Tema 1: Disseny (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Producció, Expressió i Disseny en Premsa
Año del apunte 2014
Páginas 9
Fecha de subida 28/10/2014
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Daniel Tena: El correu es el del campus.
PRODUCCIÓ, EXPRESSIÓ I DISSENY EN PREMSA.
ANNA GORDIOLA ATIENZA, 2n de Periodisme UAB FALTA EL TEMA 1 ENVIAR UN CORREU AL CAMPUS AMB ELS GRUPS DE TREBALL.
SESSIÓ DIA 23/09/2014.
TEMA 1 Hi ha un disseny de to baix a Barcelona, nomès ens hem de fixar en els carrers El disseny de to baix es el disseny sense plantilles, el de nivell alt el que fa, apart de que pot utilitzar o no plantilles, es el personalitzat. Es a dir, existeix el disseny de plantilles i un disseny personal i personalitzat. Sempre que nosaltres no desicim els valors de las variables formals, estem fent disseny de baix to, disseny domèstic, no està personalitzat. Per exemple, en un word ja surten dissenys creats, pero no estan personalitzats.
Disseny de to alt: En un mapa de metro o de tren, sabem que volen dir els colors, el sabem entendre perque ja tenim un disseny molt après. El disseny personalitzat es anar un pas més alla del que ja sabem. La idea creativa de un mapa de metros ja existia el 1908, per tant, en el moment en que nosaltres creem una solució creativa diferent d'un objecte de disseny podem fer-ho a apartir de coses que ja existeixen i canviar-les o crear nosaltres un nou.
Els dissenys figuratius: son els dissenys que realment representem en totes les seves qualitats. Per exemple: el signe nike era una ala d'angel, actualmetn s'ha anat desfigurant i s'ha creat una convenció.
Els dissenys actuals o moderns, ( o subrealistes ) que ressolen coses concretes, l'important es detectar que estem representant un arbre, pero no amb totes les seves cualitats. Identifiquem el que representa amb el representat pero la imatge no tè similitud.
El disseny avui en dia, cuan més abstracte, millor. Pero el disseny en aquest procès d'abstracció té moltes incerteces i “incentidumbres”. A més, d'aquest procès de gestionar no hi ha una teoria molt clara, hi ha coses que funcionen i altres que no. La conceptualizació del disseny es basa en persones que han tingut èxit, pero no hi ha una teoria o unes normes per el que la crea. Si parlem de creativitat, es parlar de una cosa novadosa, original i no vista. En el moment que jo he l'he creat, deixa de ser creativa perque ja no es original i ja existeix.
Amerca Sanchez ( va re-dissenyar la Vanguardia ), Mariscal, Satué, Frascara, Fontana. No hi ha una teoria molt clara. Per exemple...quin es el color de la fisica? No ho sabem. El nivell d'abstracció es molt alt i per tant necessitem alguns instruments per poder descobrir aixó.
Les dues eines que ens proposem per saltar del grau de la normalitat i conseguir coses abstractes és el sentit comú i la intuició.
El sentit comú en el disseny: és el procediment que nosaltres utilitzarem per resoldre aquests problemes.
La intuició: Ens hem de deixar anar per la intuició. Hem de convertir-les en senzilles, en fàcils.
Entipología: L'estudi dels productes gràfics implica a diferents branques del coneixement. No hi ha teoria, pero hi ha molts àmits que parlant de dissey, nosaltres ens fixarem en comunicació i psicologia perceptiva ( si un disseny no comunica no serveix per res ).
El que ens interessa del disseny es... que és un bon disseny? Hi ha un aspecte que és la familiaritat segons els estímols. La familiaritat de la percepció dels estimols, fa que aquests estímols al ser repetitius per nosaltres ens agradarà més. Per exemple, entre el Periódico i la Vanguardia, ens agradarà més el que siguem lectors d'ell.
Està molt de moda el que es diu Disseny UX. Dissennyar en funció de l'experiència d'usuari. En tot cas, està modernitzat per la via de la accesibilitat, per exemple jo vaig dissenyant en funció de la resposta del usuari. De fet, el usuari final és el que vàlida el disseny. Hem d'anar provant.
Http://vimeo.com/24745984 → MIRAR AQUEST VIDEO: Va sobre les experiencies dels dissenyadors, que és el disseny per ells i quina és la funció dels dissenyadors..
El problema del disseny és: que es un bon disseny? Com ho sabem? Percepció: El llenguatge es percep a través dels deiferents receptors que té el ésser humà. També a través de la simbiosis que representa la unió entre el referent ( objecte real ) i el signe ( objecte artificial ). Els estímols son uns elements que ens arriben instintivamrnt. Els estimols treballen amb intuicions, per tant els receptors treballen les intuicions dels disseny. Es a dir, no podem tenir raons per que en milimitres de segons no som capaços, utilitzem intuicions.
– El tacte: És un estimol que està en els diaris, per exemple depen de quni paper utilitzem el estimol que rebrem el receptor seràn diferents i per tant ens crearàn diferents intuicions. Cuan parlem de disseny, parlem de les dimensions del imprès. Si jo vui fer una revista de luxe es transmet que és de luxe per els formats, per exemple una revista de format A3 estarà millor considerada que una de A4. El tacte tambè està a les pàgines web: les textures visuals. No cal que toqui la pared per saber que es rugosa si ja ho veig. Per tant, cualsevol estimol formal condiciona a la intuició que nosaltres voldriem Mai tindrem suficients coneixements reals, teorics, estables, per decidir que les coses les podem fer raonablament o amb conciencia.
Intuició: La neurociència ens informa de com funcionan els processos mentals. A la pressa de desicions ( quan dissenyem i elegim un color respecte unaltre ), Ranulfo Romo deia que els seus experiments han demostra que un instant clau en la presa de desicons és aquell en le que el cervell compara la informació que tenim guardada amb els estímuls que acaba de rebre.
Pero... Les eleccions són emocionals o racionals? El disseny és més emocional que racional, per que 50 milisegons és mes inconcient que concient, es mes intuitui que tuitiu. Es a dir, cuan diem racionalment que ens anem a comprar un cotxe, per radera, l'inconcient ens ha estat donant arguments per que tinguem una respota concient. Per tant, si ens deixem anar i fem servir l'inconcient es quan fem servir la intuició. Nomes aixi tindrem exit en el tema.
John Bargh ( treballa amb teas de percepció i neurociència ) “diu que el que es fa de manera inconcient es igual al que es fa de manera concient”. Intentar fer raonaments racionals ens pot portar molt de temps, aixi que fer-ho de manera inconcient és més ràpid per que el % de errors és el mateix i asobre, és més ràpid. Si ho faig racionalment pot ser que trigi molt més pero que tingui un grau d'encert molt més elevat. “La parte consciente se ayuda de la inconsciente”. Va en contra de Froid.
L'inconscient el que fa es neutralitzar els problemas.
Continguts del missatge formal: El contingut del disseny o del missatge formal ténen algunes questions que s'escapen a la percepció.
– Above the line: el receptor interactua amb els elements formals...
– Below the line: estudis de mercat, estudis de tèndencies. Per exemple, aquests any el color de moda és el morat. Si jo sóc dissenyador, aixó ja u se i treballo en aquesta línia. Perquè t'influència? T'influència per què nosaltres ens acomudem a la familiaritat dels estímols. Ara les botigues de moda començeran a treure els colors liles i morats i la publicitat tambè i doncs, nosaltres inconscienment veurem liles per tot arreu i veurem el lila com un color “guay”. Aixo, docns, es un estímol que no està directament en el producte gràfic, sino que està en el context.
– Intrñinsecs i extrínsecs: propis del missatge i del context social o ambiental. Si jo parlo de guerra a una societat que ja ha tingut guerra, estare parlant d'una cosa que una societat ja sap el que es.
– Formal i no formal.
Tot el disseny tè sentit quan li donem significat. És a dir, que el contigut que volem transmetre es transmetri de la manera correcte i sense soroll.
Modelitzem i Comparem: Estètica orgànica i inorgànica.
Els elements naturals creiexen en proporció aurea. Nosaltres estem percevent de manera inconcient la proporció aurea com la més vella, per que es la mes repetida.
Proporcions Àurea: Per dividir una dimensió en proporció àrea. 1:16. o la 1:1,4.
– 1:1,4 geomètrica – 1:1,5 pràctica – 1:1,6 estètica.
L'únic metre segur d'anàlisi és l'ull. S'ha de modificar la raó, per exemple les lletres geometricament no són totes iguals, per que si fossin totes iguals no quedaria bè. La intuició i el sentit comú han de ser detectats per la vista.
Llenguatge i comunicació gràfica: El missatge gràfic és aquell sistema en el que interactuen diversos “sistemes de tetos i imatges” a més d'altres elemtns auxiliars, que sobrepassen cada un d'aquests subsistemes i que proporcionen una image visual global. Tota la problemàtica dels grafics és un subsistemes, es a dir, parlar de grafics es parlar de encuadraments i d'altres coses que subsisteixen. El color, els elements auxiliars son subsistemes que interaccionen a la vegada per subsistir una imatge visual global, es a dir, diferents subsistemes que constitueixen una imatge. De tal manera que el que fa es una complicació, tenim moltes variables que quan interactuen es fa absolutament diferent.
Estat Estètic: A què reaccionen quan estem davant d'un missatge gràfic? Reaccionem al CONTINGUT o a la FORMA? Ens interessen les dues coses, hi ha coses que ens atrauen i que ens cautiven. Per exemple, mirem unes noticies er unes altres intdependement del contingut, primera visió es macro ( forma ) després micro ( detalls i contingut ).
El missatge gràfic és l'Estat Estètic, que es aquella formulació visual ( tractament formal ) que proporciona al receptor percepcons visuals que li provoquen una actitud de preferència en front del producte gràfic. Parlem de preferència i no de gust. El gust es una opinió, una escala hipotetica i personal. Les preferències no son opinions, sino percepcions. Prefereixo comprar aixo i no l'altre o mirar una cosa i no l'altre. La preferencia es observable, el gust no.
Preferència: La preferència es una acció, el gust una opinió. Si preferim sentar-nos aquí es una acció. Pero si pensem quin ens agrada més, direm opinons. Per tant a preferència és l'eleccio de determinats elements gràfics o de determinads pàgines, o determinats productes gràfics que estan en competència i entre els que el receptor escull.
Persuadir, Informar i Significar: La primera cosa que ha de pasar es l'atracció visual, per tant que el disseny persuadeixi visualment, ha de cridar l'atenció.
El que ha de fer la comunicació gràfica es representar pel receptor la utilitat per ell, la credibilitat del missatge i la capacitat de donar confiança del seu us. Ha de informar, transmetre la informació d'un receptor a l'altre.
Significar, per que si realment significa el situarem en la nostra ment ben estructurat i de tal manera que despues el recordarem. En aquest sentit, hi haurpa millors i pitjors opcions/ofertes. Es a dir, missatges gràfics més eficients, missatges persuasius més o menys eficients. El que ha de passar es que jo me'l emporti com un element simbòlic.
Ha de persuadir, informar i significar.
El tractament forml és el que dóna expressió al missatge gràfic.
Variables: Tipografica, gràfics, color, moviment, so, intel.ligiblitat, comprensió, acció... son varies variables que analitzen si es bo o no.
Estat Estètic respon a: – Quantitat: Primer ens hem de preguntar en una pàgina en blanc quanta cantitat de noticies posarè en una plana.
– Mida: Poden ser noticies iguals o una més gran que l'altre.
– Posició: On les posarem? – Aspecte: com els detalls i la micrografia es resol.
Hi han maneres de fer que s'identifiquen visualment com per exemple el diari de la Vanguardia, les bambes nike, aixó depen de la mida, l'aspecte, la posició etc...
Si jo tinc dos noticies i les dos son iguals: la part superior és prefernt que la inferior.
Les noticies mes importants van adalt perqué la gent elegeix més llegir la noticia d'adalt.
En una maqueta horitzontal, predomina la mida sobre la posició. Es a dir, la mida petita preval sobre la posició, cuan més gran és la noticia més important? Si jo poso una noticia petita abaix la lectura prefereix fer una vista abaix, per que la noticia és mes petita. La forma, ens atrevim més amb la petita.
Quantitat: Si jo posu un destacat o els desglossats, hi ha eletns que ens passen per inadvertits. Hem de saber exactament que pasarà amb les nostres propostes formals.
Per tant, estem teballant amb orde i complexitat. Depen del receptor.
Macroformes, Microformes, Atracció Visual, Atracció Emocional: – Tipograies – Grafics – Dissenys auxiliars – Color CONCLUSIONS TEMA 1: Disseny es complexa, la solució del disseny ens hem d'alliberar de la tensió que epresenta una teoria i deixar-se portar per la intuició.
...