Lliçó 1 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Dret Processal
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 03/03/2015
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

LLIÇÓ 1: JURISDICCIÓ, ACCIÓ I PROCÉS INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Instrument de la jurisdicció:  No hi ha activitat jurisdiccional sense procés  El procés és el mecanisme exclusiu i excloent de l’activitat jurisdiccional  Art 117.1: L’activitat jurisdiccional s’exerceix jutjant i fent executar allò jutjat Instrument dels justificables: El procés és el mecanisme que cal emprar per a obtenir la tutela efectiva.
PROCÉS:  En general: Successió concatenació d’actes que s’adrecen a la consecució d’una finalitat determinada.
 Jurídicament: o Procés judicial o Conjunt d’actes o activitats regulades per la llei que estan adreçats a la realització d’una determinada actuació jurisdiccional PROCÉS COM A CATEGORIA AUTÒNOMA Concepte jurídic autònom, amb el que s’expressa la realitat d’un conjunt o d’una successió d’actes, jurídicament previstos i regulats, mitjançant els qual s’exerceix la funció jurisdiccional, fins a decidir i/o realitzar el dret en el cas concret No és tan rellevant la inclusió del procés en una de les categories jurídiques preexistents com la seva raó de ser. El procés existeix en tant que instrument, l’únic instrument de què disposen les parts per obtenir dels òrgans judicials la tutela judicial efectiva dels seus drets i interessos legítims.
PROCEDIMENT: Successió o concatenació d’actes que s’adrecen a la consecució d’una finalitat determinada, no concretat o restringit a l’àmbit jurisdiccional PROCEDIMENT PROCÉS Es parla de procediment com a equivalent de procés però no pas a la inversa.
Normalment el procediment serveix per a referir-se a la faceta externa del procés.
 Judici: Operació intel·lectual de decidir (especialment per part de l’òrgan judicial). En aquest sentit, el judici es produeix en la sentència o en la resolució judicial.
 Els tres conceptes poden arribar a definir el mateix: Un procés.
Jurisdicció, acció i procés: El dret processal gira entorn a aquests tres termes.
Es tracta de definir el poder judicial. S’atribueix al Estat. En altres temps era més privat, però ara hem decidit atribuir aquest poder al estat i que sigui públic.
La funció jurisdiccional consisteix a jutjar i fer executar això que s'hagi jutjat, ho fa un jutge. Es fa a través de la tutela d'aquest dret en un cas concret. Té diferents noms: funció judicial, poder judicial, administració de justícia, potestat jurisdiccional, etc. És la voluntat de donar a tothom el que li correspon.
El conjunt d'actes i actuacions que són necessàries quan hem d'utilitzar el dret objectiu és el procés.
L'acció és la denúncia, és el dret que tenim tots els ciutadans d'obtenir de l'Estat la tutela de l'activitat jurisdiccional ( drets i interessos legítims).
Veiem que aquests elements estan relacionats (Jurisdicció acció i procés), es necessiten els tres en l'àmbit de la justícia. Conclusió: el procés és el instrument pel qual, s'exerceix la jurisdicció i així oferir als ciutadans la defensa dels drets legítims.
...