botanica tema 8.2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Botància Farmacèutica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 09/04/2016 (Actualizado: 09/04/2016)
Descargas 22
Subido por

Vista previa del texto

Tema 8: DIVISIÓ SPERMATOPHYTA (espermatòfits) Tema 8.2: HISTOLOGIA VEGETAL: PRESÈNCIA DE TEIXITS AGRUPATS EN SISTEMES.
SISTEMA MERISTEMÀTIC I SISTEMA FONAMENTAL.
Histologia vegeta: - - - Les plantes presenten teixits formats per agrupacions de cèl·lules de característiques morfològiques i bioquímiques semblants. Podem distingir dos tipus de teixits: o Teixits simples: estan formats per un sol tipus de cèl·lules.
o Teixits complexos: estan formats per més d’un tipus de cèl·lules, de característiques morfològiques i bioquímiques similars.
Els teixits de les plantes s’agrupen donant lloc a sistemes de teixits, que són agrupacions de teixits que presenten característiques semblants. Els sistemes de teixits que presenten les plantes són els següents.
o Sistema meristemàtic.
o Sistema fonamental o Sistema protector (dèrmic).
o Sistema mecànic (de sosteniment).
o Sistema conductor (vascular).
o Sistema secretor Les plantes presenten diversitat d’agrupacions de teixit ja que presenten adaptacions al meti terrestre: o Aïllament per evitar la dessecació per pèrdua d’aigua.
o Desenvolupament d’estructures per donar rigidesa, per tal que la planta no caigui si hi ha forts vents.
o Creació de sistemes que permetin l’absorció, la conducció i l’excreció. És a dir, sistemes que portin a terme el transport de saba bruta i de saba elaborada.
Sistema meristemàtic: - Teixit: meristema, és un teixit simple format per cèl·lules petites amb una paret molt prima i una gran capacitat de divisió.
Funció: o Divisió cel·lular.
o Formació de cèl·lules.
o Creixement de la planta.
- Podem diferenciar entre dos tipus de meristemes: o Meristemes primaris:  Es troben en els teixits embrionaris. En aquest cas es troben a l’interior de la llavor, formada per una rel petita, una tija petita i unes fulles petites .
 Els meristemes primaris estan formats per cèl·lules embrionals no modificades petites amb un nucli gran, que presenten una gran capacitat de divisió i una paret prima que, per tant, està formada per poca cel·lulosa i poca pectina.
 Podem diferenciar entre dos tipus de meristemes primaris:  Meristemes primaris apicals: o Es troben situats en els àpexs.
o La seva funció és facilitar el creixement de la zona on es troben:  Quan estan situats en els àpexs caulinars, es troben a la tija i en faciliten el seu creixement.
 Quan estan situats en els àpexs radicals, es troben a la rel i en faciliten el seu creixement. La rel presenta una estructura anomenada caliptra que la protegeix de la seva erosió.
 Meristemes apicals romanents: o Es troben situats en els teixits adults de la planta, és a dir, a la tija i la rel i dins dels feixos conductors (càmbium intrafascicular).
o La seva funció és el creixement secundari de la planta, és a dir, el creixement dels feixos conductors (xilema, que condueix la saba bruta i floema, que condueix la saba neta o elaborada).
o Meristemes secundaris:  Constituït per cèl·lules de teixit adult poc modificades, grans, amb orgànuls i gran capacitat de divisió.
 En els meristemes secundaris podem diferenciar entre:  Càmbium interfascicular: o Es troba al tija i a la rel. També es troba entre les feixos conductors.
o La seva funció es el creixement secundari del parènquima (omple tot el cos de la planta).
 Fel·logen: o Cal tenir amb compte que no totes les plantes tenen fel·logen; Les plantes herbàcies que durant tot un any fan el seu cicle biològic no en presenten i la seva part més externa està formada per l’epidermis. En canvi, en els plantes que tenen més de dos anys de vida, en la part més externa no hi tenen epidermis, sinó que hi tenen súber, forma pel fel·logen.
o Es troba en la tija, en el cilindre cortical prop de l’epidermis.
o La seva funció és el creixement secundari del súber cap a l’exterior i el creixement del parènquima, cap a l’interior.
Sistema fonamental: - Teixit: parènquima, constitueix totes les parts de la planta.
Està format per cèl·lules vives de forma polièdrica, poc modificades, amb una gran capacitat de divisió, paret de cel·lulosa poc engruixida.
La seva funció es donar turgència (gruix i estabilitat) a la planta.
- Podem diferenciar entre dos tipus: o Parènquima clorofíl·lic (assimilador):  Està format de cèl·lules vives amb cloroplast.
 La seva funció és portar a terme la fotosíntesis.
 Les cèl·lules que constitueixen el parènquima es troben al cilindre cortical de les tiges verdes i a les mesofil·les (parènquima) de les fulles.
 El parènquima de la fulla rep el nom de mesofil·le. En fer un tall transversal de la fulla puc observar:  Parènquima en palissada: format per cèl·lules molt agrupades i ajuntades, de forma similar. Correspon a l’anvers de la fulla.
 Parènquima lacunar: formar de cèl·lules molt més laxes, separades i de forma diferent. Correspon al revers de la fulla.
o Parènquima de reserva:  Està format per cèl·lules amb leucoplasts (plasts incolors que no realitzen la fotosíntesi, que tenen la funció d’acumular productes de síntesi) i grans vacúols.
 Funció: emmagatzematge de productes de síntesi de les plantes.
 Està situat en el cilindre medul·lar i cortical de les rels i les tiges no verdes (exemple: pastanaga) i en els òrgans reserva.
...