Model examen 3 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments Psicobiologia
Año del apunte 2014
Páginas 8
Fecha de subida 02/10/2014
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

Espai grapa Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30        Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa amb el vostre codi personal Examen 10.507 23 01 13 EX Fitxa tècnica de l'examen • Comprova que el codi i el nom de l’assignatura corresponen a l’assignatura en la qual estàs matriculat.
• Només has d’enganxar una etiqueta d’estudiant a l’espai corresponent d’aquest full.
• No es poden adjuntar fulls addicionals.
• No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
• Temps total: 2 h.
• En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l’examen, quin o quins materials poden consultar?    NO   • Valor de cada pregunta:    Les preguntes 1 i 6 tenen un valor d'1 punt cadascuna. Les preguntes 2, 3, 4 i 5 tenen un valor de 2 punts cadascuna   • En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? NO Quant?       • Indicacions específiques per a la realització d’aquest examen:       Enunciats 1. Què són les tècniques genètiques? Explica breument alguna d'aquestes tècniques que s'utilitzi en estudis animals.
Les tècniques genètiques estudien la implicació dels gens en la conducta. En el cas d’utilitzar animals com a subjectes experimentals, és possible controlar els aparellaments per a potenciar trets o manipular-ne el genoma.
Dins de les tècniques de control dels aparellaments hi ha la cria selectiva que consisteix en l'aparellament d'animals que expressen un tret d’una manera similar entre ells (per exemple, animals molt ansiosos).
Pàgina 1 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30 2. Què són els oligodendròcits? Quines són les seves principals funcions? És un tipus de cèl·lula glial que es troba en el sistema nerviós central. Formen la capa de mielina dels axons de l’SNC: un sol oligodendròcit pot mielinitzar diferents segments d’un axó o pot tenir diferents prolongacions, les quals poden formar segments de mielina de vint a seixanta axons diferents. A més, aquests tipus de cèl·lules tenen una funció protectora sobre els axons no mielinitzats, ja que els envolten i els mantenen fixos.
3. Com afectaria el bloqueig de l'obertura dels canals de potassi controlats per voltatge a la repolarització del potencial d'acció? Justifica la teva resposta.
La repolarització del potencial d’acció segueix la fase de despolarització i es caracteritza pel fet que el potencial de membrana va recuperant la seva negativitat interna fins assolir el valor del potencial de repòs.
La repolarització s’explica pel tancament dels canals de sodi controlats per voltatge, i per l’obertura dels canals de potassi controlats per voltatge. Així, mentre deixa d'entrar sodi, comença a sortir potassi a favor de gradient electroquímic. Per tant, el bloqueig de l'obertura dels canals de potassi controlats per voltatge farà que el potassi només pugui sortir a través dels canals passius (sempre oberts), alterant la repolarització que serà molt més lenta.
4. Què és un potencial inhibidor postsinàptic (PIP)? Característiques i fonaments iònics.
Un PIP és una hiperpolarització de la membrana postsinàptica que s'observa a les sinapsis inhibidores. Són potencials locals i, per tant, la seva amplitud és proporcional a la intensitat de l'estimulació que el provoca.
Aquesta hiperpolarització es propaga per la membrana de manera electrotònica, és a dir, de manera passiva i amb pèrdua d'intensitat fins a desaparèixer.
Es produeixen per l'obertura de canals actius controlats per lligand que deixen passar potassi o clor.
5. Imagina un trastorn psiquiàtric en què es requereix la disminució de la resposta postsinàptica en les sinapsis colinèrgiques per tractar d’alleugerir alguns símptomes. Quina d'aquestes substàncies escolliries per aquest objectiu? Raona la teva resposta.
a) Un inhibidor de la captació de la colina.
b) Un agonista colinèrgic postsinàptic.
c) Un inhibidor de la degradació de l'acetilcolina.
De les tres opcions l'única que suposaria una disminució de la resposta postsinàptica és la inhibició de la captació de colina, ja que disminuiria la síntesi d'acetilcolina i, per tant, la disponibilitat d'aquest neurotransmissor a l'espai sinàptic disminuint l'activació dels receptors postsinàptics.
Pàgina 2 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30 6. Situa al costat del nom de cada estructura de la següent llista el número que li correspon en el dibuix.
Fixa’t que en els dibuixos hi ha més números que estructures a localitzar; només has d’escriure UN SOL número per a cada estructura Lòbul occipital........... 8 Cissura de Silvi o lateral .......... 9 Putamen ................ 6 Tàlem........ 4 Àrea motora primària ......... 2 Pàgina 3 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30 Pàgina 4 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30 Pàgina 5 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30 Pàgina 6 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30 Pàgina 7 de 8 Examen 2012/13-1 Assignatura Codi Data Hora inici Fonaments de psicobiologia 10.507 23/01/2013 18:30 Pàgina 8 de 8 ...

Tags: