1. Gèneres informatius audiovisuals i rutines productives (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció i expressió audiovisual
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 11/02/2015
Descargas 84
Subido por

Vista previa del texto

1. Gèneres informatius audiovisuals i rutines productives El concepte de gènere "Els gèneres s'entenen com sistemes de regles als quals es fa referència (implícita o explícita) per realitzar processos comunicatius, ja qsigui des del punt de vist de la producció o de la recepció." Mauro Wolf • Un gènere és la manera peculiar de combinar un conjunt de codis.
• Caracterització del gènere: elements semàntics (contingut), sintàctics (estructura), morfològics (recursos formals).
• Contracte de lectura entre emissor i destinatari.
• El gèneres informatius són els centrats estrictament en els fets d'actualitat.
◦ Peces informatives que comparteixen tractament, estructura i, fins i tot, durada similar a l'hora d'explicar una informació.
Classificació de gèneres segons Mariano Cebrián Herreros • Gèneres expressius i testimonials ◦ «Mitjançant este grup de gèneres, l'autor expressa les seves idees, opinions, valoracions, interpretacions i sentiments respecte la realitat o dóna fe del que han presentat.» ◦ Peces informatives més comunes: ▪ Editorial • No vol explicar la informació, sinó que és una opinió sobre ella. És un aprofundiment sobre la seva arribada, antecedents i repercussions a la societat.
Marca la definició de l'empresa informativa.
▪ Comentari • A diferència de l'editorial, el comentari exigeix una personalització. És l'anàlisi d'un expert, d'un especialista, d'una autoritat en qüestió. Ha de ser molt personal i subjectiu.
▪ Crítica • Un informador especialitzat ofereix la interpretació i valoració sobre una obre cultural. Exigeix una implacable honestedat per part de l'informador, sense que et deixi influir per la pressió dels que tenen interessos comercials sobre les obres.
▪ Crònica • Informació sobre uns fets que han tingut lloc en un període de temps des del mateix lloc o proper a aquest. És explicada per un informador que ha viscut els fets com a protagonista, testimoni o investigador i que coneix les circumstàncies que els envolten.
• Gèneres referencials o expositius ◦ «Aquest grup de gèneres es caracteritza per exposar de manera distanciada i la màxima objectivitat possible, els fets, idees, opinions i sentiments aliens a l'autor.» ◦ Peces informatives més comunes: ▪ Notícia • És una manera de reflectir la realitat breument i sense judicis de valor, amb el màxim grau d'objectivitat possible. És una narració dels fets i circumstàncies perquè les persones que no hagin estat presents tinguin coneixement el màxim exacte possible de què va passar.
▪ Reportatge • Narració en profunditat de fets o idees d'interès i d'actualitat a través de l'aprofitament dels recursos expressius del mitjà.
▪ Informe • És un complement a la notícia. Aprofundeix sobre les dades, estadístiques, causes i bases que sustenten la notícia. Aclareixen termes tècnics i científics.
▪ Documental informatiu • • Al contrari que la notícia, que és fugaç i més superficial, el documental vol arribar a l'arrel de la notícia. Respecte al reportatge, que tracten temes d'actualitat, el documental són atemporals.
Gèneres dialògics o apel·latius ◦ «Exposen fets, idees o opinions de personalitats, experts i, en resum, de persones portadores d'informació i opinions, mitjançant el diàleg del periodista, o de mediador, amb una altra o diverses personalitats.» ◦ Peces informatives més comunes: ▪ Entrevista • L'autor aconsegueix la informació a partir una conversa o interrogatori amb la font.
▪ Enquesta informativa • No es tracten l'enquestes sociològiques, de manera que no tenen valor representatiu. Tracten d'esbrinar un estat d'opinió mitjançant una o més preguntes a diverses persones particulars i sense representativitat.
▪ Gèneres col·loquials i de debat • Ofereixen l'enfrontament dialèctic de forma organitzada i dirigida.
◦ Taula rodona o col·loqui: diversos experts aporten els seus coneixemens i opinions sobre el mateix tema ◦ Debat: confrontació ideològica ◦ Tertúlia:participants habituals contrasten punts de vista sobre política, esports, etc.
Classificació de gèneres segons José Prósper i Celestino López • Gèneres d'informació estricta ◦ La finalitat principal és infromar sobre un determinat esdeveniment ◦ Peces informatives més comunes ▪ Notícia ▪ Documental ▪ Reportatge • Gèneres interpretatius o d'opinió ◦ La finalitat és oferir una visió parcial i radicalment subjectiva dels fets.
• Gènere mixt ◦ Està a mig camí entre la narració dels fets i la valoració interpretativa dels mateixos ◦ Peça informativa ▪ Crònica Informació vs infoentreteniment • Presència important de la informació en l'oferta radiotelevisiva • Constitueixen les senyes d'identitat de la cadena, un element de prestigi i un factor diferenciador respecte de la competència.
• Des de finals del segle XX la informació conviu amb l'infoentreteniment, un gènere híbrid que barreja informació, entreteniment i ficció, i redissenya així les tècniques del tractament informatiu.
• A nivell de contingut ◦ Intromissió en la vida privada de les persones ◦ Discurs superficial, banalització dels temes ◦ Cerca de l'emotivitat en detriments de la reflexió ◦ Espectacularització de la realitat ◦ Sensacionalisme i tractament «groc» ◦ Temàtiques escandaloses, escabroses • A nivell de forma (posada en escena) ◦ Moviments de càmera constants ◦ Enregistrament amb la càmera a l'espatlla ◦ So brut ◦ Inserció de música ◦ Tècniques de muntatge amb efectes ◦ Cadència de plans breus ...