, R. Tomás, N. Beaucourt y M. Arróniz (2004). Briófitos de Ríos y Bioindicación del Cambio Climático: Una experiencia en la Rioja. Universidad de la Rioja Rams Sánchez, Susana (2008). ¿Para qué sirven los musgos después de navidad? Primera parte: el papel ecológico de los briófitos. Dpto. Biología Vegetal, Botánica. Facultad de Biología de la Universidad de Murcia Soria Tosantos, Alicia (2002) Ensayo para una caracterización de briófitas como indicadores de urbanización mediante el estudio de la brioflora de ciudades españolas. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
Chilebosque: Musgos http://www.chilebosque.cl/moss.html Elaborat per Sara Banal,, Sonia Castaño, Silvia Palomero y Eloi Rovira ...