1. Fonts de dades en criminologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Criminología + Derecho - 1º curso
Asignatura Fonts de Dades en Criminologia
Profesor S.S.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 16/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Fonts de dades en criminologia 1º Criminologia UAB FONTS DE DADES EN CRIMINOLOGIA La criminologia és una ciència multidisciplinària que estudia el crim o la delinqüència.
Delinqüència Actor Víctima Societat Una dada és allò que representa la informació, ja sigui per exemple, de forma numèrica, etc.
Diem que la criminologia és una ciència multidisciplinària perquè té trets del dret penal (perquè és l’únic que tracta temes d’interès per la criminologia), psicologia, sociologia, medicina forense i pedagogia (per la prevenció).
La delinqüència avança a remolc de la societat, del que es decideix què es considera com a delicte i què no.
Depèn de què investiguem buscarem a una font o a una altra. Com a criminòlegs tenim dos tipus de fonts de dades: a) Fonts públiques Institucions nacionals estatals com a base de dades. La font principal és l’ESTAT de diferents maneres.
Per una banda, a través de la policia (fonts policials), de les presons en àmbits com l’eficàcia o l’evolució (fonts penitenciàries) i finalment fonts judicials per les condemnes, l’aplicació i l’execució de les lleis.
La diferència entre les fonts policials, penitenciàries i judicials es representa en la piràmide de la delinqüència, la qual ordena les dades per major certesa de que és un delicte.
1. Penitenciàries: Molta fiabilitat. S’ha provat com a fet que l’acusat ha comès un delicte (pot haver-hi algun error, però no és l’habitual, no fa quedar gaire bé el sistema penitenciari).
2. Judicials 3. Policials: Molta validesa. No s’ha provat com a fet que l’acusat ha comès un delicte, però es troben més a prop de la realitat criminològica.
1 Fonts de dades en criminologia 1 2 3 1º Criminologia UAB + Validesa (s’acosta més a la realitat que vivim) + Fiabilitat Aquests són indicadors oficials. Com més s’aproximi al nivell 1, una dada és científicament més fiable, en canvi, com més s’aproximi a la realitat com a ciutadà, és més vàlid.
b) Fonts privades Empreses de seguretat, amb les intervencions i indicadors no oficials: - Col·lectius d’alt risc (comerciants) - Delinqüents enquestes Així és la piràmide criminològica de la delinqüència completa: 1 2 3 4 5 Dades oficials (+ fiables) Dades no oficials (+ vàlides) Realitat criminològica Realitat / dades que encara s’han d’estudiar (1. Penitenciàries, 2. Judicials, 3. Policials, 4. Enquestes de victimització, 5. Enquestes autorrevelades) Aquestes fonts de dades són les pròpies de la criminologia, però també se n’usen d’altres.
Hi ha dos tipus de criminalitat o delinqüència: aparent (dades oficials i no oficials) i encoberta (xifra negra, crims no registrats, dades que encara s’han d’estudiar).
Variable quantitativa Dada = informació Variable qualitativa 2 Fonts de dades en criminologia 1º Criminologia UAB CONCEPTES GENERALS Variables de la delinqüència Realitat i reacció social.
- Realitat: Ús de la força o l’engany per aconseguir un propi objectiu, el mode o l’objectiu perjudica amb ell a altres individus o col·lectius.
- Reacció social: Grau en què es considera a nivell social el rebuig de cert acte.
Criminologia És la ciència que estudia el comportament delictiu i la reacció social davant tal comportament.
Estudia la delinqüència i els seus mecanismes socials pel seu control.
Mecanismes de control Hi ha dos tipus: - Formals: sistema de justícia penal.
- Informals: família, amics, mitjans de comunicació Indicadors de la delinqüència La classificació bàsica de les dades en criminologia es divideix en tres blocs: - Dades oficials: penitenciàries, judicials i policials.
- Dades no oficials: enquestes de victimització, enquestes de delinqüència autorevelada.
- Altres dades: sociodemogràfiques, etc.
Dades Una dada és una representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d’un atribut o variable quantitativa o qualitativa. Les dades descriuen fets empírics, successos, entitats, per tant, sempre serà informació que acabarà sent un valor o referent i que pot ser descrita per diferents mitjans. Les dades representen la informació que la persona manipula (no corromp!) en la construcció d’una solució o en el desenvolupament d’un concepte.
Font o base de dades Anomenem font o base de dades als bans d’informació que contenen dades relatives a diverses temàtiques i categoritzades de diferent, però que comparteixen entre si algun tipus de relació o vincle que busca ordenar-los i classificar-los en conjunt.
3 Fonts de dades en criminologia 1º Criminologia UAB Base o banc de dades Conjunt de dades pertinents a un mateix context i emmagatzemades sistemàticament per al seu posterior ús. Actualment, i a causa del desenvolupament tecnològic de camps com la informàtica i l’electrònica, la majoria de bases de dades estan en format digital, essent aquest un component electrònic, per tant, s’ha desenvolupat i s’ofereix un ample rang de solucions al problema de l’emmagatzematge de dades.
Embut de Sellin Sellin afirmava que el valor de les estadístiques criminals com a indicadors de la delinqüència disminueix a mesura que el procés penal s’allunya de la infracció que li ha donat origen.
El sistema de justícia penal és sovint representat com un embut que va estrenyent-se a mesura que el procés avança, perquè bona part de les causes són arxivades per diferents raons, especialment per falta de proves. Per aquest motiu, les estadístiques policials s’aproximen més a la xifra real de la delinqüència i són considerades més vàlides que les estadístiques judicials i penitenciàries.
Biaix (= sesgo) Desviació, distorsió  font corrompuda.
Si la font està esbiaixada, el resultat també ho estarà.
4 ...

Tags: