Tema 0- Aspectes conceptuals de la història [RESUM] (2017)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 1º curso
Asignatura Prehistoria
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

PREHISTÒRIA TEMA 0: ASPECTES CONCEPTUALS DE LA PREHISTÒRIA 1.1 Objectes d’estudi i antecedents històrics La prehistòria es una part de la historia que té com a objectiu primordial el conèixer els éssers humans en un llarg període de temps que comprèn totes les cultures àgrafes (que no posseeixen l’escriptura) i s’ocupa de reconstruir la seva vida material i social.
Comença amb l’aparició de la humanitat i acaba amb l’aparició de l’escriptura.
De forma literal, la paraula prehistòria significa fora de la historia, però el significat no es correcte perquè la prehistòria forma part de la historia però seria molt difícil inventar-nos una paraula que designés prehistòria ja que no arribaríem a un acord comú.
Alguns investigadors fan la distinció entre: prehistòria i arqueologia de la prehistòria: - La Prehistòria es la fase cronològica La Arqueologia prehistòrica es la part de la arqueologia que estudia la prehistòria.
És de gran importància perquè gairebé la arqueologia es la única font que té l’ historiador i a vegades es converteix en el 100% de la informació. En canvi, en societats més avançades, ja es posseeixen fonts escrites.
INICI de la prehistòria: primeres evidències d’homínids (fa uns 4.5 Ma) Àfrica Occidental FINAL de la prehistòria: aparició de l’escriptura (fa uns 3.500 mil anys aC). Pròxim Orient i Egipte.
Apareix un problema i es que l’entrada a la historia es gradual, perquè no a totes les societats del mon apareix l’escriptura en el mateix moment. Per tant, podríem deduir que hi ha societats actuals que no tenen escriptura i per tant la prehistòria no ha acabat a ple s.
XXI Protohistòria Es un terme inventat pels francesos que descriu el moment en que es barregen poblacions amb escriptures i poblacions àgrafes en el mateix moment.
Les poblacions de la mesopotàmia i Egipte s’expandeixen pel Mediterrani i porten l’escriptura, fent entrar a les poblacions indígenes a la historia i deixant enrere la protohistòria.
Factors i naixement escriptura - Nivell d’economia productiva: excedents Sedentarisme: es va arribant de forma gradual des del Neolític (agricultura, ramaderia...) Organització urbana plena: societats complexes, organitzades jeràrquicament, distribució per barris, muralles...
Aplicació de tècniques metal·lúrgiques desenvolupades: la tecnologia permet a la humanitat avançar, i per tant provoca excedents.
Aquest seguit de factors, provoca el naixement de l’escriptura perquè l’excedent de diners, de materials, d’animals, de productes... Es feia servir per intercanviar amb pobles del costat i per tant hi havia una necessitat d’apuntar aquest intercanvi.
L’escriptura comença amb una simple pictografia i acaba evolucionant a la fonètica.
1.2 Història de les investigacions La historia de la nostra civilització, fins al s. XVIII es nodreix del pensament tradicional bíblic. Es pensa que les espècies son invariables i que la terra es va formar entre el 4.000 i el 6.000 aC.
James Usher, un bisbe, va fer un càlcul bíblic arribant a determinar que la terra va ser formada el 22 d’Octubre del 4004 aC.
s. XVIII    Linneus: va aportar el fixisme, plantejant la invariabilitat de les espècies. Va crear el sistema de classificació dels éssers vius (regne, fílum, classe, ordre, família, gènere i espècie). Aquest sistema actualment s’utilitza, però no de forma fixista.
Hutton: considerat el pare de la geologia moderna. En la seva “Teoria de la Terra” arriba a afirmar que la natura no és estàtica, sinó que geològicament es el resultat de processos anterior.
Lecrerc: va escriure un llibre d’història natural on es plantejava que l’espècie humana era una espècie animal més. Base de l’evolucionisme posterior.
s. XIX     Lyell: va ser el primer en valorar els estudis estratigràfics. En la seva “Teoria de la Uniformitat”, diu que els processos geològics sempre han tingut la mateixa influencia sobre el planeta. Són dinàmics i constants Lamarck: va plantejar la primera teoria evolucionista: considerava l’evolució com a resultat de l’adquisició de canvis adaptatius al medi durant la vida dels individus (girafa).
Teoria: 1. Els organismes tendeixen a augmentar de mida contínuament 2. L’origen d’un nou òrgan o la seva transformació està motivada per una nova necessitat (alimentació) 3. L’ús i el NO ús de les parts de l’organisme porten a: desenvolupament o degeneració de l’òrgan 4. Les modificacions que s’acumulen i son positives, s’hereten a les noves generacions Cuvier: va ser un dels fundadors de la paleontologia (identificació d’animals existents en nivells geològics molt antics).
Va ser el primer en fixar-se que hi ha animals que no eren iguals en l’antiguitat, per tant va plantejar la “teoria del catastrofisme”. Varies catàstrofes universals que havien provocat l’extinció d’espècies.
Darwin: en la seva obra “l’origen de les espècies” es va acabar sintetitzant tot l’ambient evolucionista dels antics científics.
Va plantejar a la selecció natural com a eix de l’evolució de les especies.
Teoria: 1. La natura selecciona als més aptes 2. Les evolucions sorgeixen a partir de mutacions genètiques, canvis aleatoris que si són positius provoquen una major reproducció d’aquell individu i per tant s’hereta aquell caràcter distintiu a les noves generacions.
Va fer la volta al mon amb el vaixell “Beagle” on s’aturava a llocs concrets per a fer estudis.
 Perthes: considerat el pare de la prehistòria, en la seva obra apareixen elements arqueològics (destrals, ceràmiques) atribuïdes a activitats humanes en el passat.
CREACIONISME I EVOLUCIONISME    - Thompsen: a finals del s. XIX, estableix les tres seqüències de la prehistòria: Edat de pedra Edat de bronze Edat de ferro Lubbock: subdivideix l’edat de pedra en: Paleolític Neolític Actualitat: s’afegeixen: Mesolític (entre paleolític i neolític) Calcolític (entre neolític i edat de bronze) Actualment, als EEUU es planteja un creacionisme anomenat “Disseny Intel·ligent” on es fan classes legals i es critica el darwinisme en nom de la llibertat acadèmica.
...