Tema 16 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Psicología - 2º curso
Asignatura Psicopatologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Mòdul:  Persona  i  Context  II       TEMA  16:  TRASTORNS  I  DISFUNCIONS  DE  LA  SEXUALITAT   El  trastorn  sexual  ens  pot  aparèixer  en  qualsevol  trastorn.   Resposta  sexual:   • Freud   • A.  L.  Kinsey  i  cols.   • W.  H.  Masters  i  V.  Johnson   1. FREUD   1898:  “La  sexualitat  es  l’etiologia  de  les  neurones”   1905:  “tres  assajos  per  a  una  teoria  sexual”   Comença  a  parlar  dels  nens  i  la  seva  sexualitat.     2. A.  L.  KINSEY  I  COLS   Van  realitzar  18.000  entrevistes  i  van  publicar  “el  comportament  sexual  en   l’home”  a  1948  i  “Comportament  sexual  en  la  dona”  al  1953.     El   primer   llibre   va   alarmar,   el   segon   va   escandalitzar,   pensar   que   la   dona   pot  tenir  relacions  homosexuals  o  sentir  plaer...   A  l’any  60  es  produeix  una  revolució.  La  dona  per  primer  cop  a  la  història  té   el   control   de   la   reproducció,   de   l’embaràs.   Apareixen   els   fàrmacs   que   permeten  controlar-­‐ho.   3. W.  H.  MASTERS  I  V.  JOHNSON   • Human  Sexual  Response  (1966)   • Human  Sexual  Inadequacy  (1970)   • The  pleasure  Bond  (1975)   • Al   1966,   van   fer   un   estudi   en   el   que   van   filmar   i   observar   més   de   10.000  actes  sexuals:   o 382  dones  (entre  18  i  70  anys)   o 312  homes  (entre  21  i  89  anys)   • Van   estudiar   l’activitat   sexual   amb   el   fi   de   descriure   de   forma   científica   i   objectiva   els   canvis   físics   que   es   produeixen   durant   l’activitat  sexual.  L’objectiu  era  veure  les  igualtats  i  diferències  de  les   respostes  sexuals  de  l’home  i  de  la  dona.   • S’observa   un   cicle   de   4   fases   amb   unes   característiques   concretes   en   cadascuna  (ho  treballen  pensant  en  la  relació  coital.):   o Excitació:  canvis  a  nivell  físic.  Lubricació,  erecció...preparació   pel  coit.   o Messeta:  per  molt  que  augmentis  objectes  o  actes,  l’excitació   ja  no  puja  més.   o Orgasme:  la  meseta  acaba  amb  aquest  tret,  el  pic  orgàsmic.   o Resolució.   DISFUNCIONS  SEXUALS   Què   és   la   sexualitat   normal?   Durant   segles   ha   sigut   molt   clar,   actualment   la   sexualitat  normal  és  el  que  la  parella  decideix.   La  línia  vermella  és  quan  hi  ha  ris.  Hem  de  desaconsellar  conductes  de  risc.   És  complicat  parlar  de  disfunció  sexual.   • Trastorn   del   desig   sexual:   no  desitges  tenir  relacions  sexuals.  Pot  ser  molt   variat.   Pot   ser   que   la   teva   parella   no   t’atrau   o   ha   deixat   d’atraure’t,   o   t’atrau   com   a   persona   però   a   nivell   sexual   no   et   genera   aquest   desig.   Si   no   hi   ha   desig  tot  el  demés  no  funciona.   1   Mòdul:  Persona  i  Context  II       • Trastorn  de  l’excitació:  si  que  hi  ha  excitació  però:   o Trastorn  de  l’erecció   o Trastorn   excitació   femenina:   problemes   de   lubricació   que   poden   fer  dolorosa  o  incomoda  la  relació.   • Trastorn  de  l’orgasme:     o Anorgàsmia:  no  pots  arribar  a  l’orgasme   o Ejaculació  precoç:  ejacula  abans  de  la  penetració.   • Trastorn  de  la  sexualitat  per  dolor   o Vaginisme:  no  pot  haver  penetració,  està  contret  el  múscul.  Si  hi  ha   penetració  fa  mal.   o Disparèunia:  dolor  en  la  penetració,  fa  mal  a  l’home  i  a  la  dona.   VARIANTS  DE  LA  CONDUCTA  SEXUAL  (Perversions  antigament)   • Fetichisme:   tendència   a   sentir-­‐se   atret   sexualment   per   una   part     per   una   peculiaritat   del   cos   de   l’altre   o   per   algun   objecte   inanimat.   És   normal   que   t’atraguin  certes  coses  de  l’altre,  el  problema  és  quan  només  t’excita  aquella   peculiaritat   o   aquell   objecte.   Ex:   un   jefe   que   es   sent   atret   pels   colls   i   les   treballadores  van  totes  amb  mocador.     • Paidofilia:   (pedofília)   obtenció   de   plaer   sexual   amb   nens,   ja   siguin   del   mateix  sexe  o  del  contrari.  No  és  un  trastorn  però  suposa  un  problema,  es   considera  il·legal.     • Bestialisme   (Zoofília):   obtenció  de  plaer  sexual  a  partir  de  contacte  amb   animals.   • Necrofília:   s’exciten   amb   el   contacte   sexual   amb   cadàvers.   Alguns   autors   diuen   que   amb   nines   de   plàstic   inflables   també   es   podria   considerar   necrofília,  però  és  molt  diferent.   • Sadomasoquisme:   l’excitació   amb   l’obtenció   de   dolor,   l’excita   el   fet   de   sentir  dolor.  Pot  ser  dolor  físic  o  psíquic.   • Escopofília:   excitació   mirant.   Excita   mirar   com   els   altres   tenen   relacions   sexuals.   • Exhibicionisme:   s’excita  mostrant-­‐se  despullat,  mostrant  els  seus  genitals.   Els  excita  la  cara  d’espant  dels  altres  al  veure’l  despullat.   • Frotteurisme:   s’exciten  amb  el  “roce”.  Ex:  es  frega  al  metro,  a  l’autobús  amb   l’altre  gent.   TRASTORN  DE  LA  IDENTITAT  SEXUAL   • Travestisme:   persona   que   es   vesteix   amb   roba   de   l’altre   sexe.   Sap   que   és   home  o  dona  però  li  agrada  experimentar  el  seu  costat  femení  o  masculí.     • Transexualisme:   malgrat   té   un   cos   d’home   o   dona   està   convençut   que   és   de  l’altre  sexe.       2   ...